Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Πολιτικές Επιστήμες

 

 

Η πολιτική βρίσκεται παντού γύρω μας. Ο Αριστοτέλης την αποκάλεσε “ανώτερη επιστήμη” γιατί επηρεάζει όλες τις πτυχές της ανθρώπινης ζωής: το τι μπορούμε να κάνουμε, πώς επιτρέπεται να εκφραστούμε, το πού μπορούμε να ζήσουμε, ακόμα και το πώς μπορούμε να σκεφτούμε. Δεν υπάρχει τρόπος να ξεφύγει κανείς από την πολιτική, αλλά μπορούμε να ανακαλύψουμε αποτελεσματικότερους τρόπους να τη χρησιμοποιούμε σπουδάζοντας Πολιτική Επιστήμη.

Η Πολιτική Επιστήμη εστιάζει στη θεωρία και την πρακτική της διακυβέρνησης και την πολιτική σε τοπικό, κρατικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Είναι αφιερωμένη στην ερμηνεία των θεσμών, των πρακτικών και των σχέσεων που συγκροτούν τη δημόσια ζωή και σε μελέτες που προάγουν την ιδιότητα του πολίτη. Αποτελεί έναν γενικό κλάδο που περιλαμβάνει την αρχαία ελληνική, την ευρωπαϊκή και τη διεθνή πολιτική, τη συγκριτική πολιτική, τις διεθνείς σχέσεις, την πολιτική φιλοσοφία, και το Δίκαιο. Ερευνά το πώς τα άτομα ασκούν την εξουσία σε ομάδες καθώς και τους θεσμούς, τους κανόνες και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για να ενισχύσουν τη συνεργασία. Λόγω του γενικού της χαρακτήρα, η Πολιτική Επιστήμη συμπίπτει με άλλους κλάδους όπως τα οικονομικά, η κοινωνιολογία, η ψυχολογία, η ανθρωπολογία, η επικοινωνία, και το ποινικό δίκαιο. 

Ορισμένοι από τους κυριότερους κλάδους των Πολιτικών Επιστημών είναι οι ακόλουθοι:

Πολιτική Θεωρία 

Η Πολιτική Θεωρία ασχολείται κυρίως με τα θεμέλια της πολιτικής κοινότητας και τους θεσμούς. Εστιάζει στην ανθρώπινη φύση και τους ηθικούς σκοπούς του πολιτικού δεσμού. Προκειμένου να διασαφηνίσουν αυτές τις έννοιες, οι θεωρητικοί της πολιτικής προσεγγίζουν διαχρονικά πολιτικά γραπτά από την αρχαία Ελλάδα ως και το σήμερα, καθώς και διάφορα έργα ηθικών φιλοσόφων. Η Πολιτική Θεωρία εστιάζει επίσης στην εμπειρική έρευνα πάνω στον τρόπο που λειτουργούν οι πολιτικοί θεσμοί στην πράξη. Αποσκοπεί δε στην εμβάθυνση της πολιτικής σκέψης και στο να ωθήσει τους πολίτες σε υπεύθυνη και δημιουργική πολιτική δράση.

Συγκριτική Πολιτική

Η Συγκριτική Πολιτική αποτελεί ένα ευρύ πεδίο με μια πληθώρα προσεγγίσεων και στόχων. Ορισμένοι ακαδημαϊκοί και ερευνητές συγκρίνουν τα σύγχρονα πολιτικά συστήματα με στόχο να συμπεράνουν ποια είδη τους προάγουν καλύτερα ορισμένες αξίες: την τάξη, την ισότητα, την ελευθερία, ή την οικονομική ασφάλεια και την ευημερία για τους πολίτες τους. Άλλοι διατείνονται πως ο κύριος σκοπός της Συγκριτικής Πολιτικής είναι η κατανόηση του πώς και γιατί διαφορετικές κοινωνίες αναπτύσσουν διαφορετικού είδους πολιτικούς θεσμούς. Ενώ άλλοι χρησιμοποιούν τη συγκριτική πολιτική ως έναν τρόπο για να ανακαλύψουν γενικούς νόμους και θεωρίες που εξηγούν την ανθρώπινη πολιτική συμπεριφορά και την ποικιλομορφία της. Τα μαθήματα συγκριτικής πολιτικής είναι δύο βασικών ειδών. Το ένα συγκρίνει ένα ορισμένο σύνολο προβλημάτων ή θεσμών σε διαφορετικές χώρες. Το δεύτερο αναλύει εις βάθος τους βασικούς πολιτικούς θεσμούς και τις διαδικασίες μίας χώρας ή ενός συνόλου χωρών σε κάποια περιοχή του κόσμου.

Διεθνείς Σχέσεις

Ο τομέας των διεθνών σχέσεων ασχολείται με την κατανόηση του γιατί τα κράτη και οι μη κρατικοί φορείς, όπως τα Ηνωμένα Έθνη και οι πολυεθνικές επιχειρήσεις, αλληλεπιδρούν με τον τρόπο που το κάνουν. Οι διεθνείς σχέσεις είναι ένα ευρύ πεδίο τόσο αναφορικά με το ποια είδη συμπεριφοράς μελετώνται όσο και πώς μελετώνται. Οι διεθνείς συγκρούσεις, ιδίως ο πόλεμος, εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό σημείο μελέτης του κλάδου. Γιατί ξεκινούν οι πόλεμοι; Ποιος κερδίζει και γιατί; Πώς μπορούν να αποτραπούν οι πόλεμοι; Ποιος είναι ο ρόλος του διεθνούς δικαίου και των διεθνών οργανισμών; Καθώς ο κόσμος έχει γίνει περισσότερο αλληλοεξαρτώμενος, οι ακαδημαϊκοί λαμβάνουν περισσότερο υπ' όψιν τους τη διεθνή οικονομική δραστηριότητα. Έτσι, οι ακαδημαϊκοί αναλύουν το παγκόσμιο εμπόριο, τις επικοινωνίες, την ανάπτυξη, τις ξένες επενδύσεις, και τα διεθνή οικονομικά. 

Υπογραφή της Συνθήκης της Λισαβόνας το 2007, στο Μοναστήρι των Ιερωνυμιτών στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας. Η Συνθήκη αυτή είναι ό,τι πλησιέστερο σε Ευρωπαϊκό Σύνταγμα κατάφερε να δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τροποποιώντας προηγούμενες συνθήκες, και υποκαθιστώντας το εγκαταλειφθέν «Ευρωπαϊκό Σύνταγμα» του 2004, η Συνθήκη της Λισαβόνας περιλαμβάνει και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε που καταγράφει τα ατομικά, πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών.

Πολιτική Μεθοδολογία

Ο κλάδος της Πολιτικής Μεθοδολογίας ασχολείται με τα φιλοσοφικά θεμέλια της πολιτικής επιστήμης, την κοινωνική επιστήμη, τον σχεδιασμό και την ανάλυση της εμπειρικής έρευνας, καθώς και την εμπειρία της πρακτικής έρευνας πεδίου. Τα μαθήματα Πολιτικής Μεθοδολογίας καλύπτουν φιλοσοφικά ζητήματα που αφορούν την επιστήμη της πολιτικής, τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ της πολιτικής επιστήμης και των άλλων κοινωνικών επιστημών, τα εναλλακτικά μοντέλα ερμηνείας, και την αλήθεια των ισχυρισμών πραγματικής γνώσης. Εξετάζουν επίσης τη διαμόρφωση εμπειρικών και μη-εμπειρικών προτύπων έρευνας για να βρουν αιτιώδεις συνάφειες σχετικά με τις πολιτικές διαδικασίες και τη συμπεριφορά, και να διερευνήσουν τη χρήση της στατιστικής, των μαθηματικών και των υπολογιστών για την ανάλυση πολιτικών δεδομένων που προκύπτουν από τέτοιου είδους έρευνες. Οι φοιτητές έχουν επίσης την ευκαιρία να διεξάγουν ατομικές και ομαδικές ερευνητικές εργασίες μέσα από σεμινάρια. Ο τομέας Πολιτικής Μεθοδολογίας περιλαμβάνει σύγχρονα ερευνητικά και εκπαιδευτικά ενδιαφέροντα σε ποικίλα θέματα όπως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τη φεμινιστική θεωρία, τη γλωσσική πολιτική, την πολιτική οικονομία, τη θεωρία της ορθολογικής επιλογής, και τη δημόσια τάξη.

 

 

«Τα πάντα είναι πολιτική». Αυτή η φράση ανήκει σε έναν από τους σπουδαιότερους συγγραφείς του 20 αιώνα, τον Γερμανό βραβευμένο με το Νόμπελ Λογοτεχνίας, Thomas Mann. Η φράση είναι ενδεικτική της σπουδαιότητας της πολιτικής στη ζωή μας και αναδεικνύει το πόσο ενδιαφέρουσα μπορεί να είναι η ενασχόληση με την πολιτική και κατ’ επέκταση με τις Πολιτικές Επιστήμες. 

Τρεις ακόμα λόγοι για να σπουδάσει κάποιος Πολιτική Επιστήμη:

Η φύση των Πολιτικών Επιστημών:  Ο μέσος φοιτητής Πολιτικής Επιστήμης θα διδαχθεί για τη δημοκρατία και τις άλλες μορφές διακυβέρνησης, τα είδη ηγεσίας, τις ιδέες του Πλάτωνα, του Μακιαβέλι, του Χομπς και του Λοκ. Επίσης μεταξύ άλλων θα μάθει για την επιρροή των μη κυβερνητικών οργανώσεων στην παγκόσμια πολιτική, τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης, την παγκοσμιοποίηση, την τρομοκρατία, τα δικαιώματα του πολίτη, τον ρόλο των νέων μέσων κοινωνικής δικτύωσης, και το συνταγματικό δίκαιο. Όλα αυτά θα του χρησιμεύσουν στη ζωή του ανεξάρτητα από την επαγγελματική του καριέρα. 

Οι δεξιότητες που καλλιεργούν οι σπουδές στις Πολιτικές Επιστημες: Ένας/μία φοιτητής/τρια Πολιτικών Επιστημών θα ακονίσει τις ικανότητές του/της στο γράψιμο, την επικοινωνία, την ανάλυση και την επεξεργασία δεδομένων, ικανότητες και δεξιότητες που είναι θεμελιώδεις για την απόκτηση ανθρωπιστικής παιδείας. Αυτό το είδος σπουδών προετοιμάζει τους φοιτητές να σκέφτονται κριτικά και ανεξάρτητα, θα σε βοηθήσει να εκτιμάς διαφορετικές οπτικές γωνίες, και θα σου παράσχει γνώσεις σχετικά με τα σύγχρονα γεγονότα. Με ένα πτυχίο στις Πολιτικές Επιστήμες μπορεί κανείς να αναλάβει πολλούς ρόλους, καίριους για το μέλλον των ανθρώπων και της χώρας που ζει. Πέρα όμως από την πολιτική, του ανοίγονται κι άλλοι ορίζοντες σε πολλά ενδιαφέροντα επαγγέλματα όπου μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για τη βελτίωση της καθημερινότητας διαφορετικών πληθυσμιακών ομάδων. 

Πολλές επιλογές καριέρας: Οι φοιτητές Πολιτικών Επιστημών μπορεί να αλλάξουν επάγγελμα περισσότερες από μία φορά, και να ακολουθήσουν πάνω από μια καριέρα. Είναι ένα επάγγελμα που απαιτεί ευελιξία. Ένα πτυχίο πολιτικών επιστημών αποτελεί εφόδιο για πολλές διαφορετικές σταδιοδρομίες σε ιδιωτικούς κερδοσκοπικούς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, καθώς και για τον δημόσιο τομέα. Οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν καριέρα στις επιχειρήσεις, το δίκαιο, τις εταιρείες συμβουλευτικής, τη διδασκαλία, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία, τη διοργάνωση δημοσκοπήσεων και προεκλογικών εκστρατειών, τους διεθνείς οργανισμούς, τα χρηματοοικονομικά, τις τοπικές υπηρεσίες, της μη κυβερνητικές οργανώσεις, και το κράτος και την κυβέρνηση. 

 

 

Σπουδάζοντας πολιτικές επιστήμες δεν οδηγείσαι σε ένα μόνο επάγγελμα, αλλά σε μια ομπρέλα επαγγελμάτων, όπως θα δούμε και παρακάτω.

Όμως όλα έχουν έναν κοινό παρονομαστή: ότι έχουν στο επίκεντρό τους τον άνθρωπο, τις πολιτικές ανάγκες του και την πολιτική συμπεριφορά του.

Άρα η δυσκολία είναι στο να μπορέσεις να ερευνήσεις και να προσεγγίσεις με επιτυχία την πολιτική υπόσταση των ανθρώπων, να έχεις αρκετή ενσυναίσθηση για να κατανοείς εις βάθος το πόσο έχει ωφεληθεί ο άνθρωπος από θετικές πολιτικές, πόσο έχει υποφέρει από την τρομοκρατία ή τη δικτατορία, και πόση βία εμπεριέχει η άγνοια. Με τη γνώση και την ενσυναίσθηση ίσως καταφέρεις να εξομαλύνεις –από τη θέση σου– πολιτικές αναταράξεις και να βοηθήσεις τον περίγυρό σου να ζει πιο ειρηνικά. Δεν είναι λίγο αυτό.

 

 

Ελλάδα

Κύπρος

 

 

Η πολιτική επιστήμη μέσω της ευρύτητας μαθημάτων που προσφέρει, διδάσκει υψηλές δεξιότητες έρευνας, επικοινωνίας και ανάλυσης που μπορούν να εφαρμοστούν σε μια παλέτα επιλογών σε θέσεις εργασίας τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

 
Οι πολιτικοί επιστήμονες ερευνούν, μελετούν και αναλύουν πολιτικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων της προέλευσης και της ανάπτυξής τους. Μπορεί να επικεντρώσουν την έρευνά τους στο πολιτικό σύστημα της Ελλάδας ή στις διεθνείς σχέσεις. Οι ευθύνες των πολιτικών επιστημόνων μπορεί να περιλαμβάνουν την ανάλυση των κυβερνητικών πολιτικών, την έρευνα πολιτικών θεωριών και τη μελέτη της κοινής γνώμης και των οικονομικών δεδομένων.
 

Ακολουθεί μια πιο αναλυτική περιγραφή μερικών επαγγελμάτων που μπορούν να ακολουθήσουν οι απόφοιτοι Πολιτικών Επιστημών:

Ο Τύπος είναι το νήμα που συνδέει την πολιτική ανάλυση, την κοινωνική πολιτική, τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση. Οι Πολιτικοί Επιστήμονες καλούνται να αγκαλιάσουν νέες μορφές και μέσα επικοινωνίας, ώστε να αναλύσουν φαινόμενα, να προβληματίσουν την κοινωνία, και να προτείνουν λύσεις. Η σχέση των Πολιτικών Επιστημών με τον Τύπο και τη Δημοσιογραφία είναι σε μεγάλο βαθμό συμβιωτική. Όσοι πολιτικοί επιστήμονες προσβλέπουν σε καριέρα στην οποία θα διαμορφώνουν και οι ίδιοι πολιτική, άμεσα ή έμμεσα, θα πρέπει να καλλιεργήσουν τη χρήση του λόγου, της εικόνας, αλλά και συμβόλων, ακόμα και την επιλογή του χρόνου των παρεμβάσεών τους, αν θέλουν να είναι αποτελεσματικοί.

Καριέρα ως

 • Πολιτικοί ερευνητές/ τριες
 • Επιστημονικό προσωπικό και
 • Πολιτικοί αναλυτές/τριες

 καθώς οι απόφοιτοι/ες των Τμημάτων είναι σε θέση παρακολουθώντας τα γεγονότα της επικαιρότητας, των πολιτικών αποφάσεων και των νομοθετικών αλλαγών, να πραγματοποιούν έρευνα (δημοσκοπήσεων, εκλογικών αποτελεσμάτων) και να αξιολογούν τις επιπτώσεις που έχουν οι πολιτικές και οι νόμοι στην κυβέρνηση, τις επιχειρήσεις και φυσικά στους πολίτες και να προτείνουν βελτιώσεις.
  

Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να απασχοληθούν:

 • σε Φορείς και όργανα του Δημοσίου Τομέα

σε θέσεις στελέχωσης υπουργείων (Υπουργείο Εξωτερικών, τμήματα Διεθνών Σχέσεων Υπουργείων) αναλαμβάνοντας συμβουλευτικούς ρόλους που αφορούν το σχεδιασμό και την υλοποίηση δημόσιων πολιτικών.

 •  στους Οργανισμούς και φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης,

οι οποίοι μπορούν να αξιοποιήσουν την τεχνογνωσία των πολιτικών επιστημόνων σε μια σειρά δραστηριοτήτων που αφορούν τη διοικητική και πολιτική ιδιοσυστασία των τοπικών κοινωνιών.

 • σε εταιρείες δημοσκοπήσεων/ερευνών.

 

  Σύμφωνα με το νέο προσοντολόγιο, οι πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού,

 ενώ οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων εντάσσονται και στον κλάδο ΠΕ Διεθνών Σχέσεων.

 

Καριέρα στο Διπλωματικό Σώμα

Μια καριέρα ως Διπλωμάτης είναι ιδανική για όσους/όσες ενδιαφέρονται για μια σταδιοδρομία στις εξωτερικές σχέσεις, διαθέτουν γρήγορη σκέψη και εξειδικεύονται στην επίλυση προβλημάτων.

 • Αυτός ο ρόλος μπορεί να ταιριάζει ιδιαίτερα και σε πτυχιούχους της κατεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων.

Ένας/μία αξιωματικός Διπλωματικής Υπηρεσίας, θα πρέπει να ζει σε άλλη χώρα και το αντικείμενό του είναι να εκπροσωπεί τα συμφέροντα της Ελλάδας και των πολιτών της, κι επίσης, να παρέχει συμβουλές και υποστήριξη σε υπουργούς που ασκούν εξωτερική πολιτική. Για να πετύχει σε αυτό το ρόλο, θα πρέπει να είναι καλός/ή στην επικοινωνία και να είναι σε θέση να τα πάει καλά με ανθρώπους από όλες τις κοινωνίες και τους πολιτισμούς.

 • Ο ανταγωνισμός σε μία τέτοια θέση είναι έντονος και συχνά περιλαμβάνει μια σειρά εξετάσεων και γνώση ξένων γλωσσών. Εδώ, μπορεί να δει κανείς την πιο πρόσφατη προκήρυξη για Ακόλουθους Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών.

 

Καριέρα στις Υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης

Εάν κάποιος απόφοιτος/η θέλει να εργαστεί στη Δημόσια Διοίκηση, μπορεί να επιλέξει από μια ποικιλία θέσεων σε κυβερνητικά τμήματα, οργανισμούς ή ΜΚΟ.

Αυτή η σταδιοδρομία περιλαμβάνει τη βοήθεια των οργάνων διοίκησης να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν πολιτικές σε καθημερινή βάση. Οι ευθύνες περιλαμβάνουν συνήθως τη συμβολή στην ανάπτυξη πολιτικής, την απάντηση σε αιτήματα πληροφοριών από άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες, τη δημιουργία αναλύσεων και εκθέσεων, και τη διαχείριση πόρων.  

Μια άλλη εξαιρετική διέξοδος για τους/τις αποφοίτους αποτελεί η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης, καθώς οι απόφοιτοι/ες των τμημάτων διαθέτουν τις γνωστικές βάσεις που απαιτούνται για τη στελέχωσή της.

Εδώ, μπορεί να δει κανείς την πιο πρόσφατη προκήρυξη του διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ).

 

 Βέβαια, η πρόσληψη στο Δημόσιο υπόκειται βεβαίως σε ειδικές διαδικασίες, κοινές για όλους τους κατόχους πανεπιστημιακών τίτλων, αλλά οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών διαθέτουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα γνώσεων σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία του κράτους. 

 

Καριέρα ως διεθνολόγοι για θέματα

 • ασφάλειας/άμυνας
 • διεθνών σχέσεων και πολιτικών
 • αλλά και μεταναστευτικής πολιτικής
  • σε Διεθνείς και Περιφερειακούς Οργανισμούς
  • σε υπηρεσίες/φορείς και όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και
  • σε διεθνείς φορείς όπως ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, η Παγκόσμια Τράπεζα, ο Οργανισμός Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ), ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), η Ύπατη Αρμοστεία, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης κ.ά.  
    

Τα έδρανα της Βουλής γεμάτα από έφηβους βουλευτές. Η Βουλή των Εφήβων είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Βουλής των Ελλήνων που δίνει τη δυνατότητα σε 300 έφηβους-βουλευτές, από Ελλάδα, Κύπρο, και ελληνικά σχολεία του απόδημου ελληνισμού να συγκροτηθούν ως σώμα και να διεξάγουν συνεδριάσεις στις αίθουσες της Βουλής των Ελλήνων κάθε Ιούλιο. Μέσα από τη συμμετοχή στη Βουλή των Εφήβων, αλλά και γενικότερα τη συμμετοχή σε τοπικούς συλλόγους, οργανώσεις, μη κερδοσκοπικές εταιρείες, τον εθελοντισμό και την κοινωνική προσφορά γενικότερα, ένας νέος μπορεί να αρχίσει να αναλαμβάνει την ευθύνη για το μέλλον της πατρίδας του, να ευαισθητοποιηθεί και να ευαισθητοποιήσει και άλλους σε σχέση με τις αρχές, τους κανόνες και τις αξίες της Δημοκρατίας. Τέτοιες συμμετοχές είναι ο καλύτερος τρόπος για να καταλάβει ένας νέος αν τον ενδιαφέρουν πραγματικά οι Πολιτικές Επιστήμες.

Καριέρα στη Δημοσιογραφία

Αρκετοί Δημοσιογράφοι -κυρίως δημοσιογράφοι πολιτικού ρεπορτάζ- έχουν υπόβαθρο Πολιτικών Επιστημών. Στοίχημα για τους επαγγελματίες αυτούς είναι να μεταφέρουν πολύπλοκες έννοιες με βατό και κατανοητό τρόπο στο ευρύ κοινό, διατηρώντας την ανεξαρτησία τους και την ακεραιότητά τους.

Καριέρα στην Εκπαίδευση 

Το πτυχίο στην Πολιτική Επιστήμη σε συνδυασμό με την κατάλληλη διδακτική επάρκεια δίνουν τη δυνατότητα σε έναν/μία απόφοιτο/η να εργαστεί στην εκπαίδευση.

Ειδικότερα, οι απόφοιτοι/ες Πολιτικής Επιστήμης μπορούν να ενταχθούν στη δημόσια εκπαίδευση κυρίως ως αναπληρωτές καθηγητές μετά από τη συμμετοχή σε σχετικό διαγωνισμό ΑΣΕΠ (με μόρια ή με γραπτές εξετάσεις) στον κλάδο ΠΕ 78 Κοινωνικών Επιστημών.

 

Επιπλέον, καθώς η επιστήμη της επικοινωνίας ενσωματώνει σημαντικά στοιχεία που προέρχονται από την πολιτική επιστήμη καθιστά τους Πολιτικούς Επιστήμονες ικανούς να σταδιοδρομήσουν:

 • σε Φορείς/τμήματα/καμπάνιες (Πολιτικής) Επικοινωνίας & Δεξαμενές Σκέψης
 • σε τμήματα Δημοσίων Σχέσεων και Ανθρώπινου δυναμικού

  σχεδιάζοντας στρατηγικές και εκστρατείες/καμπάνιες διαφήμισης αλλά και διαχείρισης των κοινωνικών μέσων δικτύωσης.

 • σε πολιτικά πρόσωπα και κόμματα

ως λογογράφοι, υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων αλλά και ως οργανωτές και διαχειριστές πολιτικής εκστρατείας.

 Βέβαια, ένα μεταπτυχιακό δίπλωμα στο Μάρκετινγκ και την Επικοινωνία είναι απαραίτητα εφόδια για την κάλυψη τέτοιων θέσεων.

 

Ακόμη,

Οι απόφοιτοι/ες των Τμημάτων με την κατάλληλη μεταπτυχιακή εξειδίκευση μπορούν να στελεχώσουν:

 • Εταιρείες του ιδιωτικού τομέα

 και πιο συγκεκριμένα τα τμήματα Στρατηγικής, Επικοινωνίας και Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας, προσφέροντας μέσα από την κατανόηση σύνθετων ζητημάτων όπως ο προγραμματισμός, η επικοινωνία, ο εθελοντισμός και η Κοινωνία των Πολιτών.

Παράλληλα, μεγάλες και πολυεθνικές εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται σε πολλές χώρες μπορούν να στελεχώσουν με τους/τις αποφοίτους τμήματα αναλύσεων διεθνών αγορών αλλά και τμήματα δημόσιας πολιτικής μελετώντας και ρυθμίζοντας ζητήματα που προκύπτουν σε νομοθετικά, εκτελεστικά ή ρυθμιστικά πλαίσια.

 • Εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών

Ο τομέας των συμβουλευτικών υπηρεσιών αποτελεί έναν δυναμικό και αναπτυσσόμενο τομέα της οικονομίας, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών (consulting) παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες που προωθούν την αναδιοργάνωση και βελτιώνουν τη λειτουργία των οργανισμών, τόσο του ιδιωτικού, όσο και του δημόσιου τομέα.

 Η διαχείριση κινδύνου (Risk analysis and crisis management) αποτελεί προτεραιότητα για πολλούς οργανισμούς και επιχειρήσεις σε διάφορους κλάδους. Είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της εταιρικής βιωσιμότητας, ανθεκτικότητας και κερδοφορίας. Έτσι, επιστήμονες με την ικανότητα να εντοπίζουν, να αξιολογούν και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους κινδύνους αναζητούνται όλο και περισσότερο από τους εργοδότες.

 Οι εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, συμμετέχουν, επίσης, στην αξιοποίηση και τη διαχείριση των χρηματοδοτικών πόρων (ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος) των διαθρωτικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Τομείς με προοπτικές

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για θέματα που αφορούν την περιβαλλοντική αλλαγή, την ανθεκτικότητα στις καταστροφές και τη μετανάστευση που προκαλείται από το κλίμα. Έτσι, οι απόφοιτοι/ες με την κατάλληλη μεταπτυχιακή εξειδίκευση

 • στους τομείς της Ενεργειακής πολιτικής (energy strategy & politics) και της προστασίας του Περιβάλλοντος και της Βιώσιμης Ανάπτυξης μπορούν να αναζητήσουν ευκαιρίες σταδιοδρομίας στον κλάδο της ενέργειας στη βιομηχανία, σε διεθνείς οργανισμούς, σε εθνικές και διεθνείς εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε κυβερνητικές και ρυθμιστικές αρχές.

Επιπλέον, οι ραγδαίες αλλαγές που φέρουν οι εξελίξεις στην τεχνολογία οδηγούν στην ανάγκη για την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών στα πεδία της ψηφιακής δημόσιας διπλωματίας, των ψηφιακών - immersive καμπανιών επικοινωνίας αλλά και των πολιτικών χρήσεων του διαδικτύου καθώς και του ρόλου της προπαγάνδας. Οι απόφοιτοι με εξειδίκευση

 • στους τομείς της Πολιτικής, του Διαδικτύου και του Ψηφιακού μετασχηματισμού μπορούν να σταδιοδρομήσουν στον σχεδιασμό και την εφαρμογή δημόσιων πολιτικών με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

 


 

 

 

Πολιτικές Επιστήμες

Χρήσιμοι σύνδεσμοι – Επαγγελματικές οργανώσεις

Παρακάτω μπορεί κάποιος που ενδιαφέρεται για τον τομέα των Πολιτικών Επιστημών, να βρει χρήσιμους συνδέσμους:

Ελληνικός Οργανισμός Πολιτικών Επιστημών. Δείτε περισσότερα, εδώ

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ). Δείτε περισσότερα, εδώ

Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείο Εξωτερικών. Δείτε περισσότερα, εδώ

Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας. Δείτε περισσότερα, εδώ.

Βουλή των Ελλήνων. Δείτε περισσότερα, εδώ.

Σχολή Ευρωπαϊκού Δικαίου και Διακυβέρνησης. Δείτε περισσότερα, εδώ.

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Δείτε περισσότερα, εδώ.    

Υπουργείο Εξωτερικών. Δείτε περισσότερα, εδώ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δείτε περισσότερα, εδώ

Αναπτυξιακό Πρόγραμμα του ΟΗΕ. Δείτε περισσότερα, εδώ

Παγκόσμια  Τράπεζα. Δείτε περισσότερα, εδώ

Όμιλος Ευρωσύμβουλοι. Δείτε περισσότερα, εδώ

Metron Analysis. Δείτε περισσότερα, εδώ

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Βενιζέλος». Δείτε περισσότερα, εδώ

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο