Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή 15 υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών & το Υπουργείο Εξωτερικών:

 • προκηρύσσει διαγωνισμό για την εισαγωγή στη Διπλωματική Ακαδημία δεκαπέντε (15) υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Αθήνα, σε χώρο και ώρα που θα εξαρτηθούν από τον αριθμό των αιτήσεων συμμετοχής και θα ανακοινωθεί εγκαίρως, με ημερομηνία έναρξης τη Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2024.

Διαγωνιστική Διαδικασία

 1. Τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι είναι:
  • Α. Γλώσσες:
   • i) Ελληνική γλώσσα,
   • ii) Αγγλική γλώσσα και
   • iii) Γαλλική γλώσσα.
  • Β. Συνέντευξη
  • Γ. Πρωτεύοντα Μαθήματα:
   • i) Ελληνική και Παγκόσμια Διπλωματική Ιστορία από το 1815 μέχρι σήμερα,
   • ii) Γενικό και Ειδικό Διεθνές Δίκαιο,
   • iii) Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτική,
   • iv) Ιστορική, Θεσμική και Πολιτική Διάσταση της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και
   • v) Πολιτική Οικονομία, Δημόσια Οικονομία και Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις.
  • Δ. Δευτερεύοντα μαθήματα:
   • i) Στοιχεία Αρχαίου Ελληνικού, Βυζαντινού και Νεοελληνικού Πολιτισμού,
   • ii) Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο,
   • iii) Ναυτικό Δίκαιο,
   • iv) Παγκόσμια Γεωγραφία και
   • v) Xρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
 2. Η δοκιμασία στις Γλώσσες και στα Πρωτεύοντα Μαθήματα του διαγωνισμού είναι γραπτή και προφορική. Η Συνέντευξη είναι μόνο προφορική. Στα Δευτερεύοντα Μαθήματα του διαγωνισμού, εκτός από τη Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, η δοκιμασία είναι μόνο προφορική.

Υποβολή Αιτήσεων

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι υποψήφιοι υποβάλλουν ειδική αίτηση συμμετοχής, (υπογεγραμμένη είτε ιδιοχείρως, είτε ψηφιακά μέσω του www.gov.gr) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου diagonismoi@mfa.gr, με θέμα «Για τον διαγωνισμό Ακολούθων», μέχρι τη Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024 και ώρα 13:00.

Το έντυπο της αίτησης δύναται να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών.

Περισσότερες Πληροφορίες

Αναλυτικές πληροφορίες, την προκήρυξη και όλα τα σχετικά έντυπα θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών.

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο