Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
1ο, 2ο, 3ο, 4ο

ΓΕΛ:  14.960

ΕΠΑΛ: 13.070

Βάση 2022
14.860
Εισακτέοι
87
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,20
Συντ. Ε.Β.Ε. Μουσική Εκτέλ. & Ερμ
1,10
Συντ. Ε.Β.Ε. Μουσική Αντίλ, Θεωρ & Αρμ.
1,10

ΓΕΛ

1o πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 20%

 Ιστορία 20%

 Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία  40%

 Μουσική Αντίληψη, Θεωρία & Αρμονία  20%

 

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και  Λογοτεχνία 20%

 Μαθηματικά 20%

 Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία  40%

 Μουσική Αντίληψη, Θεωρία & Αρμονία  20%

 

 

3ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 20%

 Φυσική 20%

 Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία  40%

 Μουσική Αντίληψη, Θεωρία & Αρμονία  20%

 

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και  Λογοτεχνία 20%

 Πληροφορική 20%

 Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία  40%

 Μουσική Αντίληψη, Θεωρία & Αρμονία  20%

 

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Μηχανολογίας

 Μαθηματικά (Άλγεβρα) 20%

 Νέα Ελληνικά 20%

 Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία  40%

 Μουσική Αντίληψη, Θεωρία & Αρμονία  20%

 

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκρονικής και Αυτοματισμού

  Μαθηματικά (Άλγεβρα) 20%

 Νέα Ελληνικά 20%

 Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία  40%

 Μουσική Αντίληψη, Θεωρία & Αρμονία  20%

 

 

Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

 Μαθηματικά (Άλγεβρα) 20%

 Νέα Ελληνικά 20%

 Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία  40%

 Μουσική Αντίληψη, Θεωρία & Αρμονία  20%

 

Τομέας Πληροφορικής

 Μαθηματικά (Άλγεβρα) 20%

 Νέα Ελληνικά 20%

 Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία  40%

 Μουσική Αντίληψη, Θεωρία & Αρμονία  20%

 

 

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

 Μαθηματικά (Άλγεβρα) 20%

 Νέα Ελληνικά 20%

 Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία  40%

 Μουσική Αντίληψη, Θεωρία & Αρμονία  20%

 

 

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

 Μαθηματικά (Άλγεβρα) 20%

 Νέα Ελληνικά 20%

 Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία  40%

 Μουσική Αντίληψη, Θεωρία & Αρμονία  20%

 

 

Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

 Μαθηματικά (Άλγεβρα) 20%

 Νέα Ελληνικά 20%

 Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία  40%

 Μουσική Αντίληψη, Θεωρία & Αρμονία  20%

 

 

Τομέας Υγείας και Πρόνοιας - Ευεξίας

 Μαθηματικά (Άλγεβρα) 20%

 Νέα Ελληνικά 20%

 Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία  40%

 Μουσική Αντίληψη, Θεωρία & Αρμονία  20%

 

 

Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών

 Μαθηματικά (Άλγεβρα) 20%

 Νέα Ελληνικά 20%

 Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία  40%

 Μουσική Αντίληψη, Θεωρία & Αρμονία  20%

Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
0409
Πόλη
Θεσσαλονίκη
Κατευθύνσεις

1. Ευρωπαϊκής (Κλασικής) Μουσικής
2. Βυζαντινής Μουσικής
3. Ελληνικής Παραδοσιακής (Δημοτικής) Μουσικής
4. Σύγχρονης Μουσικής

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Σύμφωνα με το Άρθρο 383 του Ν. 4957/2022, από τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2024 και εφεξής οι υποψήφιοι, μαθητές/τριες και απόφοιτοι/ες για την εισαγωγή τους στο Τμήμα  εξετάζονται πανελλαδικώς στα εξής μαθήματα:
α) Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία: Αξιολογείται το επίπεδο οργανοχρησίας των υποψηφίων. Ως μουσικό όργανο εννοείται και η φωνητική τέχνη.
β) Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία: Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να απαντήσουν σε σύντομα ερωτήματα, με τα οποία αξιολογείται το επίπεδο θεωρητικών μουσικών γνώσεων.
γ) Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία για τους/τις υποψηφίους Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) ή Νέα Ελληνικά για τους/τις υποψηφίους Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.).
δ) Σε ένα (1) ακόμη μάθημα της ομάδας προσανατολισμού ή του τομέα που επιλέγει ο/η υποψήφιος/α ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. αντίστοιχα ως εξής:

 • Ιστορία για τους/τις υποψηφίους του 1ου επιστημονικού πεδίου ΓΕ.Λ.,
 • Μαθηματικά για τους/τις υποψηφίους του 2ου επιστημονικού πεδίου ΓΕ.Λ.,
 • Φυσική για τους/τις υποψηφίους του 3ου επιστημονικού πεδίου ΓΕ.Λ.,
 • Πληροφορική για τους/τις υποψηφίους του 4ου επιστημονικού πεδίου ΓΕ.Λ. και
 • Μαθηματικά (Άλγεβρα) για τους/τις υποψηφίους όλων των τομέων των ΕΠΑ.Λ.

 

 Προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στo Tμήμα αποτελεί η επίτευξη στις πανελλαδικές εξετάσεις βαθμολογικής επίδοσης ίσης ή μεγαλύτερης:

α) της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ανά μουσικό μάθημα (Ε.Β.Ε. μουσικών μαθημάτων) και

β) της Ε.Β.Ε. ανά τμήμα (Ε.Β.Ε. τμήματος)

 

 

Το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης έχει ως στόχο την υψηλού επιπέδου κατάρτιση μουσικών μέσα από την προσέγγιση, έρευνα και μελέτη της μουσικής τόσο ως επιστήμης όσο και ως ζωντανής τέχνης. 

Πιο συγκεκριμένα, οι σκοποί του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης είναι:

 • Να καλλιεργεί και να προάγει την επιστήμη και την τέχνη της ευρωπαϊκής (κλασικής), της βυζαντινής, της ελληνικής παραδοσιακής (δημοτικής) και της σύγχρονης μουσικής, για τον καταρτισμό ολοκληρωμένων μουσικών και καλλιτεχνών.

Η κατάρτισή τους αποσκοπεί στο συνδυασμό της άρτιας επιστημονικής γνώσης των ιστορικών, θεωρητικών, πρακτικών και παιδαγωγικών θεμάτων της οργανικής και φωνητικής μουσικής, με τη διατήρηση, προώθηση, έρευνα και προβολή της ελληνικής δημοτικής και εκκλησιαστικής μουσικής,

 • Να παρέχει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία στην εκπαίδευση ή σε τομείς της πολιτιστικής ζωής.
 • Να οργανώνει μεταπτυχιακές σπουδές, που οδηγούν στην κατάρτιση επιστημόνων με εξειδικευμένες γνώσεις σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος
 • Να καταρτίζει πρότυπες ορχήστρες, χορωδίες, μονωδούς (solists) και άλλα οργανικά και φωνητικά σύνολα, που θα αντιπροσωπεύουν υπεύθυνα την ελληνική παρουσία και συμμετοχή στα διεθνή και εντόπια μουσικά δρώμενα και θα προβάλουν την ελληνική μουσική, όπως αυτή διαμορφώθηκε από την αρχαιότητα, το βυζάντιο, ως τη σύγχρονη εποχή.

 

 Το Τμήμα χορηγεί ενιαίο πτυχίο, το οποίο προσδιορίζεται από επιμέρους κατευθύνσεις:


α) Ευρωπαϊκής (Κλασικής) Μουσικής,
β) Βυζαντινής Μουσικής,
γ) Ελληνικής Παραδοσιακής (Δημοτικής) Μουσικής και
δ) Σύγχρονης Μουσικής.

 

 Η ιδιαιτερότητα και ο πρωτοποριακός χαρακτήρας του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης συνίσταται στο ότι παρέχει στους/στις φοιτητές/τριες του τη δυνατότητα να σπουδάσουν σε ανώτατο επίπεδο την κατεύθυνση και την ειδίκευση της επιλογής τους, αντίστοιχης εμβέλειας και επιπέδου σπουδών με αυτές που παρέχονται από ομοταγή Πανεπιστημιακά Μουσικά Τμήματα της αλλοδαπής.

 

 

 • Έρευνας Σύγχρονης Μουσικής,  Σύνθεσης, Ερμηνείας και Αυτοσχεδιασμού (Ε.ΡΕ.ΣΥ.Σ.)
 • Συνόλων Πνευστών Οργάνων (ΠΝ.Ο.Ε.Σ.)
 • Τεχνολογιών Ήχου και Εικόνας (ΤΕΧΝΕΣ)
 • Κριτικής Μουσικής Έρευνας (ΕΚΜΕ)
 • Έρευνας και Ανάπτυξης των Ελληνικών Παραδόσεων Μουσικής, Ποιητικής και Χορού (Εργαστήριο Ποιητικής)

 

ΕΠΑΛ

Το τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης ανήκει στα Τμήματα Κοινής Ομάδας για τους/τις αποφοίτους όλων των Τομέων του ΕΠΑΛ

 

 Η φοίτηση στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου  Μακεδονίας

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών κάθε κατεύθυνσης περιλαμβάνει συνολικά πενήντα δύο (52) εξαμηνιαία μαθήματα και

 • της κατεύθυνσης «Ελληνική Παραδοσιακή (Δημοτική) Μουσική» περιλαμβάνει πενήντα τρία (53) μαθήματα.
 • Λόγω της φύσης του αντικειμένου, το Πρόγραμμα Σπουδών της Ειδίκευσης «Εφαρμοσμένες Μουσικές Σπουδές» έχει εξήντα (60) μαθήματα.

Ανάλογα με την ιδιαιτερότητα κάθε Κατεύθυνσης το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει:

 • 29-44 Υποχρεωτικά μαθήματα και
 • 16-23 Μαθήματα Επιλογής.

Το πρόγραμμα σπουδών διεξάγεται:

α) με ατομικά εργαστηριακά μαθήματα στα καλλιτεχνικά γνωστικά αντικείμενα (οργανική/φωνητική μουσική εκτέλεση, σύνθεση/ ποιητική, διεύθυνση),

β) με εργαστηριακά ομαδικά μαθήματα συνόλων Ορχήστρας, Χορωδίας, Μουσικής Δωματίου, Παραδοσιακής Μουσικής, Σύγχρονης Μουσικής, Μπαρόκ Μουσικής, Τζαζ, Βυζαντινού Χορού, μουσικοπαιδαγωγικά και τεχνολογικά μαθήματα),

γ) με ομαδικές διαλέξεις για τα μουσικοθεωρητικά, μουσικοπαιδαγωγικά και τεχνολογικά μαθήματα.

 Παράλληλα, στα εργαστήρια μουσικής τεχνολογίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών του Τμήματος διδάσκονται πλειάδα μαθημάτων που χρησιμοποιούν διάφορα εργαλεία μουσικού ή και άλλου λογισμικού.

 

Ειδικότερα, οι κατευθύνσεις του Τμήματος περιλαμβάνουν τις παρακάτω ειδικεύσεις:

 • Κατεύθυνση Ευρωπαϊκής (κλασικής) Μουσικής
  • Ειδίκευση «Εφαρμοσμένες Μουσικές Σπουδές – Μουσική Εκπαίδευση» (*)
  • Ειδίκευση «Φωνητική Μουσική Εκτέλεση – Μονωδία»
  • Ειδικεύσεις «Οργανικής Μουσικής Εκτέλεσης Πληκτροφόρων και Νυκτών»: Πιάνο, Κιθάρα, Άρπα.
  • Ειδικεύσεις «Οργανικής Μουσικής Εκτέλεσης Εγχόρδων, Πνευστών και Κρουστών»: Βιολί, Βιόλα, Βιολοντσέλο, Κοντραμπάσο, Φλάουτο, Όμποε, Κλαρινέτο, Φαγκότο, Σαξόφωνο, Κόρνο, Τρομπέτα, Τρομπόνι, Τούμπα, Κρουστά.

 

 • Κατεύθυνση Βυζαντινής Μουσικής
  • Ειδίκευση «Εφαρμοσμένες Μουσικές Σπουδές – Μουσική Εκπαίδευση» 
  • Ειδίκευση «Ερμηνεία και Εκτέλεση Ψαλτικής»

 

 • Κατεύθυνση Ελληνικής Παραδοσιακής (Δημοτικής) Μουσικής
  • Ειδίκευση «Εφαρμοσμένες Μουσικές Σπουδές – Μουσική Εκπαίδευση» 
  • «Ποιητική (Τέχνη της Σύνθεσης – Μελοποιία – Ποίηση στην Παραδοσιακή Μουσική)»
  • «Ερμηνεία και Εκτέλεση Παραδοσιακών Οργάνων»: Δημοτικό Τραγούδι – Φωνητική Εκτέλεση Έγχορδα (Λύρα, Βιολί) Αυλός (Κλαρίνο/Καβάλι/Νέϊ/Φλογέρα/Ζουρνάς/Άσκαυλος) Νυκτά (Κανονάκι, Ούτι, Λαούτο, Ταμπουράς/Τρίχορδο Μπουζούκι) Χάλκινα Πνευστά (Τρομπόνι/Κορνέτα/Τρομπέτα) Κρουστά, Σαντούρι

 

 • Κατεύθυνση Σύγχρονης Μουσικής
  • Ειδίκευση «Εφαρμοσμένες Μουσικές Σπουδές – Μουσική Εκπαίδευση» 
  • Ειδίκευση «Σύνθεση»
  • Ειδίκευση «Οργανική Μουσική Εκτέλεση – Ακορντεόν»
  • Ειδίκευση «Διεύθυνση Ορχήστρας» 
  • Ειδίκευση «Διεύθυνση Χορωδίας

 

 

 

 

 

Υποχρεωτικά Kορμού

 • Καλλιτεχνικό Αντικείμενο Κατεύθυνσης 
 • Άσκηση Ακοής-Σολφέζ-Ρυθμική Αγωγή/ 
 • Θεωρία και Πρακτική της Τονικής Μουσικής 
 • Εισαγωγή στη Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
 • Εισαγωγή στην Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική 
 • Τεχνικές Συγγραφής Επιστημονικής Εργασίας 
 • Εισαγωγή στην Ακουστική 
 • Εισαγωγή στην Εθνομουσικολογία 
 • Ηλεκτροακουστική 
 • Εργαστήριο Μουσικής Τεχνολογίας 
 • Μουσική Παιδαγωγική 
 • Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Επιστημονικής Έρευνας 
 • Εισαγωγή στην Πρακτική Διδακτική της Μουσικής 
 • Πτυχιακή Εργασία ή Πρότζεκτ  

 

Κατεύθύνση «Ευρωπαϊκή (Κλασσική) Μουσική»

 • Ιστορία Μουσικής 
 • Βασικές Αρχές Φωνητικής Αγωγής 
 • Οργανογνωσία 
 • Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Μουσικής 
 • Στοιχεία Αντίστιξης 
 • Χορωδία 
 • Ανάλυση 
 • Θεωρία Ατονικής Μουσικής 
 • Διεύθυνση Συνόλων  

Κατεύθυνση «Βυζαντινή Μουσική»

 • Χοροστασία 
 • Ιστορία της Βυζαντινής Μουσικής Ι-ΙΙ
 • Μορφολογία της Βυζαντινής Μουσικής Ι 
 • Βυζαντινή Μουσικολογία  
 • Άσκηση Ακοής Βυζαντινής Μουσικής -Παραλλαγή-Ορθογραφία  
 • Ιστορία Ελληνικής Μουσικής 

Κατεύθυνση «Ελληνική Παραδοσιακή (Δημοτική) Μουσική

 • Σύνολα Παραδοσιακής Μουσικής 
 • Καλλιέργεια Ακοής- Αρμονικά Στοιχεία 
 • Ιστορία Ελληνικής Μουσικής 
 • Ηχογεωλογικά Τοπία του Ελληνικού Χώρου 
 • Ρυθμική Πρακτική-Κρουστά 
 • Αρχές Εθνομουσικολογικής Έρευνας 
 • Εργαστήριο Ποιητικής

Κατεύθυνση Σύγχρονη Μουσική 

 • Ιστορία Μουσικής 
 • Βασικές Αρχές Φωνητικής Αγωγής 
 • Οργανογνωσία 
 • Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Μουσικής 
 • Στοιχεία Αντίστιξης 
 • Χορωδία 
 • Ανάλυση 
 • Θεωρία Ατονικής Μουσικής 
 • Διεύθυνση Συνόλων  

Υποχρεωτικά Επιλογής Ειδίκευσης

 • Αναπτυξιακή Ψυχολογία της Μουσικής  
 • Βασικές Αρχές της Μεθόδου Suzuki για την Οργανική Μουσική
 • Διδασκαλία
 • Βασικές Αρχές Φωνητικής Αγωγής 
 • Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Μουσικής 
 • Εισαγωγή στη μουσική ψυχολογία 
 • Ενάριθμο Μπάσο/ 
 • Ενορχήστρωση 
 • Εργαστήριο Μουσικής Τεχνολογίας 
 • Ζητήματα Αυτοσχεδιασμού Ι-ΙΙ  
 • Λειτουργικές πιανιστικές δεξιότητες Ι-ΙΙ
 • Πολυκάμερη Μουσική Τηλεοπτική Παραγωγή
 • Πρακτικές Ελεύθερου Αυτοσχεδιασμού Ι-ΙΙ 
 • Ρυθμική Πρακτική-Κρουστά 
 • Στοιχεία Φούγκας 
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Παρτιτούρας
 • Θεατρολογία 
 • Κινησιολογία 
 • Λειτουργικές πιανιστικές δεξιότητες Ι-ΙΙ
 • Μουσική Δωματίου 
 • Ξένη Γλώσσα 
 • Όργανο Επιλογής
 • Ορχήστρα

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.
Πρόγραμμα Σπουδών

 

 

 

Οδηγός Σπουδών

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης ΠΑΜΑΚ έχουν τη δυνατότητα να καλλιεργούν και να προβάλλουν συστηματικά τον εθνικό μουσικό μας πλούτο στους κλάδους των εφαρμοσμένων καλλιτεχνικών σπουδών, ιδιαίτερα δε στους κλάδους της ευρωπαϊκής (κλασικής) μουσικής, της βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής, της παραδοσιακής (ελληνικής) μουσικής και της σύγχρονης μουσικής.

 Ωστόσο, το πολυεπίπεδο μουσικό και μουσικολογικό υποβάθρο των αποφοίτων ενισχύεται ακόμα περισσότερο με την επιλογή κάποιας μεταπυχιακής εξειδίκευσης.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Έτσι, 

 

  Να διδάξουν

 • Μουσική στη γενική και ειδική Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και στα Μουσικά Σχολεία.

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 79.01 Μουσικής Επιστήμης

 

 •   θεωρητικά της μουσικής και σύνθεση σε Ωδεία και Μουσικές σχολές.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης

 

 Να συμμετέχουν σε προγράμματα μουσικοθεραπείας και ειδικής μουσικής αγωγής.

 

 Να διενεργήσουν ακαδημαϊκή και επιστημονική έρευνα στον τομέα της Μουσικολογίας ( Ιστορική και Συστηματική Μουσικολογία, Εθνομουσικολογία, Βυζαντική Μουσικολογία κ.α.)

 

 Να αξιολογήσουν ένα ευρύ φάσμα μουσικών έργων και ζωντανών ή ηχογραφημένων μουσικών πρακτικών και να συντάξουν κριτικές και παρουσιάσεις μουσικής στα έντυπα ή οπτικοακουστικά μέσα.

 

 Να συνθέσουν πρωτότυπη, οργανική, φωνητική, ορχηστρική, μουσική για το θέατρο ή τον κινηματογράφο ή/και ηλεκτροακουστική μουσική.

 

  Να χρησιμοποιήσουν τεχνολογίες μουσικής/ήχου και πολυμέσων σε διάφορα οπτικοακουστικά πλαίσια και εφαρμογές της ηλεκτρονικής παραγωγής και του σχεδιασμού (συμπεριλαμβανομένης της μηχανικής ήχου, του mastering, της μίξης, της μουσικής σκηνοθεσίας, της παραγωγής, της σκηνοθεσίας προγραμμάτων, του προγραμματισμού, του μηχανικού ηχογράφησης, του διευθυντή στούντιο, του τεχνικού MIDI)

 

 Να συντονίσουν/ή και να διευθύνουν μουσικά σύνολα έντεχνης και παραδοσιακής μουσικής.

 

 Να αναλάβουν συμβουλευτικούς ή/και συντονιστικούς ρόλους σε ιδρύματα και προγράμματα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μουσικής αλλά και στον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού και της καλλιτεχνικής παραγωγής.

 

Επιπλέον, μπορούν να σταδιοδρομήσουν: 

Ως ελεύθεροι επαγγελματίες

 • σε σολιστική σταδιοδρομία (εκτελεστές, συνθέτες, διευθυντές συνόλων, δάσκαλοι/ες φωνητικής)  

 

Ως συνοδοί (correpetitors)/μέλη

 • οργανικών και φωνητικών μουσικών συνόλων (συμφωνικές ορχήστρες, λυρικές σκηνές, χορωδίες, φιλαρμονικές)

 

Ως ιεροψάλτες

 • σε ιερούς ναούς. 

 

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για τη Μουσική στο άρθρο μας εδώ

 

 

 

 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Παρουσίαση του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο