Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
1ο
Εισακτέοι
137
Βάση 2023
11.400
Βάση 2022
11.480
Κωδικός Σχολής
0411
Πόλη
Τρίπολη
Κατευθύνσεις

1. Πολιτική Επιστήμη
2. Διεθνείς Σχέσεις

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Σκοπός του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου είναι η άρτια επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών/τριών στα δύο κύρια επιστημονικά  πεδία  του, την Πολιτική  Επιστήμη και τις Διεθνείς Σχέσεις  και η διεπιστημονική διασύνδεσή τους με τη Διεθνή Πολιτική Οικονομία, τις Σπουδές Περιοχής, τις Σπουδές Πολιτισμού, τη Σύγχρονη Ιστορία, την Κοινωνιολογία, τηνΦιλοσοφία, το Δίκαιο και τα Πληροφοριακά Συστήματα.

 

 

 • Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής Οικονομίας και Διακυβέρνησης (ΚεΔΕΠΟΔ)
 • Κέντρο Ανάλυσης Πολιτικής (ΚΑΠ)
 • Κέντρο Ελληνικής και Διεθνούς Ιστορίας (ΚΕΔΙΣ)
 • Κέντρο Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών

 

ΕΠΑΛ

Στο τμήμα μπορούν να ενταχθούν απόφοιτοι ΕΠΑΛ του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας

 

 

ΓΕΛ

1ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 30%

 Αρχαία Ελληνικά 20%

 Ιστορία 30%

 Λατινικά 20%

 

 

EΠΑΛ

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα) 20%

 Νέα Ελληνικά 30%

 Μάθημα Ειδικότητας 1 25%

 Μάθημα Ειδικότητας 2  25%

 

 

 Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες ( ECTS).

 

 

Σε κάθε εξάμηνο οι φοιτητές οφείλουν να καλύψουν έξι (6) μαθήματα, τα οποία κατηγοριοποιούνται σε: Υποχρεωτικά Κορμού (Υ), Κατεύθυνσης κατ’ επιλογή (ΕΚ) και Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ).

 Από το Α’ έως και το Δ’ εξάμηνο το πρόγραμμα είναι ενιαίο και τα μαθήματα κοινά και υποχρεωτικά για όλους (μαθήματα Υποχρεωτικά  Κορμού).

 Η επιλογή της Κατεύθυνσης γίνεται στο Ε΄ εξάμηνο, οπότε οι φοιτητές/τριες καλούνται να επιλέξουν μία από τις δύο κατευθύνσεις του Τμήματος:

 1. Πολιτική Επιστήμη
 2. Διεθνείς Σχέσεις
 • Οι σπουδές κατεύθυνσης διαρκούν τέσσερα (4) εξάμηνα: Ε΄, ΣΤ΄, Ζ΄ και Η΄. Σε κάθε ένα από τα τέσσερα εξάμηνα κατεύθυνσης, οι φοιτητές, δεν έχουν υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης, αλλά καλούνται να επιλέξουν τόσο τα μαθήματα της κατεύθυνσής τους όσο και τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής.

 Tο σύνολο των απαιτούμενων μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου ορίζεται σε σαράντα οκτώ (48) (συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων αγγλικής γλώσσας –ορολογίας Ι και ΙΙ στα Α ́ και Β ́ εξάμηνα).  

 

 

 

Οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία στο 4ο έτος και ισοδυναμεί με δύο (2) μαθήματα του 4ου έτους (Ζ´ και Η´ εξάμηνα).

Για να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία θα πρέπει οι φοιτητές/τρίες:

 • να είναι εγγεγραμμένοι στο Ζ΄ εξάμηνο σπουδών.
 • να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς 30 μαθήματα από το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών και να μην έχουν κανένα οφειλόμενο μάθημα από το πρώτο έτος.
 • να έχουν μέσο όρο βαθμολογίας μεγαλύτερο του 7,0.
 • να υποβάλλουν περίληψη ερευνητικής πρότασης

 

 

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί θεσμοθετημένο εκπαιδευτικό έργο, το οποίο προσφέρεται ως μάθημα επιλογής του προγράμματος σπουδών. Απευθύνεται σε φοιτητές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το Δ΄ εξάμηνο σπουδών, και φοιτούν στο Ε΄ εξάμηνο σπουδών και μεταγενέστερο. Αντιστοιχεί σε πέντε (5) πιστωτικές μονάδες.

 

 

1o Εξάμηνο

 • Αγγλικά Ι 
 • Διπλωματική Ιστορία, 1815-1991 
 • Εισαγωγή στη Διεθνή Πολιτική 
 • Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη 
 • Εισαγωγή στο Δίκαιο 
 • Έρευνα και Μέθοδοι στις Κοινωνικές Επιστήμες 

 

2o Εξάμηνο

 • Αγγλικά ΙΙ               
 • Διεθνείς Σχέσεις     
 • Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία     
 • Ελληνική Διπλωματική Ιστορία     
 • Πολιτική Θεωρία     
 • Συνταγματικό Δίκαιο

 

3o Εξάμηνο

 • Διεθνές Δίκαιο     
 • Διπλωματία και Διεθνής Οργάνωση     
 • Εισαγωγή στην Κοινωνική Πολιτική     
 • Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη     
 • Πολιτική Φιλοσοφία     
 • Συγκριτική Πολιτική

 

4ο Εξάμηνο

 • Διεθνής Πολιτική Οικονομία  
 • Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Διακυβέρνηση     
 • Θεωρίες του Πολιτισμού     
 • Οικονομική Ανάπτυξη και Διεθνής Αναπτυξιακή Συνεργασία     
 • Πολιτική Ηγεσία     
 • Σύγκρουση και Ασφάλεια στην Παγκόσμια Πολιτική

 

5ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση: Πολιτική Επιστήμη

 • Γενικό Διοικητικό Δίκαιο
 • Δημοκρατία: Ιστορία, Θεωρία, Σύγχρονες Προκλήσεις
 • Δημόσια Διοίκηση και Δημόσιο Μάνατζμεντ
 • Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα
 • Θεσμοί και Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

Κατεύθυνση: Διεθνείς Σχέσεις

 • Έδρα Jean Monet: Οι Εξωτερικές Σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ανάλυση Εξωτερικής Πολιτικής  
 • Εισαγωγή στη Γεωπολιτική
 • Θεσμοί και Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 • Στρατηγικές Σπουδές
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής          
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής          
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

 

6ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση: Πολιτική Επιστήμη

 • Θρησκεία και Πολιτική
 • Κράτος και Κοινωνία Πολιτών
 • Πολιτικά Κόμματα και Συστήματα στη Σύγχρονη Ευρώπη  
 • Σχεδιασμός και Ανάλυση Δημόσιων Πολιτικών
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής          
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής            
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 

Κατεύθυνση: Διεθνείς Σχέσεις

 • Ανατολική Ασία: Πολιτική, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις
 • Ελληνοτουρκικές Σχέσεις  
 • Μακροοικονομική Πολιτική 
 • Πολιτικά Κόμματα και Συστήματα στη Σύγχρονη Ευρώπη  
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής          
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής              
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογή

7ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση: Πολιτική Επιστήμη

 • Δημόσια Διοίκηση και Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα
 • Έθνη και Εθνικισμός     
 • Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Ανάπτυξη
 • Πολιτική Επικοινωνία και ΜΜΕ
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής          
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής              
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 

Κατεύθυνση: Διεθνείς Σχέσεις

 • Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις   
 • Διεθνής Μετανάστευση και Διασπορές
 • Έθνη και Εθνικισμός     
 • Η Ρωσία στη Διεθνή Πολιτική και Οικονομία
 • Περιφερειακή Ασφάλεια στη Μέση Ανατολή
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής             
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής             
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

8ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση: Πολιτική Επιστήμη

 • Βία και Πολιτική 
 • Εκλογές, Εκλογικά Συστήματα και Εκλογική Συμπεριφορά  
 • Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • Πολιτικές Ιδεολογίες
 • Ελληνική Οικονομία
 • Ψυχολογία των Επαναστάσεων
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής          
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής              
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

Κατεύθυνση: Διεθνείς Σχέσεις

 • Αναδυόμενες Δυνάμεις και Παγκόσμια Διακυβέρνηση
 • Αφρική: Πολιτική, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις
 • Έδρα Jean Monnet: Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Γεωπολιτικός Ανταγωνισμός στα Δυτικά Βαλκάνια
 • Πολιτικές και Οικονομικές Σχέσεις στον Εύξεινο Πόντο και στον Καύκασο
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής              
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής              
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

 

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής  

 • Τopics on European Studies (EUNICE)     
 • Social Policy     
 • Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς Ι     
 • Ασύμμετρες Απειλές και Συγκρούσεις  
 • Γαλλική Γλώσσα για Πολιτικούς Επιστήμονες     
 • Διαδίκτυο και Διεθνής Ασφάλεια  
 • Ειδικά Θέματα Πολιτικής Φιλοσοφίας      
 • Ευρωπαϊκός Πολιτισμός -Το Φεμινιστικό Κίνημα     
 • Παγκόσμια Διακυβέρνηση και Κοινωνία Πολιτών     
 • Πρακτική Άσκηση – Erasmus Placement
 • Education Policy     
 • EURopen. Για μία Ανοικτή Ευρώπη: πολιτισμοί, φιλοσοφία και ιστορία  (Jean Monnet Module)      
 • Topics on International Studies (EUNICE)     
 • Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς ΙΙ     
 • Ανάλυση Πολιτικών της ΕΕ με χρήση της Eurostat (Κέντρο Αριστείας Jean Monnet VisuALEU) 
 • Γαλλική Γλώσσα για Κοινωνικούς και Πολιτικούς Επιστήμονες     
 • Γαλλική Γλώσσα και Διαπολιτισμοί     
 • Ειδικά θέματα Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής     
 • Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική     
 • Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πολιτική     
 • Θεμελιώδη Δικαιώματα     
 • Ιστορία, Πολιτική, Πολιτισμός: Κόμικς, Κινηματογράφος, Στρατευμένη Λογοτεχνία     
 • Νέα Οικονομία και Προκλήσεις στο Παγκόσμιο Οικονομικό Περιβάλλον
 • Πολιτικά Κόμματα και Δημοσκοπήσεις  
 • Πρακτική Άσκηση- Erasmus Placement     
 • Το Παλαιστινιακό Ζήτημα: Μια Συγκριτική Προσέγγιση

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

Οδηγός Σπουδών

 

 

 

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προσφέρει ένα μεγάλο εύρος δυνατοτήτων και προοπτικών επαγγελματικής σταδιοδρομίας. 

 Οι σπουδές τόσο στο πεδίο της Πολιτικής Επιστήμης όσο και των Διεθνών Σχέσεων αποτελούν μια άριστη εκπαίδευση «βάσης» ώστε να μπορούν οι απόφοιτοι να στελεχώσουν πλήθος θέσεων εργασίας αλλά και να προχωρήσουν σε έναν μεταπτυχιακό κύκλο εκπαίδευσης εξειδικεύοντας το προφίλ τους.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

 

Ειδικότερα,

 

 • σε Φορείς του Δημοσίου Τομέα​​​​​​
  • σε θέσεις διοίκησης που αφορούν το σχεδιασμό και την υλοποίηση δημόσιων πολιτικών

 

 • σε Διεθνείς και Περιφερειακούς Οργανισμούς
  • σε υπηρεσίες και φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε διεθνείς φορείς όπως ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, η Παγκόσμια Τράπεζα, τον Οργανισμός Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ), ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), η Ύπατη Αρμοστεία, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης κ.α.  

 

 • στην εκπαίδευση

 Όσον αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Πολιτικής Επιστήμης στη Δευτεροβάθμια Δημόσια Εκπαίδευση, προσδιορίζονται στον Ν. 1566/1985, άρθρο 14 (Κλάδος ΠΕ13 Πτυχιούχων Νομικών και Πολιτικών Επιστημών).

 

 • σε Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις (ΜΚΟ)

   

 • σε Φορείς (Πολιτικής) Επικοινωνίας  

   

 • σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης & Εταιρείες Ερευνών

 

 • σε Εταιρείες ιδιωτικού τομέα
  • που ασχολούνται με διεθνείς σχέσεις και εισαγωγές

  

 • σε Εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών

  

 • σε Φορείς διεθνούς αναπτυξιακής βοήθειας

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές στις Πολιτικές Επιστήμες στο άρθρο μας εδώ

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο