Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
1ο
Βάση 2023
12.225
Βάση 2022
12.445
Εισακτέοι
126
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,00

ΓΕΛ

1o πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 35%

 Αρχαία Ελληνικά 25%

 Ιστορία 20%

 Λατινικά 20%


Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
1010
Πόλη
Αθήνα
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το Τμήμα Φιλοσοφίας αποτελεί νεοϊδρυθέν Τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ν.4589/2019).

Βασικός σκοπός του Τμήματος Φιλοσοφίας ΕΚΠΑ είναι η καλλιέργεια και προαγωγή του φιλοσοφικού στοχασμού και της φιλοσοφικής γνώσης μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας.

 

 

 • Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας
 • Μελέτης του Θεσμικού Λόγου
 • Πολιτικής Φιλοσοφίας: Από την Πράξη στη Θεωρία
 • Φιλοσοφίας, Διακυβέρνησης, Οικονομίας
 • Φιλοσοφικής Συμβουλευτικής και Φιλοσοφίας της Αυτογνωσίας

 

 

 

Η φοίτηση στο Τμήμα Φιλοσοφίας EKΠΑ έχει διάρκεια τέσσερα (4) έτη,

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 244 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται η παρακολούθηση κατ΄ ελάχιστον πενήντα ενός (51) μαθημάτων.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας δομείται σε δύο επίπεδα: μαθήματα Φιλοσοφίας και μαθήματα από άλλα γνωστικά πεδία είτε από το ίδιο το Τμήμα Φιλοσοφίας, είτε από άλλα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής ή άλλων Σχολών.

Τα μαθήματα Φιλοσοφίας διακρίνονται σε Yποχρεωτικά και Yποχρεωτικά Eπιλεγόμενα.

 

 

Οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα στις αρχές του 6ου εξαμήνου να αναλάβουν την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας.

 

 

H Πρακτική Άσκηση για τους/τις φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Φιλοσοφίας αποτελεί προαιρετικό μάθημα (ΥΕ) και υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

 Πραγματοποιείται κατά το 8ο εξάμηνο φοίτησης  και η χρονική της διάρκεια εκτείνεται σε 4 μήνες πλήρους απασχόλησης και αντιστοιχεί σε 17 πιστωτικές μονάδες (ECTS). 

 

1ο Εξάμηνο

 • ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΙΙ 
 • ΛΟΓΙΚΗ Ι 
 • ΓΝΩΣΙΟΘΕΩΡΙΑ 
 • ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 
 • ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 
 • ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ: ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

2ο Εξάμηνο

 • ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΙΙΙ 
 • ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 
 • ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 
 • ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
 • ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
 • ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 
 • ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ 

3ο Εξάμηνο

 • ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ
 • ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Ι 
 • ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΙΙ 
 • ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
 • ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 
 • ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
 • ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ 

4ο Εξάμηνο

 • ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΙΙΙ
 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 
 • ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ IV 
 • ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΙΙ 
 • ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
 • ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

5ο Εξάμηνο

 • ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Ι 
 • ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 1 (ΟΦ1)

 • Σύγχρονη φιλοσοφία V: Θετικισμός  - Λογικός θετικισμός
 • Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία IV: Σωκρατικές Σχολές - Ελληνιστική φιλοσοφία
 • Ηθική και Τεχνολογία

ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 2 

 • Νεότερη Ευρωπαϊκή φιλοσοφία IV:Γερμανικός Ιδεαλισμός
 • Ασιατικές Φιλοσοφίες
 • Αισθητική

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ [ Α΄ΟΜΑΔΑ ]

 • Κείμενα Πολιτικής Φιλοσοφίας
 • Φιλοσοφία των Επιστημών
 • Φιλελευθερισμός και Σοσιαλισμός
 • Κείμενα Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας: Πλάτων
 • Φιλοσοφία της Πράξης
 • Αναλυτικά Προγράμματα ή Ειδική Αγωγή

6ο Εξάμηνο

 • ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΘΙΚΗ 
 • ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ V 
 • ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ II 

ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 3 (ΟΦ3)

 • Αρχαία Ελληνική ΦιλοσοφίαI: Προσωκρατική περίοδος
 • Φιλοσοφική Ανθρωπολογία 
 • Φιλοσοφία της Θρησκείας

ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 4 (ΟΦ4)

 • Αρχαία Ελληνική ΦιλοσοφίαV:Πολιτική Φιλοσοφία
 • Φιλοσοφία της Αναγέννησης
 • Λογική II

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ [Β΄ΟΜΑΔΑ]

 • Κείμενα Ηθικής Φιλοσοφίας
 • Κείμενα Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας: Αριστοτέλης
 • Ζητήματα Νεότερης Φιλοσοφίας
 • Φιλοσοφία-Πολιτική-Οικονομία
 • Επιστημολογία

7ο Εξάμηνο

 • ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ VI
 • ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 
 • ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 5

 • Σύγχρονη φιλοσοφία III: Ερμηνευτική- Φαινομενολογία
 • Φιλοσοφία του Νου
 • Νεοελληνική Φιλοσοφία

ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 6 (ΟΦ6)

 • Βιοηθική
 • Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία VI:Ύστερη Αρχαιότητα
 • Σύγχρονη Φιλοσοφία IV:Υπαρξισμός Μεταμοντερνισμός

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

 • Ζητήματα Σύγχρονης Φιλοσοφίας
 • Φιλοσοφία της Τεχνολογίας
 • Φιλοσοφία της Γλώσσας
 • Φιλοσοφία του Πολιτισμού και Αισθητική
 • Ζητήματα Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας

8ο Εξάμηνο

 • ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ VII 
 • ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 
 • ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ
 •  ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 
 • ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

Δείτε την αναλτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

Οδηγός Σπουδών

 Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας ΕΚΠΑ παρέχει στους/στις αποφοίτους τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα ώστε να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.

Επιπλέον,


 Οι πτυχιούχοι Φιλοσοφίας έχουν αποκτήσει τέτοιες δεξιότητες που μπορούν, με τις κατάλληλες μεταπτυχιακές σπουδές, να απορροφηθούν σε αρκετούς επαγγελματικούς κλάδους.
 
Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Πιο συγκεκριμένα,

 

 Ως εκπαιδευτικοί

 • σε σχολεία της δημόσιας και ιδιωτικής μέσης/δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

  Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος Φιλοσοφίας διαθέτουν τα επαγγελματικά δικαιώματα του φιλολόγου και εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ02 Φιλολόγων.

 • σε σχολές και θεσμούς συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ, Δ.Υ.Π.Α. κ.α.)

 

Ως Καθηγητές/τριες φιλολογίας ειδικής αγωγής,

 εφόσον κατέχουν μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση.

 • για τη στελέχωση των δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης : των ΣΜΕ.Α.Ε., των Τμημάτων ένταξης, των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. καθώς και των προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης, των προγραμμάτων παράλληλης στήριξης και παροχής διδασκαλίας στο σπίτι.
   

Ως ελεύθεροι επαγγελματίες 

 • με προσφορά ιδιαίτερων μαθημάτων σε μαθητές/τριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
   

Ως Συγγραφείς

 • βοηθημάτων για τα φιλολογικά μαθήματα του σχολείου, 
   

Ως διορθωτές/τριες και επιμελητές/τριες κειμένων 

 • σε εκδοτικούς οίκους, 
 • στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο
 • στα διάφορα μέσα επικοινωνίας

 

Ως στελέχη

 • σε υπηρεσίες του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα, με αρμοδιότητες που εμπίπτουν στα αντικείμενα που καλλιεργεί το Τμήμα

  Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Φιλολογικών Σπουδών.

 

Ως εξειδικευμένο προσωπικό επιμέλειας, διαχείρισης και οργάνωσης

 •  πολιτιστικών κέντρων, εκθέσεων, μουσείων και συλλογών

 

 ​​​​​​Άλλες επαγγελματικές προοπτικές αποφοίτων με την κατάλληλη μεταπτυχιακή εξειδίκευση:

Ως συντάκτες/τριες ή/και κειμενογράφοι (content & concept creators) 

 • στους χώρους της διαφήμισης και  του marketing.
 • στα κοινωνικά μέσα

Ως οργανωτικά στελέχη / managers

 •  σε εταιρείες ή/και επιχειρήσεις

 

Tέλος, λόγω των ηθικών και κοινωνικών προβλημάτων που δημιουργούνται στον όλο και πιο ψηφιοποιημένο κόσμο μας, οι απόφοιτοι/ες των Τμημάτων Φιλοσοφίας μπορούν να απασχοληθούν και:

Ως εξειδικευμένο προσωπικό Ηθικής και Δεοντολογίας 

 • σε φορείς και οργανισμούς στους τομείς
  • της Ιατρικής,
  • της Κτηνιατρικής,
  • της Υγειονομικής περίθαλψης, 
  • των Βϊοιατρικών Επιστημών,
  • της Πολιτικής και
  • της Εκπαίδευσης

αλλά και

 • στα Τμήματα Κοινωνικής Εταιρικής Ευθύνης εταιρειών/ επιχειρήσεων, καθώς όλο και συχνότερα πλέον οι εταιρείες καλούνται να αντιμετωπίσουν ηθικά διλήμματα, να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση τους με τα ηθικά πρότυπα και να προωθήσουν την κουλτούρα του οργανισμού.

 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές στη Φιλοσοφία στο άρθρο μας εδώ.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Παρουσίαση του Τμήματος Φιλοσοφίας ΕΚΠΑ (1:05:00)
Γιατί να σπουδάσεις στο Τμήμα Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ;
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο