Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Πολιτικές Επιστήμες

 

 

Η πολιτική βρίσκεται παντού γύρω μας. Ο Αριστοτέλης την αποκάλεσε “ανώτερη επιστήμη” γιατί επηρεάζει όλες τις πτυχές της ανθρώπινης ζωής: το τι μπορούμε να κάνουμε, πως επιτρέπεται να εκφραστούμε, το πού μπορούμε να ζήσουμε, ακόμα και το πως μπορούμε να σκεφτούμε. Δεν υπάρχει τρόπος να ξεφύγει κανείς από την πολιτική, αλλά μπορούμε να ανακαλύψουμε αποτελεσματικότερους τρόπους να τη χρησιμοποιούμε σπουδάζοντας Πολιτική Επιστήμη.

Η Πολιτική Επιστήμη εστιάζει στη θεωρία και την πρακτική της διακυβέρνησης και την πολιτική σε τοπικό, κρατικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Είναι αφιερωμένη στην ερμηνεία των θεσμών, των πρακτικών και των σχέσεων που συγκροτούν τη δημόσια ζωή και σε μελέτες που προάγουν την ιδιότητα του πολίτη. Αποτελεί έναν γενικό κλάδο που περιλαμβάνει την αρχαία ελληνική, την ευρωπαϊκή και τη διεθνή πολιτική, τη συγκριτική πολιτική, τις διεθνείς σχέσεις, την πολιτική φιλοσοφία, και το Δίκαιο. Ερευνά το πώς τα άτομα ασκούν την εξουσία σε ομάδες καθώς και τους θεσμούς, τους κανόνες και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για να ενισχύσουν τη συνεργασία.  Λόγω του γενικού της χαρακτήρα, η Πολιτική Επιστήμη συμπίπτει με άλλους κλάδους όπως τα οικονομικά, η κοινωνιολογία, η ψυχολογία, η ανθρωπολογία, η επικοινωνία, και το ποινικό δίκαιο. 

Ορισμένοι από τους κυριότερους κλάδους των Πολιτικών Επιστημών είναι οι ακόλουθοι:

Πολιτική Θεωρία 

Η Πολιτική Θεωρία ασχολείται κυρίως με τα θεμέλια της πολιτικής κοινότητας και τους θεσμούς. Εστιάζει στην ανθρώπινη φύση και τους ηθικούς σκοπούς του πολιτικού δεσμού. Προκειμένου να διασαφηνίσουν αυτές τις έννοιες, οι θεωρητικοί της πολιτικής προσεγγίζουν διαχρονικά πολιτικά γραπτά από την αρχαία Ελλάδα ως και το σήμερα, καθώς και διάφορα έργα ηθικών φιλοσόφων. Η Πολιτική Θεωρία εστιάζει επίσης στην εμπειρική έρευνα πάνω στον τρόπο που λειτουργούν οι πολιτικοί θεσμοί στην πράξη. Αποσκοπεί δε στην εμβάθυνση της πολιτικής σκέψης και στο να ωθήσει τους πολίτες σε υπεύθυνη και δημιουργική πολιτική δράση.

Συγκριτική Πολιτική

Η Συγκριτική Πολιτική αποτελεί ένα ευρύ πεδίο με μια πληθώρα προσεγγίσεων και στόχων. Ορισμένοι ακαδημαϊκοί και ερευνητές συγκρίνουν τα σύγχρονα πολιτικά συστήματα με στόχο να συμπεράνουν ποια είδη τους προάγουν καλύτερα ορισμένες αξίες: την τάξη, την ισότητα, την ελευθερία, ή την οικονομική ασφάλεια και την ευημερία για τους πολίτες τους. Άλλοι διατείνονται πως ο κύριος σκοπός της Συγκριτικής Πολιτικής είναι η κατανόηση του πως και γιατί διαφορετικές κοινωνίες αναπτύσσουν διαφορετικού είδους πολιτικούς θεσμούς. Ενώ άλλοι χρησιμοποιούν τη συγκριτική πολιτική ως έναν τρόπο για να ανακαλύψουν γενικούς νόμους και θεωρίες που εξηγούν την ανθρώπινη πολιτική συμπεριφορά και την ποικιλομορφία της. Τα μαθήματα συγκριτικής πολιτικής είναι δύο βασικών ειδών. Το ένα συγκρίνει ένα ορισμένο σύνολο προβλημάτων ή θεσμών σε διαφορετικές χώρες. Το δεύτερο αναλύει εις βάθος τους βασικούς πολιτικούς θεσμούς και τις διαδικασίες μίας χώρας ή ενός συνόλου χωρών σε κάποια περιοχή του κόσμου.

Διεθνείς Σχέσεις

Ο τομέας των διεθνών σχέσεων ασχολείται με την κατανόηση του γιατί τα κράτη και οι μη κρατικοί φορείς, όπως τα Ηνωμένα Έθνη και οι πολυεθνικές επιχειρήσεις, αλληλεπιδρούν με τον τρόπο που το κάνουν. Οι διεθνείς σχέσεις είναι ένα ευρύ πεδίο τόσο αναφορικά με το ποια είδη συμπεριφοράς μελετώνται όσο και πως μελετώνται. Οι διεθνείς συγκρούσεις, ιδίως ο πόλεμος, εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό σημείο μελέτης του κλάδου. Γιατί ξεκινούν οι πόλεμοι; Ποιος κερδίζει και γιατί; Πώς μπορούν να αποτραπούν οι πόλεμοι; Ποιος είναι ο ρόλος του διεθνούς δικαίου και των διεθνών οργανισμών; Καθώς ο κόσμος έχει γίνει περισσότερο αλληλοεξαρτώμενος, οι ακαδημαϊκοί λαμβάνουν περισσότερο υπ' όψιν τους τη διεθνή οικονομική δραστηριότητα. Έτσι, οι ακαδημαϊκοί αναλύουν το παγκόσμιο εμπόριο, τις επικοινωνίες, την ανάπτυξη, τις ξένες επενδύσεις, και τα διεθνή οικονομικά. 

Υπογραφή της Συνθήκης της Λισσαβώνας το 2007, στο Μοναστήρι των Ιερωνυμιτών στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας. Η Συνθήκη αυτή είναι ό,τι πλησιέστερο σε Ευρωπαϊκό Σύνταγμα κατάφερε να δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τροποποιώντας προηγούμενες συνθήκες, και υποκαθιστώντας το εγκαταλειφθέν «Ευρωπαϊκό Σύνταγμα» του 2004, η Συνθήκη της Λισσαβώνας περιλαμβάνει και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε που καταγράφει τα ατομικά, πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών.

Πολιτική Μεθοδολογία

Ο κλάδος της Πολιτικής Μεθοδολογίας ασχολείται με τα φιλοσοφικά θεμέλια της πολιτικής επιστήμης, την κοινωνική επιστήμη, το σχεδιασμό και την ανάλυση της εμπειρικής έρευνας, καθώς και την εμπειρία της πρακτικής έρευνας πεδίου. Τα μαθήματα Πολιτικής Μεθοδολογίας καλύπτουν φιλοσοφικά ζητήματα που αφορούν την επιστήμη της πολιτικής, τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ της πολιτικής επιστήμης και των άλλων κοινωνικών επιστημών, τα εναλλακτικά μοντέλα ερμηνείας, και την αλήθεια των ισχυρισμών πραγματικής γνώσης. Εξετάζουν επίσης τη διαμόρφωση εμπειρικών και μη-εμπειρικών προτύπων έρευνας για να βρουν αιτιώδεις συνάφειες σχετικά με τις πολιτικές διαδικασίες και τη συμπεριφορά, και να διερευνήσουν τη χρήση της στατιστικής, των μαθηματικών και των υπολογιστών για την ανάλυση πολιτικών δεδομένων που προκύπτουν από τέτοιου είδους έρευνες. Οι φοιτητές έχουν επίσης την ευκαιρία να διεξάγουν ατομικές και ομαδικές ερευνητικές εργασίες μέσα από σεμινάρια. Ο τομέας Πολιτικής Μεθοδολογίας περιλαμβάνει σύγχρονα ερευνητικά και εκπαιδευτικά ενδιαφέροντα σε ποικίλα θέματα όπως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τη φεμινιστική θεωρία, τη γλωσσική πολιτική, την πολιτική οικονομία, τη θεωρία της ορθολογικής επιλογής, και τη δημόσια τάξη.

 

 

«Τα πάντα είναι πολιτική». Αυτή η φράση ανήκει σε έναν από τους σπουδαιότερους συγγραφείς του 20 αιώνα, τον γερμανό βραβευμένο με το Νόμπελ Λογοτεχνίας, Thomas Mann. Η φράση είναι ενδεικτική της σπουδαιότητας της πολιτικής στη ζωή μας και αναδεικνύει το πόσο ενδιαφέρουσα μπορεί να είναι η ενασχόληση με την πολιτική και κατ’ επέκταση με τις Πολιτικές Επιστήμες. 

Τρεις ακόμα λόγοι για να σπουδάσει κάποιος Πολιτική Επιστήμη:

Η φύση των Πολιτικών Επιστημών:  Ο μέσος φοιτητής Πολιτικής Επιστήμης θα διδαχθεί για τη δημοκρατία και τις άλλες μορφές διακυβέρνησης, τα είδη ηγεσίας, τις ιδέες του Πλάτωνα, του Μακιαβέλι, του Χομπς και του Λοκ. Επίσης μεταξύ άλλων θα μάθει για την επιρροή των μη κυβερνητικών οργανώσεων στην παγκόσμια πολιτική, τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης, την παγκοσμιοποίηση, την τρομοκρατία, τα δικαιώματα του πολίτη, το ρόλο των νέων μέσων κοινωνικής δικτύωσης, και το συνταγματικό δίκαιο. Όλα αυτά θα του χρησιμεύσουν στη ζωή του ανεξάρτητα από την επαγγελματική του καριέρα. 

Οι δεξιότητες που καλλιεργούν οι σπουδές στις Πολιτικές Επιστημες: Ένας φοιτητής Πολιτικών Επιστημών θα ακονίσει τις ικανότητές του στο γράψιμο, την επικοινωνία, την ανάλυση και την επεξεργασία δεδομένων, ικανότητες και δεξιότητες που είναι θεμελιώδεις για την απόκτηση ανθρωπιστικής παιδείας. Αυτό το είδος σπουδών προετοιμάζει τους φοιτητές να σκέφτονται κριτικά και ανεξάρτητα, θα σε βοηθήσει να εκτιμάς διαφορετικές οπτικές γωνίες, και θα σου παράσχει γνώσεις σχετικά με τα σύγχρονα τεκταινόμενα. Με ένα πτυχίο στις Πολιτικές Επιστήμες μπορεί κανείς να αναλάβει πολλούς ρόλους, καίριους για το μέλλον των ανθρώπων και της χώρας που ζει. Πέρα όμως από την πολιτική, του ανοίγονται κι άλλοι ορίζοντες σε πολλά ενδιαφέροντα επαγγέλματα όπου μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για τη βελτίωση της καθημερινότητας διαφορετικών πληθυσμιακών ομάδων. 

Πολλές επιλογές καριέρας: Οι φοιτητές Πολιτικών Επιστημών πρέπει να καταλάβουν πως το πιθανότερο είναι να αλλάξουν επάγγελμα περισσότερες από μία φορά, και θα ακολουθήσουν πάνω από μια καριέρα. Είναι ένα επάγγελμα που απαιτεί ευελιξία. Ένα πτυχίο πολιτικών επιστημών μπορεί να αποτελέσει εφόδιο για πολλές διαφορετικές σταδιοδρομίες σε ιδιωτικούς κερδοσκοπικούς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, καθώς και για το δημόσιο τομέα. Οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν καριέρα στις επιχειρήσεις, το δίκαιο, τις εταιρείες συμβουλευτικής, τη διδασκαλία, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία, τη διοργάνωση δημοσκοπήσεων και προεκλογικών εκστρατειών, τους διεθνείς οργανισμούς, τα χρηματοοικονομικά, τις τοπικές υπηρεσίες, της μη κυβερνητικές οργανώσεις, και το κράτος και την κυβέρνηση. 

 

 

 

Ένας απόφοιτος Πολιτικών Επιστημών έχει επαγγελματικές προοπτικές τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Κάποιοι ρόλοι χρειάζονται περαιτέρω σπουδές και εξειδίκευση, αλλά για αρκετούς αρκεί απλώς το πτυχίο Πολιτικών Επιστημών. Τα επαγγέλματα που μπορεί κάποιος να ασκήσει είναι από μέλος της Κυβέρνησης και βοηθός Πολιτικού μέχρι Πολιτικός Ερευνητής και Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων. 

Ενδεικτικά μερικοί κλάδοι που μπορεί να ακολουθήσει κάποιος απόφοιτος Πολιτικών Επιστημών:

•    Καριέρα στην Πολιτική
•    Καριέρα ως Βοηθός Πολιτικού
•    Καριέρα ως Πολιτικός Ερευνητής
•    Καριέρα στο Δημόσιο
•    Καριέρα στις Υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης
•    Καριέρα στην Εκπαίδευση 
•    Καριέρα ως Διπλωματικός Υπάλληλος
•    Καριέρα ως Σύμβουλος Δημοσίων Υποθέσεων
•    Καριέρα ως Δημοσιογράφος Πολιτικού ρεπορτάζ
•    Καριέρα ως Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων
•    Καριέρα στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Φιλανθρωπία

Ακολουθεί μία πιο αναλυτική περιγραφή μερικών επαγγελμάτων που μπορεί κανείς να ακολουθήσει με το πτυχίο Πολιτικών Επιστημών:

Ο Τύπος είναι το νήμα που συνδέει την πολιτική ανάλυση, την κοινωνική πολιτική, τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση. Οι Πολιτικοί Επιστήμονες καλούνται να αγκαλιάσουν νέες μορφές και μέσα επικοινωνίας, ώστε να αναλύσουν φαινόμενα, να προβληματίσουν την κοινωνία, και να προτείνουν λύσεις. Η σχέση των Πολιτικών Επιστημών με τον Τύπο και τη Δημοσιογραφία είναι σε μεγάλο βαθμό συμβιωτική. Όσοι πολιτικοί επιστήμονες προσβλέπουν σε καριέρα στην οποία θα διαμορφώνουν και οι ίδιοι πολιτική, άμεσα ή έμμεσα, θα πρέπει να καλλιεργήσουν τη χρήση του λόγου, της εικόνας, αλλά και συμβόλων, ακόμα και την επιλογή του χρόνου των παρεμβάσεών τους, αν θέλουν να είναι αποτελεσματικοί.

Καριέρα στην Πολιτική

Ίσως η πιο προφανής καριέρα για τους απόφοιτους των Πολιτικών Επιστημών είναι η Πολιτική, για παράδειγμα μέσω της εκλογής σε πολιτικό αξίωμα είτε σε τοπικό είτε σε εθνικό επίπεδο. Συνήθως όσοι εκλέγονται σε θέσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ή στο Κοινοβούλιο χρησιμοποιούν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες εκμεταλλευόμενοι ταυτόχρονα και την εργασία τους προκειμένου να προσεγγίσουν μεγάλο αριθμό δυνητικών ψηφοφόρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, για παράδειγμα, πολλοί βουλευτές να προέρχονται από τη Δικηγορία, τη Δημοσιογραφία, την Ιατρική ή ακόμα και τον Αθλητισμό. Προφανώς, όποιος θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική πρέπει να έχει καλή γνώση των θεμάτων που επηρεάζουν τόσο την περιοχή στην οποία θα είναι υποψήφιος όσο και τη χώρα στο σύνολό της. Αν κάποιος γνωρίζει πως θέλει να ασχοληθεί πραγματικά με την Πολιτική, οι σπουδές στις Πολιτικές Επιστήμες είναι η λογική επιλογή, καθώς του δίνουν το υπόβαθρο για ουσιαστική προσφορά και αναπτύσσουν τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες. Θα πρέπει όμως να δουλέψει συστηματικά για να μειώσει το πλεονέκτημα πιθανών συνυποψηφίων οι οποίοι ασκούν επαγγέλματα που τους φέρνουν σε επαφή με περισσότερους πολίτες στην περιοχή τους. Έτσι, ο απόφοιτος Πολιτικών Επιστημών θα πρέπει να προσφέρει μέσω οργανώσεων (πολιτικών ή μη), να διατελέσει δημοτικός σύμβουλος, να αρθρογραφεί, να εκφράζει τις απόψεις του δημόσια, και γενικά να προετοιμάζει συστηματικά το ξεκίνημά του στην πολιτική.

Καριέρα ως Βοηθός Πολιτικού

Οι Βοηθοί Πολιτικών απασχολούνται από εκλεγμένους βουλευτές ή πολιτικούς υποψηφίους για να εκτελούν διάφορα καθήκοντα. Βοηθούν επίσης στις πολιτικές εκστρατείες, στην έρευνα και τη δημοσιότητα, απαντώντας μάλιστα και σε ερωτήσεις των μέσων μαζικής ενημέρωσης ή των πολιτών.

Άλλα καθήκοντά μπορεί να περιλαμβάνουν υποστηρικτικές υπηρεσίες κατά τη διάρκεια των εκστρατειών, αλλά και πριν και κατά τη διάρκεια των εκλογών. Αυτό απαιτεί συνεχή ενημέρωση με τις τρέχουσες υποθέσεις, τη συμβολή στη σύνταξη εκθέσεων και ομιλιών και φυσικά, τη διαχείριση και τη συνεργασία με άλλα μέλη της ομάδας του πολιτικού. Για να γίνει κάποιος Βοηθός Πολιτικού, είναι απαραίτητο να αποκτήσει σχετική εμπειρία μέσα από πρακτική άσκηση δίπλα σε έναν πολιτικό ή μια εκλογική εκστρατεία.

Καριέρα ως Πολιτικός Ερευνητής

Οι Πολιτικοί Ερευνητές βοηθούν στις πολιτικές αποφάσεων των υπουργών και βουλευτών. Για το σκοπό αυτό, διεξάγουν έρευνα και αξιολόγηση παρέχοντας στις κυβερνητικές υπηρεσίες και στις τοπικές αρχές τα απαραίτητα στοιχεία για την προετοιμασία, την εκτέλεση και την αξιολόγηση της πολιτικής που ακολουθούν ή πρόκειται να ακολουθήσουν.

Καριέρα στο Δημόσιο 

Οι απόφοιτοι Πολιτικής Επιστήμης μπορούν να εργαστούν στο Δημόσιο και  να διεκδικήσουν θέσεις ΠΕ Διοικητικού σε πιθανή προκήρυξη του ΑΣΕΠ. Το κλαδολόγιο είναι μια κατηγοριοποίηση που έχει γίνει για τον καθορισμό των προσόντων διορισμού σε θέσεις εργασίας του δημόσιου φορέα. Το ΠΕ αναφέρεται στην Πανεπιστημιακή Εκπαίδευσης. Ο Κλάδος ΠΕ Διοικητικού είναι ένας κλάδος που περιέχει όλες εκείνες τις ειδικότητες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) οι οποίες σχετίζονται με το αντικείμενο. Για τις ειδικεύσεις αυτές απαιτείται:

Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 μετονομάστηκε σε Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής) ή Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών ή Βαλκανικών Σπουδών ή Δημόσιας Διοίκησης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοίκησης Τεχνολογιών ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (εντός του 2002 μετονομάστηκε σε Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας) ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ή Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων ή Μεσογειακών Σπουδών με κατευθύνσεις: α) Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής Μεσογείου είτε β) Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Νομικής ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων) ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Πολιτικής Επιστήμης ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ή Πολιτικών Επιστημών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων ή Πολιτικών Θεσμών και Διεθνών Σχέσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων) ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών- Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Τα έδρανα της Βουλής γεμάτα από έφηβους βουλευτές. Η Βουλή των Εφήβων είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Βουλής των Ελλήνων που δίνει τη δυνατότητα σε  300 έφηβους-βουλευτές, από Ελλάδα, Κύπρο, και ελληνικά σχολεία του απόδημου ελληνισμού να συγκροτηθούν ως σώμα και να διεξάγουν συνεδριάσεις στις αίθουσες της Βουλής των Ελλήνων κάθε Ιούλιο. Μέσα από τη συμμετοχή στη Βουλή των Εφήβων, αλλά και γενικότερα τη συμμετοχή σε τοπικούς συλλόγους, οργανώσεις, μη κερδοσκοπικές εταιρίες, τον εθελοντισμό και την κοινωνική προσφορά γενικότερα, ένας νέος μπορεί να αρχίσει να αναλαμβάνει την ευθύνη για το μέλλον της πατρίδας του, να ευαισθητοποιηθεί και να ευαισθητοποιήσει και άλλους σε σχέση με τις αρχές, κανόνες και αξίες της Δημοκρατίας. Τέτοιες συμμετοχές είναι ο καλύτερος τρόπος για να καταλάβει ένας νέος αν τον ενδιαφέρουν πραγματικά οι Πολιτικές Επιστήμες.

Στο Δημόσιο και τις υπηρεσίες του μπορεί κανείς να εργαστεί από τον διοικητικό μηχανισμό του κράτους μέχρι το Διπλωματικό Σώμα. Η πρόσληψη στο Δημόσιο υπόκειται βεβαίως σε ειδικές διαδικασίες, κοινές για όλους τους κατόχους πανεπιστημιακών τίτλων, αλλά οι απόφοιτοι του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών διαθέτουν ένα σχετικό πλεονέκτημα γνώσεων σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία του κράτους. Το ίδιο ισχύει και για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι μπορούν να αξιοποιήσουν την τεχνογνωσία των πολιτικών επιστημόνων σε μια σειρά δραστηριοτήτων που αφορούν στη διοικητική και πολιτική ιδιοσυστασία των τοπικών κοινωνιών.

Διπλωματικό Σώμα

Μία καριέρα ως Διπλωμάτης είναι ιδανική για όσους ενδιαφέρονται για τις εξωτερικές σχέσεις, διαθέτουν γρήγορη σκέψη και εξειδικεύονται στην επίλυση προβλημάτων. Αυτός ο ρόλος μπορεί να ταιριάζει ιδιαίτερα και σε πτυχιούχους Διεθνών Σχέσεων. Ένας αξιωματικός Διπλωματικής Υπηρεσίας, θα πρέπει να ζει σε άλλη χώρα και το αντικείμενό του είναι να εκπροσωπήσεις τα συμφέροντα της Ελλάδας και των πολιτών της, κι επίσης, να παρέχει συμβουλές και υποστήριξη σε υπουργούς που ασκούν εξωτερική πολιτική. Για να πετύχει σε αυτό το ρόλο, θα πρέπει να είναι καλός στην επικοινωνία και να είναι σε θέση να τα πάει καλά με ανθρώπους από όλες τις κοινωνίες και τους πολιτισμούς. Ο ανταγωνισμός σε μία τέτοια θέση είναι έντονος και συχνά περιλαμβάνει μια σειρά εξετάσεων και γνώση ξένων γλωσσών. Εδώ, μπορεί να δει κανείς την πιο πρόσφατη προκήρυξη για Ακόλουθους Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών.

Καριέρα στις Υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης

Εάν κάποιος απόφοιτος θέλει να εργαστεί στη Δημόσια Διοίκηση, μπορεί να επιλέξει από μια ποικιλία θέσεων σε κυβερνητικά τμήματα, οργανισμούς ή ΜΚΟ. Αυτή η σταδιοδρομία περιλαμβάνει τη βοήθεια των οργάνων διοίκησης να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν πολιτικές σε καθημερινή βάση. Οι ευθύνες περιλαμβάνουν συνήθως τη συμβολή στην ανάπτυξη πολιτικής, την απάντηση σε αιτήματα πληροφοριών από άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες, τη δημιουργία αναλύσεων και εκθέσεων και τη διαχείριση πόρων.  

Καριέρα στην εκπαίδευση 

Το πτυχίο στην Πολιτική Επιστήμη και η κατάλληλη διδακτική επάρκεια δίνουν τη δυνατότητα σε έναν απόφοιτο να εργαστεί στην εκπαίδευση.

Οι απόφοιτοι Πολιτικής Επιστήμης μπορούν να ενταχθούν στην δημόσια εκπαίδευση κυρίως ως αναπληρωτές καθηγητές μετά από την συμμετοχή σε σχετικά διαγωνισμό ΑΣΕΠ (με μόρια ή με γραπτές εξετάσεις). Οι πολιτικοί επιστήμονες ανήκουν στον Κλάδο ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών που είναι ενοποιημένος κλάδος κοινωνιολόγων και νομικών και πολιτικών επιστημών.  

Για διορισμό στην Εκπαίδευση στην Ελλάδα μπορούν να ενταχθούν στον κλάδο όσοι έχουν:

Πτυχίο Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ή Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή πτυχίο του τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή Πτυχίο Νομικής ή Πολιτικής Επιστήμης ή Πολιτικών Επιστημών ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων ή Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ή Δημόσιας Διοίκησης (Παντείου Παν/μίου μέχρι 30/6/1984) ή Πτυχίο Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Κατεύθυνσης «Δημοσίων Θεσμών», με ημερομηνία εισαγωγής των υποψηφίων από το ακαδημαϊκό έτος 1997-1998 και εφεξής (7), ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας (που από το Μάιο του 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) με κατεύθυνση Πολιτικές Σπουδές και Διπλωματία ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης κατεύθυνσης Πολιτικής Επιστήμης της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2).
Για όλους τους ανωτέρω, απαιτείται και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. , όπως μεταπτυχιακό στις Επιστήμες της Αγωγής. 

Εδώ, μπορεί να βρει κανείς την τελευταία προκήρυξη για πρόσληψη εκπαιδευτικών μέσω ΑΣΕΠ, για την οποία πολλοί πολιτικοί επιστήμονες εκδήλωσαν ενδιαφέρον και υπέβαλαν αίτηση.

Παράλληλα, οι απόφοιτοι Πολιτικής Επιστήμης μπορούν να απασχοληθούν σε ιδιωτικά σχολεία και φροντιστήρια χωρίς την διαδικασία του ΑΣΕΠ. 

Καριέρα ως Σύμβουλος Δημοσίων Υποθέσεων

Αυτός ο ρόλος συχνά αναφέρεται ως «Εκπρόσωπος Ομάδων Συμφερόντων», αλλά το έργο των Συμβούλων Δημόσιων Υποθέσεων είναι εκτενέστερο από αυτό που οι περισσότεροι νομίζουν. Οι Σύμβουλοι Δημόσιων Υποθέσεων προσφέρουν πολύτιμη πολιτική καθοδήγηση στους πελάτες τους,  χρησιμοποιώντας τις γνώσεις τους για το πολιτικό σύστημα, τα ΜΜΕ και τις προσωπικές τους επαφές

Ένας πτυχιούχος μπορεί να εργοδοτηθεί τόσο από οργανισμούς του Δημόσιου όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, όπως από φιλανθρωπικές οργανώσεις, κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΟΗΕ. Χρειάζεται κανείς εργασιακή εμπειρία για έναν τέτοιο ρόλο, την οποία θα μπορούσε να αποκτήσει από πρακτική άσκηση σε ένα πολιτικό αξίωμα, στη φιλανθρωπία, σε ομάδα πίεσης ή από τη συμμετοχή σε πολιτικό κόμμα ή φοιτητική παράταξη του πανεπιστημίου.  

Καριέρα ως Δημοσιογράφος Πολιτικού ρεπορτάζ

Αν κάποιος έχει έντονο ενδιαφέρον τόσο για τις εθνικές όσο και για τις διεθνείς πολιτικές υποθέσεις και θέλει να συμμετάσχει στην παροχή εμπεριστατωμένων ειδήσεων και αναλύσεων σχετικά με τα πολιτικά γεγονότα, μία καριέρα στη δημοσιογραφία είναι ιδανική. Ένας δημοσιογράφος πολιτικού ρεπορτάζ καλείται να καλύψει την καθημερινότητα διαφόρων πολιτικών προσωπικοτήτων ή πολιτικών κομμάτων, καθώς και πολιτικές καμπάνιες κι εκλογές. 

Ένας δημοσιογράφος μπορεί να εργαστεί στον Τύπο, σε online έντυπα, στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Για να πετύχει κανείς σε αυτή τη δουλειά, θα πρέπει να έχει διεισδυτικό μυαλό, να είναι αφοσιωμένος, ανεξάρτητος, να εκφράζεται με ακρίβεια και σαφήνεια, και να είναι σε θέση να εξηγεί πολύπλοκες έννοιες με απλή και προσιτή γλώσσα.

Καριέρα ως Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων

Οι δεξιότητες που έχει αποκτήσει κάποιος στις σπουδές Πολιτικών Επιστημών είναι χρήσιμες για μία θέση στις δημόσιες σχέσεις (PR). Ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων,  χρησιμοποιεί διάφορες μορφές μέσων για να δημιουργήσει και να διατηρεί ένα καλό προφίλ και φήμη για τον εργοδότη του -είτε άτομο είτε οργανισμό- και για το κοινό του. Μεταξύ άλλων καθηκόντων, θα κληθεί να σχεδιάσει στρατηγικές και εκστρατείες δημοσιότητας, θα παρακολουθεί και θα αναλύει την κάλυψη των ΜΜΕ και θα αναθέτει την έρευνα αγοράς. Ένα μεταπτυχιακό δίπλωμα στο αντικείμενο ή/και η σχετική εργασιακή εμπειρία, θα φανούν χρήσιμα.

Καριέρα στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Φιλανθρωπία

Μία ακόμα προοπτική για τους αποφοίτους Πολιτικής Επιστήμης  είναι στον τομέα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Φιλανθρωπικών Οργανώσεων. Αυτά μπορεί να αναζητούν εργαζόμενους σε κεντρικά και τοπικά κυβερνητικά όργανα, σε παγκόσμιες κυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις, σε φιλανθρωπικές οργανώσεις, ομάδες πίεσης και οργανώσεις εκστρατειών. Ένας απόφοιτος θα μπορούσε να εργαστεί στην επικοινωνία και στις εκστρατείες, συμβάλλοντας στην ευαισθητοποίηση σχετικά με θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όπως επίσης και στην ανάπτυξη πολιτικής, τις δημόσιες σχέσεις και τη συγκέντρωση κεφαλαίων.


 

 

 

Πολιτικές Επιστήμες

Χρήσιμοι σύνδεσμοι – Επαγγελματικές οργανώσεις

Παρακάτω μπορεί κάποιος που ενδιαφέρεται για τον τομέα των Πολιτικών Επιστημών, να βρει χρήσιμους συνδέσμους:

Ελληνικός Οργανισμός Πολιτικών Επιστημών. Δείτε περισσότερα, εδώ

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ). Δείτε περισσότερα, εδώ

Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείο Εξωτερικών. Δείτε περισσότερα, εδώ

Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας. Δείτε περισσότερα, εδώ.

Βουλή των Ελλήνων. Δείτε περισσότερα, εδώ.

Σχολή Ευρωπαϊκού Δικαίου και Διακυβέρνησης. Δείτε περισσότερα, εδώ.

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Δείτε περισσότερα, εδώ.    

Υπουργείο Εξωτερικών. Δείτε περισσότερα, εδώ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δείτε περισσότερα, εδώ

Αναπτυξιακό Πρόγραμμα του ΟΗΕ. Δείτε περισσότερα, εδώ

Παγκόσμια  Τράπεζα. Δείτε περισσότερα, εδώ

Όμιλος Ευρωσύμβουλοι. Δείτε περισσότερα, εδώ

Metron Analysis. Δείτε περισσότερα, εδώ

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Βενιζέλος». Δείτε περισσότερα, εδώ

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο