Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
1ο
Βάση 2023
9.170
Βάση 2022
9.135
Εισακτέοι
130
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,80

ΓΕΛ

1o πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 30%

 Αρχαία Ελληνικά 25%

 Ιστορία 25%

Λατινικά 20%

Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
0138
Πόλη
Ρέθυμνο
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Θεμελιώδης σκοπός του Τμήματος Φιλοσοφίας είναι να προάγει τη μελέτη της Φιλοσοφίας και των Κοινωνικών Επιστημών, τόσο αυτόνομα, όσο και στις ποικίλες μεταξύ τους διασυνδέσεις, επιδιώκοντας την υψηλού επιπέδου έρευνα και διδασκαλία αυτών των πεδίων. 

 Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να διασφαλίζει στις/ους πτυχιούχους του Τμήματος ευρεία παιδεία στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες και εκπαίδευση σε διαφορετικές μεθόδους εργασίας και έρευνας. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης, οι οποίες, σε συνδυασμό με τα μαθήματα που προσφέρονται από τα δύο άλλα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής, δίνουν σε όσες/ους το επιθυμούν τη δυνατότητα να εργαστούν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

 

 

TΟΜΕΙΣ

 1. Φιλοσοφίας
 2. Θεωρίας και Μεθοδολογίας των Κοινωνικών Επιστημών

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 • Διδακτικής Άσκησης και Εκπαιδευτικής Έρευνας 
 • Ψυχολογίας  
 • Κοινωνικής Έρευνας 
 • Φιλοσοφικής Έρευνας και Μετάφρασης 
 • Βιοηθικής 
 • Οπτικής Ανθρωπολογίας. Εικόνα, μουσική, κείμενο»

 

 

 

H φοίτηση στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κρήτης

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες ( ECTS).

 

 

Για τη λήψη πτυχίου ο/η φοιτητής/τρια πρέπει να εξεταστεί επιτυχώς σε σαράντα δύο (42) μαθήματα και επιπλέον τέσσερα (4) μαθήματα ξένης γλώσσας και ορολογίας. 

Στο Τμήμα λειτουργούν δύο κατευθύνσεις

α) Φιλοσοφίας και

β) Κοινωνικών Επιστημών.

 Μετά το 5ο εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές/τριες επιλέγουν κατεύθυνση σπουδών.  

 

 

Η Πτυχιακή Εργασία είναι προαιρετική και μπορεί να επιλεγεί στην αρχή του τέταρτου (Δ’) έτους σπουδών και ισοδυναμεί με τρία (3) τρίωρα μαθήματα (ένα Σεμινάριο και δύο Παραδόσεις).  

 

 

Από το 3ο εξάμηνο σπουδών και εξής το τμήμα παρέχει στους/ στις φοιτητές/τριες ειδικό Πρόγραμμα που οδηγεί στη απόκτηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, η οποία όμως δεν είναι υποχρεωτική για τη λήψη του πτυχίου του τμήματος.

Η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση των φοιτητών/τριων σε  6 μαθήματα. τα οποία είναι ενσωματωμένα στο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος και συνυπολογίζονται στις 240 ECTS (πιστωτικές μονάδες) που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου. 

 

 

Τα προγράμματα της Πρακτικής και Διδακτικής Άσκησης συμπεριλαμβάνονται στα μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής.

 • Η επιτυχής ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης αναγράφεται στο παράρτημα του Διπλώματος.

 

ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

 • Εισαγωγή στη Φιλοσοφία    
 • Λογική    
 • Ηθική Φιλοσοφία
 • Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας
 • Φιλοσοφία του πολιτισμού και της παιδείας 
 • Φιλοσοφία της Πράξης    
 • Φιλοσοφία της Θρήσκείας
 • Σύγχρονη Πολιτική φιλοσοφία: μια εισαγωγή    
 • Το πρόβλημα της ελεύθερης βούλησης: Μεταφυσικά και ηθικά ζητήματα4
 • Γνωσιοθεωρία    
 • Αισθητική Κριτική / Aesthetic Criticism    
 • Φιλοσοφία και Λογοτεχνία: Φιλοσοφικά ζητήματα
 • Ο Πυθαγόρας και οι Πυθαγόρειοι    
 • Σοφιστές    
 • Φιλοσοφία της δράσης    
 • Τέχνη και Αισθητική: μελέτη θεωρητικών κειμένων
 • Προχωρημένα θέματα επεξεργασίας κειμένου και διαχείρισης βιβλιογραφίας    
 • Σύγχρονα εργαλεία λήψης και επεξεργασίας δεδομένων στις κοινωνικές επιστήμες
 • Μαξ Χορκχάιμερ, «Παραδοσιακή και κριτική θεωρία»
 • Τζων ΜακΝτάουελ: Νους και Κόσμος    
 • Πλωτίνος, Εννέας Τετάρτη, Περί της εις τα σώματα καθόδου της ψυχής    
 • Πλάτων, Συμπόσιο    
 • Σπινόζα, Πολιτική Πραγματεία    
 • R. Wollheim, Η Τέχνη και τα Αντικείμενά της    
 • Κείμενα Γνωσιοθεωρίας    
 • Εισαγωγή στη Φιλοσοφία της Επιστήμης    
 • Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία
 • Ιστορία της Νεότερης Φιλοσοφίας
 • Φιλοσοφία των Εικόνων
 • Φιλοσοφία της ύστερης αρχαιότητας: πρώιμος νεοπλατωνισμός    
 • Εισαγωγή στον Αριστοτέλη    
 • Εισαγωγή στην ανθρωπολογία του Ρουσώ    
 • Μοντέρνο - Μεταμοντέρνο    
 • Εικόνες και Λέξεις    
 • Τι είναι ο Άνθρωπος;    
 • Άνθρωποι και Μηχανές. Τα Ηθική Προβλήματα    
 • Κάρλ Λέβιτ: Το νόημα της Ιστορίας
 • Το ζήτημα του γέλιου στην ιστορία της φιλοσοφίας    
 • Θέματα Φιλοσοφίας του Νου    
 • Επεξεργασία κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Παρουσιάσεις και Διαδικτυακές Υπηρεσίες Δημοσίευσης
 • Ανάλυση, Διαχείριση και Δημιουργία Βάσεων Δεδομένων

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΙΑΣ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 • Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία    
 • Διδακτική Μεθοδολογία 
 • Εισαγωγή στην Ψυχολογία Ι    
 • Ιστορία της εκπαίδευσης
 • Αναπτυξιακή Ψυχολογία  
 • Φιλοσοφία της Πράξης
 • Ψυχολογία των Συναισθημάτων    
 • Ιστορική Κοινωνιολογία     
 • Ταυτότητα και διομαδικές σχέσεις
 • Φιλοσοφία του πολιτισμού και της παιδείας
 • Πολιτική Κοινωνιολογία    
 • Εργασιακή Πορεία των Πτυχιούχων του Τμήματος    
 • Φωτογραφία και κοινωνία 
 • Θεωρίες Αναλυτικών Προγραμμάτων
 • Παιδαγωγικές Θεωρίες
 • Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση    
 • Μεθοδολογία Ανθρωπολογικής Έρευνας    
 • Ψυχολογία της Τέχνης
 • Προχωρημένα θέματα επεξεργασίας κειμένου και διαχείρισης βιβλιογραφίας
 • Επιστημολογία των Κοινωνικών Επιστημών
 • Κοινωνιολογική Θεωρία
 • Εισαγωγή στην Ψυχολογία ΙΙ
 • Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ    
 • Η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην Ευρώπη: από τον 18ο στον 20ο αιώνα 
 • Εισαγωγή στη Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών
 • Θεωρίες εαυτού - ταυτότητας, ρύθμιση συναισθημάτων και διαδικασίες διαχείρησης του άγχους στην εφηβεία
 • Εκπαίδευση, Κοινωνική Αλλαγή και Πολιτισμική Αειφορία
 • Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 
 • Ακαδημαϊκή Γραφή 
 • Ιστορία και Σχολική Ιστορία 
 • Η φύση της προκατάληψης
 • Εφαρμογές στις Ποσοτικές Μεθόδους Έρευνας    
 • Kοινωνικοί παράγοντες που μεσολαβούν στην ψυχική ανθεκτικότητα παιδιών και εφήβων
 • Εξουσία και Εξέγερση στο Ελληνικό Εθνικό Κράτος
 • Κοινωνιολογία του Εθνικισμού
 • Παιδαγωγικές Θεωρίες ΙΙ    
 • Ανθρωπολογία του Φύλου    
 • Επεξεργασία κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Παρουσιάσεις και Διαδικτυακές Υπηρεσίες Δημοσίευσης    
 • Ανάλυση, Διαχείριση και Δημιουργία Βάσεων Δεδομένων

 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων εδώ

 

 

Οδηγός Σπουδών

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κρήτης παρέχει στους/στις αποφοίτους τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα ώστε να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.

Επιπλέον,


 Οι πτυχιούχοι Φιλοσοφίας έχουν αποκτήσει τέτοιες δεξιότητες που μπορούν, με τις κατάλληλες μεταπτυχιακές σπουδές, να απορροφηθούν σε αρκετούς επαγγελματικούς κλάδους.
 
Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Πιο συγκεκριμένα,

 

Ως εκπαιδευτικοί

 • σε σχολεία της δημόσιας και ιδιωτικής μέσης/δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

  Οι απόφοιτοι του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής διαθέτουν τα επαγγελματικά δικαιώματα του φιλολόγου και εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ02 Φιλολόγων.

 • σε σχολές και θεσμούς συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ, Δ.Υ.Π.Α. κ.α.)

 

Ως Καθηγητές/τριες φιλολογίας ειδικής αγωγής,

 εφόσον κατέχουν μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση.

 • για τη στελέχωση των δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης : των ΣΜΕ.Α.Ε., των Τμημάτων ένταξης, των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. καθώς και των προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης, των προγραμμάτων παράλληλης στήριξης και παροχής διδασκαλίας στο σπίτι.
   

 Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος με επιπλέον μεταπτυχιακή εξειδίκευση

  στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και τη Συμβουλευτική εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 22 Επαγγελματικών Συμβούλων.

 στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Τυφλών ή στην Κινητικότητα, τον Προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των Τυφλών ή στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα ή επιμόρφωση και αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία τριών τουλάχιστον ετών εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ31 Εξειδικευμένου: α) Στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Τυφλών β) στην Κινητικότητα, τον Προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των Τυφλών γ) στη Νοηματική Γλώσσα των Κωφών.

 

Ως ελεύθεροι επαγγελματίες 

 • με προσφορά ιδιαίτερων μαθημάτων σε μαθητές/τριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
   

Ως Συγγραφείς

 • βοηθημάτων για τα φιλολογικά μαθήματα του σχολείου, 
   

Ως διορθωτές/τριες και επιμελητές/τριες κειμένων 

 • σε εκδοτικούς οίκους, 
 • στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο
 • στα διάφορα μέσα επικοινωνίας

 

Ως στελέχη

 • σε υπηρεσίες του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα, με αρμοδιότητες που εμπίπτουν στα αντικείμενα που καλλιεργεί το Τμήμα

  Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στο ΠΕ Φιλολογικών Σπουδών.

 

Ως εξειδικευμένο προσωπικό επιμέλειας, διαχείρισης και οργάνωσης

 •  πολιτιστικών κέντρων, εκθέσεων, μουσείων και συλλογών

 

 ​​​​​​Άλλες επαγγελματικές προοπτικές αποφοίτων με την κατάλληλη μεταπτυχιακή εξειδίκευση:

Ως συντάκτες/τριες ή/και κειμενογράφοι (content & concept creators) 

 • στους χώρους της διαφήμισης και  του marketing.
 • στα κοινωνικά μέσα

Ως οργανωτικά στελέχη / managers

 •  σε εταιρείες ή/και επιχειρήσεις

 

Tέλος, λόγω των ηθικών και κοινωνικών προβλημάτων που δημιουργούνται στον όλο και πιο ψηφιοποιημένο κόσμο μας, οι απόφοιτοι/ες των Τμημάτων Φιλοσοφίας μπορούν να απασχοληθούν και:

Ως εξειδικευμένο προσωπικό Ηθικής και Δεοντολογίας 

 • σε φορείς και οργανισμούς στους τομείς
  • της Ιατρικής,
  • της Κτηνιατρικής,
  • της Υγειονομικής περίθαλψης, 
  • των Βϊοιατρικών Επιστημών,
  • του Περιβάλλοντος,
  • της Πολιτικής και
  • της Εκπαίδευσης

αλλά και

 • στα Τμήματα Κοινωνικής Εταιρικής Ευθύνης εταιρειών/ επιχειρήσεων, καθώς όλο και συχνότερα πλέον οι εταιρείες καλούνται να αντιμετωπίσουν ηθικά διλήμματα, να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση τους με τα ηθικά πρότυπα και να προωθήσουν την κουλτούρα του οργανισμού.

 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές στη Φιλοσοφία στο άρθρο μας εδώ.

 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο