Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
1ο, 2ο, 3ο, 4ο
Εισακτέοι
87
Βάση 2023
14.960
Βάση 2022
14.860
Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
0409
Πόλη
Θεσσαλονίκη
Κατευθύνσεις

1. Ευρωπαϊκής (Κλασικής) Μουσικής
2. Βυζαντινής Μουσικής
3. Ελληνικής Παραδοσιακής (Δημοτικής) Μουσικής
4. Σύγχρονης Μουσικής

Πρόσθετες Πληροφορίες

Το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης έχει ως αποστολή την καλλιέργεια και προαγωγή της μουσικής τέχνης (ως οικείας επιστήμης) στους κλάδους των εφαρμοσμένων καλλιτεχνικών σπουδών και ειδικότερα στους κλάδους των καθορισμένων από τον ιδρυτικό του νόμο, κατευθύνσεων. Η ταυτόχρονη και ισότιμη καλλιέργεια της μουσικής ως επιστήμης και τέχνης επιτυγχάνεται σε διεπιστημονικό επίπεδο και υπό το πρίσμα των πολιτισμικών, οικονομικών και τεχνολογικών συνθηκών που διέπουν τη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη κοινωνία.

Προγραμματική επιδίωξη του Τμήματος, είναι η ολοκληρωμένη μουσική καλλιτεχνική και θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών του και κατ' επέκταση η επαγγελματική κατοχύρωση και ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία. Η πρόκριση των καλλιτεχνικών αντικειμένων ως ειδικοτήτων, μέσω της καλλιέργειας και ανάπτυξης των τεχνικών και ερμηνευτικών παραμέτρων της οργανικής/φωνητικής εκτέλεσης και της παραστατικής πράξης, της διεύθυνσης μουσικών συνόλων και της μουσικής δημιουργίας και μελοποιίας, όπως εκφράζονται στους τομείς της Σύνθεσης και της Ποιητικής, σε συνδυασμό με την θεωρητική μελέτη και έρευνα στους κλάδους των οικείων Κατευθύνσεων, διευκολύνει την ολιστική προσέγγιση της μουσικής και συνεπώς βοηθά τους αποφοίτους μας να επιτυγχάνουν σε κάθε συναφή δραστηριότητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης είναι μέλος της Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen (AEC).

Εργαστήρια

 • Εργαστήριο Σύγχρονης Μουσικής Έρευνας, Σύνθεσης, Ερμηνείας και Αυτοσχεδιασμού (Ε.ΡΕ.ΣΥ.Σ.)
 • Εργαστήριο Συνόλων Πνευστών Οργάνων (ΠΝ.Ο.Ε.Σ.)
 • Εργαστήριο Τεχνολογιών Ήχου και Εικόνας (ΤΕΧΝΕΣ)
 • Εργαστήριο Κριτικής Μουσικής Έρευνας (ΕΚΜΕ)
 • Εργαστήριο για την Έρευνα και Ανάπτυξη των Ελληνικών Παραδόσεων Μουσικής, Ποιητικής και Χορού (Εργαστήριο Ποιητικής) 

Ειδικό Μάθημα

Για το τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστήμιο Μακεδονίας απαιτείται εξέταση στα μουσικά μαθήματα "ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ" και "ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ" και μπορούν να τα δηλώσουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο ΜΟΝΟ όσοι έχουν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2020. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή των υποψηφίων στα συγκεκριμένα τμήματα είναι ο μέσος όρος του βαθμού στα δύο (2) μουσικά μαθήματα να ισούται τουλάχιστον με το ήμισυ του άριστα, δηλαδή με πενήντα τοις εκατό (50%), υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος έχει λάβει σε κάθε μάθημα βαθμό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%). Τέλος για την εισαγωγή στα συγκεκριμένα Τμήματα πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις που περιγράφονται αναλυτικά στις διατάξεις των με αριθμ. Φ.253/23170/Α5/2019 (ΦΕΚ 504 Β’) και με αριθμ. Φ.253/69990/Α5/2019 (ΦΕΚ 1736 Β’) Υπουργικών Αποφάσεων. 

Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης για τη λήψη του πτυχίου ορίζεται σε οκτώ (8) εξάμηνα.

Το Τμήμα χορηγεί ενιαίο πτυχίο, το οποίο προσδιορίζεται από επιμέρους κατευθύνσεις: α) Ευρωπαϊκής (Κλασικής) Μουσικής, β) Βυζαντινής Μουσικής, γ) Ελληνικής Παραδοσιακής (Δημοτικής) Μουσικής και δ) Σύγχρονης Μουσικής.

Μαθήματα που προσφέρονται:

 • ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ Ι-ΙΙ
 • ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
 • ΑΝΑΛΥΣΗ Ι-ΙΙ
 • ΑΡΧΕΣ ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
 • ΑΣΚΗΣΗ ΑΚΟΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ - ΠΡΑΛΛΑΓΗ - ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ Ι-ΙΙ
 • ΑΣΚΗΣΗ ΑΚΟΗΣ - ΣΟΛΦΕΖ - ΡΥΘΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ι-ΙV
 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΥΖΥΚΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ι-ΙΙ
 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΙΑΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Ι-ΙΙ
 • ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι-ΙΙ
 • ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ Ι-ΙΙ
 • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ/ΜΟΥΣΙΚΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Ι - ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΕΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ/ΜΟΥΣΙΚΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΙΙ- ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 • ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ
 • ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι-ΙΙ
 • ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΟΝΩΔΙΑΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι-ΙΙ
 • ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΝΗΘΕΙΑΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι-ΙΙ
 • ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι-ΙΙ
 • ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι-ΙΙ
 • ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΤΑΓΟΥΔΙΟΥ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι-ΙΙ
 • ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΙΑΝΟΥ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι-ΙΙ
 • ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΓΧΟΡΔΩΝ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι-ΙΙ
 • ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΤΩΝ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι-ΙΙ
 • ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΣΤΩΝ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι-ΙΙ
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ Ι-ΙΙ
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ι-ΙΙ
 • ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ)
 • ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΟΡΩΔΙΑΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ)
 • ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ)
 • ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ) 
 • ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ)
 • ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ)
 • ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΝΘΕΣΗΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ)
 • ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Ι-ΙΙ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΤΖΑΖ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Ι-ΙΙ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΕΝΚΕΡΙΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
 • ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ Ι-ΙΙ
 • ΕΝΑΡΙΘΜΟ ΜΠΑΣΟ
 • ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗ Ι-ΙΙ
 • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΩΝ Ι-ΙΙ
 • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ι-ΙΙ
 • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ι-ΙΙ
 • ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ι-ΙΙ
 • ΖΗΤΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
 • ΖΗΤΗΜΑ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ι-ΙΙ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ & ΣΥΝΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ι-ΙΙ

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

Οδηγός Σπουδών

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης έχουν τη δυνατότητα να καλλιεργούν και να προβάλλουν συστηματικά τον εθνικό μουσικό μας πλούτο στους κλάδους των εφαρμοσμένων καλλιτεχνικών σπουδών, ιδιαίτερα δε στους κλάδους της ευρωπαϊκής (κλασικής) μουσικής, της βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής, της παραδοσιακής (ελληνικής) μουσικής και της σύγχρονης μουσικής. Οι πτυχιούχοι με βάση τις ειδικές γνώσεις στους παραπάνω κλάδους μπορούν να απασχολούνται σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ιδίως δε: 

α) Στην εκπαίδευση, δημόσια και ιδιωτική, τυπική και άτυπη. 

β) Σε καλλιτεχνικούς φορείς όπως συμφωνικές ορχήστρες, λυρικές σκηνές, χορωδίες, φιλαρμονικές κλπ. 

γ) Ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε σολιστική σταδιοδρομία (εκτελεστές, συνθέτες, διευθυντές συνόλων) ή ως μέλη οργανικών και φωνητικών μουσικών συνόλων 

δ) Ως συνοδοί (correpetitors) μουσικών, χορευτικών κλπ. συνόλων. 

ε) Σε ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα, οργανισμούς, θέατρα, χοροθέατρα και μουσεία. 

στ) Σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς ενημέρωσης και επικοινωνίας, κρατικούς και ιδιωτικούς. 

ζ) Σε Ωδεία, μουσικές σχολές και Σχολές Βυζαντινής Μουσικής, και 

η) Σε ιερούς ναούς. 

Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να απασχοληθούν: 

▪ Σε όλες τις υπηρεσίες υπουργείων και οργανισμών που αφορούν τη Διά βίου Μάθηση 

▪ Σε προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης ενηλίκων (π.χ. σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, κ.ά.). 

▪ Σε οργανισμούς και φορείς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα ή μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, οι οποίοι ασχολούνται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό ή την απασχόληση και την επαγγελματική και κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. 

▪ Σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) 

▪ Στον σχεδιασμό και την υλοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων για την επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο