Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Νέα και άρθρα με θέμα: "Υπουργείο Εξωτερικών"

Οκτ 05, 2023

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή 36 υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών & το Υπουργείο Εξωτερικών:

 • προκηρύσσει διαγωνισμό για την εισαγωγή στη Διπλωματική Ακαδημία τριάντα έξι (36) υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Αθήνα, σε χώρο και ώρα που θα εξαρτηθούν από τον αριθμό των αιτήσεων συμμετοχής και θα ανακοινωθεί εγκαίρως, με ημερομηνία έναρξης …

Απρ 03, 2023

Συμπληρωματικές θέσεις για πρακτική άσκηση φοιτητών σε Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Το Υπουργείο Εξωτερικών προκηρύσσει συμπληρωματικές θέσεις σε Πρεσβείες, Μόνιμες Αντιπροσωπείες, Προξενικές Αρχές, καθώς και Γραφεία Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων όπου υπάρχει η δυνατότητα για φοιτητές και φοιτήτριες να κάνουν πρακτική άσκηση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Δείτε τον πίνακα των θέσεων εδώ!

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη και τα …

Νοέ 10, 2022

Προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση πέντε (5) κενών οργανικών θέσεων στον εισαγωγικό βαθμό του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εξωτερικών

Προκηρύσσεται διαγωνισμός για την πλήρωση πέντε (5) κενών οργανικών θέσεων στον εισαγωγικό βαθμό του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εξωτερικών, στις ακόλουθες, κατ’ αλφαβητική σειρά, ειδικότητες, του π.δ. 101/2021: 

 • Αεροναυτιλιακά – Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (I.M.O).
 • Αναπτυξιακή Πολιτική και Οικονομική Συνεργασία.
 • Ε.Ε. – Εξωτερικές Σχέσεις.
 • Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, με έμφαση στη χρηματοοικονομική …

Αύγ 12, 2022

Προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση είκοσι πέντε (25) κενών οργανικών θέσεων του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής του Υπουργείου Εξωτερικών

Προκηρύσσεται διαγωνισμός για την πλήρωση είκοσι πέντε (25) κενών οργανικών θέσεων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής του Υπουργείου Εξωτερικών.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Αθήνα, σε χώρο και ώρα που θα εξαρτηθούν από τον αριθμό των αιτήσεων συμμετοχής και θα ανακοινωθούν εγκαίρως, με ημερομηνία έναρξης …

Αύγ 03, 2022

Προκήρυξη θέσεων Πρακτικής Άσκησης στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών σε εθελοντική βάση (Εκτός ΕΣΠΑ)

Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής μπορούν να πραγματοποιήσουν Άμισθη Πρακτική Άσκηση στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.

Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες θα πρέπει να κατέχουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ:

 • την ελληνική υπηκοότητα (ακόμη και στην περίπτωση διπλής υπηκοότητας)
 • τη φοιτητική ιδιότητα (προπτυχιακή, μεταπτυχιακή, διδακτορική)

Η πρακτική …

Οκτ 04, 2021

ΑΣΕΠ 3Κ/2021: Η προκήρυξη για τις 50 προσλήψεις στο Υπουργείο Εξωτερικών

Προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και διοριστέων για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, πενήντα (50) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με την Προκήρυξη 3Κ/2021 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 18/21-4-2021 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), το ΑΣΕΠ καλεί τους υποψήφιους που περιλαμβάνονται στον …

Απρ 22, 2021

Ανακοίνωση 50 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Εξωτερικών

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 50 θέσεων τακτικού προσωπικού:

 • Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.): 32 θέσεις
  Κλάδος: Διοικητικό Προξενικό
 • Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.): 9 θέσεις
  Κλάδος: Διοικητική και Λογιστική Υπστήριξη
 • Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.): 9 θέσεις
  Κλάδος: Επιμελητές

Φορέας: Υπουργείο Εξωτερικών

Υποβολή αιτήσεων:

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών …

Οκτ 08, 2020

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή 21 υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών

Από το Υπουργείο Εξωτερικών προκηρύσσεται διαγωνισμός για την εισαγωγή στη Διπλωματική Ακαδημία είκοσι ενός (21) υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Αθήνα, σε χώρο και ώρα που θα εξαρτηθούν από τον αριθμό των αιτήσεων συμμετοχής και θα ανακοινωθεί εγκαίρως, με ημερομηνία έναρξης την Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2020 και …

Οκτ 31, 2017

Πέντε (5) κενές θέσεις υπαλλήλων του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων στο Υπουργείο Εξωτερικών

Δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 37/30.10.2017/τ.ΑΣΕΠ) η προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την πλήρωση με ειδική διαδικασία επιλογής πέντε (5) κενών οργανικών θέσεων υπαλλήλων του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εξωτερικών, στις ακόλουθες ειδικότητες:

 1. Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο
 2. Οικονομολόγος με γνώσεις Στατιστικής
 3. Θέματα σχέσεων Ελλάδας-Ρωσίας
 4. Θέματα σχέσεων Ελλάδας-Κίνας
 5. Επικοινωνιολόγος

Για τη …

Σεπ 29, 2017

Προκήρυξη θέσεων για πρακτική άσκηση φοιτητών σε αρχές του εξωτερικού για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

1. To Υπουργείο Εξωτερικών γνωστοποιεί τις κατωτέρω θέσεις σε Πρεσβείες, Μόνιμες Αντιπροσωπείες, Προξενικές Αρχές, καθώς και Γραφεία Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων όπου υπάρχει η δυνατότητα φοιτητές ή φοιτήτριες να κάνουν πρακτική άσκηση. Ο πίνακας αυτός έχει διαβιβασθεί στο ΙΚΥ, το οποίο και θα ενημερώσει όλα τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας. …

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο