Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Εξειδίκευση στη Νοσηλευτική των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (2023-2024)

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ. προκηρύσσει την εισαγωγή (με ανώτατο όριο 30 εισακτέων) μεταπτυχιακών φοιτητριών/ών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εξειδίκευση στη Νοσηλευτική των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας».

Ο κύκλος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) διαρκεί 3 εξάμηνα και οδηγεί, έπειτα από την επιτυχή εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο γνωστικό πεδίο «Εξειδίκευση στη Νοσηλευτική των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ».

Η έναρξη των μαθημάτων ορίζεται τον Οκτώβριο του 2023.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται τις πρωινές ώρες κάθε 2ου Σαββάτου. Η ερευνητική εργασία του Γ΄ εξαμήνου γίνεται μετά από συνεννόηση, σε ώρες εργασίας των Μονάδων.

Δικαίωμα αίτησης για συμμετοχή έχουν οι Πτυχιούχοι Τμημάτων Νοσηλευτικής Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. των ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, προσκομίζοντας την αναγνώριση ισοτιμίας και αντιστοιχίας της βαθμολογίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) Επίσης δικαίωμα αίτησης έχουν και οι τελειόφοιτοι φοιτητές των ανωτέρω Τμημάτων, οι οποίοι θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις προπτυχιακές τους σπουδές, πριν από την οριστικοποίηση του τελικού πίνακα εισακτέων και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο ΠΜΣ.

Η επιλογή των σπουδαστών, μεταξύ των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις, γίνεται με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στον Κανονισμό λειτουργίας του ΠΜΣ και συγκεκριμένα:

I. Βαθμός Πτυχίου/Διπλώματος
II. Επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας, κατά ελάχιστο επίπεδο Β2
III. Γνώση δεύτερης, ή και άλλης ξένης γλώσσας.
IV. Επαγγελματική Εμπειρία (διάρκεια και είδος)
V. Ερευνητική Εμπειρία
VI. Συστατικές επιστολές
VII. Προσωπική Συνέντευξη από την αρμόδια Επιτροπή επιλογής εισακτέων

Η μοριοδότηση των ανωτέρω κριτηρίων περιγράφεται στον εσωτερικό κανονισμό του ΠΜΣ και η επικύρωση των επιτυχόντων ανήκει στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ.

Η αίτηση υποβολής θα είναι διαθέσιμη από τη Γραμματεία και από την ιστοσελίδα του ΠΜΣ, http://pmsnurser.med.auth.gr και μπορεί να αποστέλλεται στη Γραμματεία του ΠΜΣ με ηλεκτρονική ταχυδρομείο (atsakon@auth.gr) από τη Δευτέρα 3 Ιουλίου 2023 έως και Παρασκευή 25 Αυγούστου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Προγράμματος, Δευτέρα- Παρασκευή 11.00-13.00 (κ. Άννα Τσάκωνα, 6973371389, atsakon@auth.gr)

Προκήρυξη

Αίτηση


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο