Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Νέα και άρθρα με θέμα: "προσλήψεις"

Φεβ 23, 2024

ΑΣΕΠ 1Κ/2024: 1.213 θέσεις μόνιμου προσωπικού στη Δημοτική Αστυνομία

Ο ΑΣΕΠ προκηρύσσει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων διακοσίων δεκατριών (1.213) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δημοτική Αστυνομία, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021, ως κατωτέρω:

  • Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), διακόσιες οκτώ (208) θέσεις.

Κλάδων: ΠΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΠΕ23 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, …

Φεβ 22, 2024

Ανακοινώθηκαν οι προσλήψεις 289 εκπαιδευτών Αβάθμιας & Ββάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση & στη Γενική Εκπαίδευση, ως προσωρινών αναπληρωτών

Προσλήψεις 289 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση καθώς και στη Γενική Εκπαίδευση, ως προσωρινών αναπληρωτών, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το διδακτικό έτος 2023-2024, βάσει Ειδικής Προκήρυξης κάλυψης λειτουργικών κενών [άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), όπως ισχύει].

Από το Υπουργείο …

Φεβ 19, 2024

Προσλήψεις 32 ατόμων με σύμβαση αορίστου χρόνου στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Η Εταιρεία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Δυρραχίου 89 & Κηφισού) Ν. Αττικής προκηρύσσει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα δύο (32) θέσεων προσωπικού Εξειδικευμένων προσόντων ή εμπειρίας Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, και ειδικότερα:

  • Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής …

Ιαν 30, 2024

Ανακοινώθηκαν οι προσλήψεις 904 εκπαιδευτικών ως προσωρινών αναπληρωτών στη Γενική και Ειδική Εκπαίδευση για το έτος 2023-2024

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2023-2024 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές:

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

  • 123 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ), και
  • 227 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

  • 152 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ), και …

Ιαν 16, 2024

Θέσεις εργασίας στον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ)

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων, για την υλοποίηση διαφόρων Πράξεων, οι οποίες συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τις 31.12.2024, με …

Ιαν 08, 2024

Πρόσληψη 180 ατόμων στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως τεσσάρων (4) μηνών, εκατόν ογδόντα (180) ατόμων, για την κάλυψη παροδικών αναγκών των υπηρεσιών, των προγραμμάτων και των δράσεων του 26ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Το …

Ιαν 03, 2024

Προκήρυξη θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας, Σωφρονιστικά Καταστήματα Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες Υπουργείου Δικαιοσύνης

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) προκηρύσσει:

1. Την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας επτακοσίων εβδομήντα πέντε (775) συνολικά θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικούς δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (ΝΠΙΔ) Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ως κατωτέρω: …

Δεκ 21, 2023

Πρόσληψη εκπαιδευτικών για την πλήρωση κενών θέσεων σε τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2023-24

Πρόσληψη αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για την πλήρωση κενών θέσεων σε τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2023- 24 και έναρξη του προγράμματος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού:

  • Την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2023 οι Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης εκδίδουν τους Πίνακες …

Δεκ 18, 2023

Ειδική πρόσκληση (2η) για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καλεί με την αριθ. 144538/Ε4/15-12-2023 (ΑΔΑ: Ω8ΟΑ46ΝΚΠΔ-ΓΒΗ) ειδική πρόσκληση τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που είναι εγγεγραμμένα στους οριστικούς πίνακες κατάταξης Γ1΄ της 2ΕΑ/2022 και στον οριστικό πίνακα κατάταξης Γ2΄ …

Δεκ 14, 2023

650 μόνιμες προσλήψεις στην Πυροσβεστική με πανελλήνιο διαγωνισμό

Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος προκηρύσσει διαγωνισμό για τη πρόσληψη στο Πυροσβεστικό Σώμα εξακοσίων πενήντα (650) ιδιωτών, επταετούς (7ετούς) θητείας ως «Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων» (Π.Δ.Ε.).

Οι εξακόσιες πενήντα (650) νέες επί θητεία οργανικές θέσεις κατανέμονται ως εξής:

  • Α. Πυροσβεστικό Τεχνικό Προσωπικό (620 θέσεις)
  • Β. Πυροσβεστικό Επιστημονικό Προσωπικό (Δασολόγοι* – …

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο