Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
1ο

ΓΕΛ:  14.770

ΕΠΑΛ: 11.250

Βάση 2022
14.520
Εισακτέοι
233
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,20

ΓΕΛ

1ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 20%

 Αρχαία Ελληνικά 30%

 Ιστορία 30%

 Λατινικά 20%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα) 25%

 Νέα Ελληνικά 25%

 Μάθημα Ειδικότητας 1 25%

 Μάθημα Ειδικότητας 2  25%


Κωδικός Σχολής
0123
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Διοίκησης και Οικονομίας
Πόλη
Αθήνα
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

 Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης  ΕΚΠΑ έχει ως σκοπό την καλλιέργεια της Πολιτικής Επιστήμης σε πέντε (5) βασικές διαστάσεις:

 1. την Πολιτική Ανάλυση και Πολιτική Θεωρία,
 2. τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές,
 3. τη Διοικητική Επιστήμη & Δημόσιο Δίκαιο,
 4. την Κοινωνική Θεωρία και
 5. την Κοινωνική Πολιτική.

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος επιδιώκει την κατάρτιση των φοιτητών και φοιτητριών στις θεμελιώδεις έννοιες, τις βασικές μεθόδους και τους προβληματισμούς που διέπουν τη συστηματική ανάλυση των πολιτικών, κοινωνικών, πολιτειακών και διεθνών φαινομένων.

 

 

1. Τομέας Πολιτικής Επιστήμης με εργαστήριο:

 • Πολιτικής Επικοινωνίας και Μέσων Πληροφόρησης

2. Τομέας Κοινωνικής Θεωρίας και Κοινωνιολογίας


3. Τομέας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με εργαστήριο:

 • Ερευνητικό Κέντρο Οικονομικής Πολιτικής, Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης

4. Τομέας Διοικητικής Επιστήμης και Δημοσίου Δικαίου με εργαστήριο:

 • Κέντρο Μελετών Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Δημοσίου Δικαίου  (Ιστορία, Αρχές, Θεσμοί, Δικαιώματα)

 

 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τμήματος

 • Διοικητικών Επιστημών
 • Ελληνικής Πολιτικής
 • Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής
 • Μελέτης Ελληνογερμανικών Σχέσεων
 • Μελέτης της Μετανάστευσης και Διασποράς

 

 

 

 

 

Η φοίτηση στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ΕΚΠΑ

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Οι σπουδές στο Τμήμα διαιρούνται στον “κορμό” και στους επιμέρους “κύκλους σπουδών”.

 Tα μαθήματα κορμού έχουν σκοπό να προσφέρουν αφενός τα βασικά μεθοδολογικά εργαλεία, τις γνώσεις και το πλαίσιο αναφοράς της Πολιτικής Επιστήμης και των Κοινωνικών Επιστημών γενικότερα, και αφετέρου μια συστηματική εισαγωγή στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του κλάδου.

 

Oι σπουδές στο Τμήμα από το 5ο εξάμηνο περιλαμβάνουν τρεις Κύκλους Σπουδών:
• Α Κύκλος Σπουδών: Πολιτική Ανάλυση
• Γ Κύκλος Σπουδών: Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές
• Δ Κύκλος Σπουδών: Διοικητική Επιστήμη & Δημόσιο Δίκαιο

 

Η φοίτηση σε κάθε κύκλο σπουδών (5ο -8 ο εξάμηνο) περιλαμβάνει συνολικά

 • οκτώ (8) Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης,
 • τέσσερα (4) μαθήματα Ειδικής Επιλογής και
 • οκτώ (8) μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής.

 Ειδικότερα, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες κάθε κύκλου σπουδών παρακολουθούν σε κάθε εξάμηνο (από το 5ο )

 • δύο (2) Υποχρεωτικά μαθήματα,
 • ένα (1) μάθημα Ειδικής Επιλογής και
 • δύο (2) μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής.

 

 Τα μαθήματα Ειδικής Επιλογής Κατεύθυνσης (ΚΑ/ΚΓ/ΚΔ.ΕΙΔ) μπορούν να δηλώνονται και ως μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής για όλες τις κατευθύνσεις.

 

 

Οι φοιτητές/τριες  του 8ου, 9ου και 10ου εξαμήνου έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν προαιρετικά πτυχιακή εργασία.

 

 

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί μάθημα επιλογής, τοοποίο προσφέρεται από το 3ο έως και το 8ο εξάμηνο σπουδών και δεν συνυπολογίζεται στα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου μαθήματα ούτε στην τελική βαθμολογία του πτυχίου.

 Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται σε Φορείς Υποδοχής του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα με διάρκει οκτώ (8) εβδομάδες συνεχόμενες, με ημερομηνίες έναρξης και λήξης που προσδιορίζονται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης σε συνεννόηση με τους Φορείς Υποδοχής. Το ωράριο εργασίας αντιστοιχεί σε αυτό της πλήρους απασχόλησης.

 Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν οι φοιτητές που κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησής τους έχουν ολοκληρώσει το 2ο εξάμηνο σπουδών και έχουν επιτυχώς εξεταστεί στο ένα τρίτο τουλάχιστον των διδασκομένων μαθημάτων της έως τότε φοίτησής τους.

 

1o Eξάμηνο

Μαθήματα Κορμού

 • Πολιτική Επιστήμη Ι
 • Κοινωνιολογία
 • Παγκόσμια & Ευρωπαϊκή Ιστορία Ι
 • Εισαγωγή στο Δίκαιο
 • Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις

 

2ο Εξάμηνο

Μαθήματα Κορμού

 • Σύγχρονη Κοινωνική θεωρία
 • Αρχές & Θεσμοί του Συνταγματικού Κράτους
 • Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία & Πολιτική
 • Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία
 • Πολιτική Φιλοσοφία Ι

 

3ο Εξάμηνο

Mαθήματα Κορμού

 • Πολιτική Επικοινωνία
 • Πολιτική Φιλοσοφία ΙΙ
 • Δημόσια Διοίκηση Ι
 • Ευρωπαϊκή Οργάνωση: Θεσμοί
 • Μέθοδοι & Τεχνικές Κοινωνικής Έρευνας Ι

 

4ο Εξάμηνο

Μαθήματα Κορμού

 • Μέθοδοι & Τεχνικές Κοινωνικής Έρευνας ΙΙ

Επιλογές Κορμού

 • Τα θεμελιώδη Δικαιώματα στην Εποχή μας (Δ΄ κύκλος)
 • Κοινωνική Πολιτική (Δ΄ κύκλος)
 • Το Πολιτικό Σύστημα της Ε.Ε. (Γ’ Κύκλος)
 • Συγκριτική Πολιτική (Α’ Κύκλος)
 • Το Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα (Α’ Κύκλος)
 • Διοικητική Επιστήμη (Δ΄ κύκλος)
 • Πολιτική Οικονομία ΙΙ: Σύγχρονη Μικροθεωρία & Ρύθμιση (Γ’ Κύκλος)
 • Πολιτική Επιστήμη ΙΙ (Α’ Κύκλος)
 • Παγκόσμια & Ευρωπαϊκή Ιστορία ΙΙ (Α’ Κύκλος)

 

Α΄ ΚΥΚΛΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης

5o Εξάμηνο

 • Πολιτική Κοινωνιολογία Ι
 • Συγκριτική Πολιτική Ι

6o Εξάμηνο

 • Συγκριτική Πολιτική ΙΙ: Η Δύση & ο «Τρίτος Kόσμος»
 • Πολιτική Κοινωνιολογία ΙΙ

7o Εξάμηνο

 • Κλασική Πολιτική Θεωρία
 • Πολιτική Συμπεριφορά

8o Εξάμηνο

 • Νεότερη Πολιτική Θεωρία
 • Εκλογική Κοινωνιολογία

 

Πρόγραμμα Μαθημάτων Ειδικής Επιλογής  

Χειμερινό Εξάμηνο (5o & 7o)

 • Λόγος & Ιδεολογία
 • Σύγχρονη Πολιτική Θεωρία
 • Νεώτερη Ελληνική Πολιτική Ιστορία
 • Ιστορία της Ρωσίας: Από τον Μεγάλο Πέτρο μέχρι την Οκτωβριανή Επανάσταση
 • Κοινωνιολογία της Μεταπολιτευτικής Ελλάδας

Εαρινό Εξάμηνο (6o & 8o)

 • Πολιτική Κουλτούρα & Κοινωνικοποίηση
 • Συγκριτική Πολιτική: Επανάσταση-Κοινοβουλευτισμός-Δικτατορία
 • Δικαιώματα & Διανεμητική Δικαιοσύνη
 • Η Εμπειρική Έρευνα στη Συγκριτική Πολιτική

 

Γ΄ KYKΛOΣ - ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης

5o Εξάμηνο

 • Διεθνείς Σχέσεις
 • Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο

6o Εξάμηνο

 • Διεθνής Οργάνωση
 • Θεωρία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης

7o Εξάμηνο

 • Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
 • Συγκριτική Ανάλυση Ευρωπαϊκών Πολιτικών Συστημάτων

8o Εξάμηνο

 • Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης
 • Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Πρόγραμμα Μαθημάτων Ειδικής Επιλογής

Χειμερινό Εξάμηνο (5o & 7o)

 • Ασφάλεια & Στρατηγική
 • Οι Ευρωπαϊκές Πολιτικές των Κρατών Μελών της ΕΕ(το μάθημα προσφέρεται στα Αγγλικά)
 • Διεθνής & Ευρωπαϊκή Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 • Ευρωπαϊκή Οικονομία
 • Αναδιανεμητικές Πολιτικές στην Ευρώπη
 • Κλιματική Διπλωματία
 • Θεωρία & Ιστορία των Πολιτικών Ενώσεων

Εαρινό Εξάμηνο (6o & 8o)

 • Σύγχρονα Προβλήματα Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής
 • Ελληνοτουρκικές Σχέσεις
 • Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας
 • Μετανάστευση & Μειονότητες στην Ευρώπη
 • Διαχείριση Διεθνών Διενέξεων
 • Ομάδες Συμφερόντων & lobbying στην Ευρωπαϊκή & Διεθνή Πολιτική (το μάθημα προσφέρεται στα Αγγλικά)

 

Δ΄ ΚΥΚΛΟΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης

5o Εξάμηνο

 • Συνταγματικό Δίκαιο
 • Διοικητικό Δίκαιο Ι

6o Εξάμηνο

 • Δημόσια Διοίκηση ΙΙ
 • Θεωρία των Οργανώσεων

7o Εξάμηνο

 • Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα
 • Κοινωνική Πολιτική & Διοίκηση

8o Εξάμηνο

 • Διοικητική Αποκέντρωση και Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • Ανάλυση Δημόσιας Πολιτικής

 

Πρόγραμμα Μαθημάτων Ειδικής Επιλογής

Χειμερινό Εξάμηνο (5o & 7o)

 • Ειδικά Θέματα Διοικητικής Επιστήμης
 • Ειδικά Θέματα Διοικητικού Δικαίου Ι: Προστασία Περιβάλλοντος
 • Θεωρία της Δημόσιας Διοίκησης
 • Εργασία & Πολιτικές Απασχόλησης
 • Κρατική Παρέμβαση & Δημόσιος Τομέας
   

Εαρινό Εξάμηνο (6o & 8o)

 • Διοικητικό Δίκαιο ΙΙ
 • Ειδικά Θέματα Διοικητικού Δικαίου ΙΙ: Χωροταξία-Πολεοδομία
 • Ειδικά Θέματα Δημόσιας Πολιτικής
 • Διοικητική & Κυβερνητική Ιστορία

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ - (κοινά για όλες τις κατευθύνσεις) 

5o & 7o Εξάμηνο

 • Συγκριτική Ανάλυση Διοικητικών Συστημάτων
 • Εργασιακές Σχέσεις στον Δημόσιο Τομέα Ι: Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο
 • Ειδικά Θέματα Εργατικού Δικαίου & Εργασιακών Σχέσεων
 • Το Πολιτικό Φαινόμενο στην Κλασική Κοινωνική Θεωρία
 • Δημοκρατικοί θεσμοί & Εκπαίδευση
 • Διακυβέρνηση, Θεσμοί & Εμπιστοσύνη: Η Ευρωπαϊκή Εμπειρία (το μάθημα προσφέρεται στα Αγγλικά

6o & 8o Εξάμηνο  

 • Φύλο, Κοινωνία & Πολιτική
 • Νέες Μορφές Διακυβέρνησης στην Ελλάδα & την Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Πολιτική Ιστορία & Προφορική Ιστορία
 • Δημοκρατία & Πολιτεία στην Ευρώπη
 • Κοινωνιολογία των Διακινδυνεύσεων. Η Σύγχρονη Ελληνική Εμπειρία
 • Συγκριτική Κοινωνική Πολιτική

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

 

 

 

Οδηγός Σπουδών

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ΕΚΠΑ μέσω του προγράμματος σπουδών του προσφέρει ένα μεγάλο εύρος δυνατοτήτων και προοπτικών επαγγελματικής σταδιοδρομίας στους/στις αποφοίτους. 

 Οι σπουδές τόσο στο πεδίο της Πολιτικής Επιστήμης όσο και της Δημόσιας Διοίκησης αποτελούν μια άριστη εκπαίδευση «βάσης» ώστε να μπορούν οι απόφοιτοι/ες να στελεχώσουν πλήθος θέσεων εργασίας αλλά και να προχωρήσουν σε έναν μεταπτυχιακό κύκλο εκπαίδευσης εξειδικεύοντας το προφίλ τους.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Ειδικότερα,

 

Ως πολιτικοί επιστήμονες, αναλυτές/τριες, εμπειρογνώμονες

 

 • σε Φορείς του Δημοσίου Τομέα
  • σε θέσεις διοίκησης που αφορούν το σχεδιασμό και την υλοποίηση δημόσιων πολιτικών.

 

 • σε Διεθνείς και Περιφερειακούς Οργανισμούς
  • σε υπηρεσίες και φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε διεθνείς φορείς όπως ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, η Παγκόσμια Τράπεζα, τον Οργανισμός Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ), ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), η Ύπατη Αρμοστεία, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης κ.α.  

 

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού.

 

 • στην εκπαίδευση

  Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 78 Κοινωνικών Επιστημών.

 ενώ με επιπλέον μεταπτυχιακή εξειδίκευση

 • στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Τυφλών ή στην Κινητικότητα, τον Προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των Τυφλών ή στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα ή επιμόρφωση και αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία τριών τουλάχιστον ετών εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ31 Εξειδικευμένου: α) Στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Τυφλών β) στην Κινητικότητα, τον Προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των Τυφλών γ) στη Νοηματική Γλώσσα των Κωφών.

 

Ως σύμβουλοι επικοινωνίας/προώθησης, αναλυτές/τριες

 

 • σε Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις (ΜΚΟ)

   

 • σε Φορείς (Πολιτικής) Επικοινωνίας  

   

 • σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης & Εταιρείες Ερευνών

 

 • σε Εταιρείες ιδιωτικού τομέα
  • που ασχολούνται με εισαγωγές/εξαγωγές ή/και
  • με τη διαχείριση έργων

  

 • σε εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών

  

 • σε Φορείς διεθνούς αναπτυξιακής βοήθειας

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές στις Πολιτικές Επιστήμες στο άρθρο μας εδώ

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Παρουσίαση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ΕΚΠΑ (18:29)
Ποια Μονοπάτια Σταδιοδρομίας έχουν οι απόφοιτοι πολιτικών επιστημών;
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο