ΠΜΣ Συμβουλευτικής- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
MBA Agribusiness
International Hellenic University

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στην Κλινική A΄ Χειρουργικής του Τμήματος Ιατρικής

Προκήρυξη:

Προκηρύσσεται μία θέση για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής της Κλινικής A΄ Χειρουργικής του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ. με επιβλέποντα τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Γεώργιο Τσουλφά και με θέμα: «Μελέτη διάγνωσης και απεικόνισης όγκων ήπατος».

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Απόφοιτος Ιατρικής
  • Προηγούμενη ενασχόληση στην Ακτινολογία
  • Εμπειρία στην εκπόνηση ερευνητικής εργασίας 

Mεταπτυχιακό ή τουλάχιστον δύο πλήρεις δημοσιεύσεις σε ελληνικά ή ξένα περιοδικά σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό εκπόνησης διδακτορικών διατριβών

Πιστοποιητικά (που να αντιστοιχούν στα παραπάνω) και σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
 
Εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή των δικαιολογητικών μέχρι την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017 στη Γραμματεία της A΄ Χειρουργικής Κλινικής και μετά από τηλεφωνική συνεννόηση με την κ. Κ. Κοκάλα στο: 2313 323684


Μοιραστείτε το:

Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα