Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο, 4ο

ΓΕΛ:  10.988

ΕΠΑΛ: 14.488

Βάση 2022
10.840
Εισακτέοι
300
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,00

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  20%

 Φυσική  28%

 Χημεία  24%

 Μαθηματικά  28%

 

 

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  20%

 Μαθηματικά  28%

 Πληροφορική  28%

 Οικονομία  24%

 

 

EΠΑΛ

Τομέας Μηχανολογίας

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)   27%

 Νέα Ελληνικά  20%

 Μάθημα Ειδικότητας 1  27%

 Μάθημα Ειδικότητας 2  26%

 

Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)  26%

 Νέα Ελληνικά  22%

 Μάθημα Ειδικότητας 1  26%

 Μάθημα Ειδικότητας 2  26%

 

Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)   27%

 Νέα Ελληνικά  20%

 Μάθημα Ειδικότητας 1  27%

 Μάθημα Ειδικότητας 2  26%

 

Τομέας Πληροφορικής

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)  26%

 Νέα Ελληνικά  22%

 Μάθημα Ειδικότητας 1   26%

 Μάθημα Ειδικότητας 2  26%

 

Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα) 28%

 Νέα Ελληνικά  21%

 Μάθημα Ειδικότητας 1  23%

 Μάθημα Ειδικότητας 2  28%

Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
0389
Πόλη
Αθήνα
Κατευθύνσεις

1. Σχεδιασμού Συστημάτων
2. Βιομηχανικής Παραγωγής

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

Το Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του ΠΑ.Δ.Α. μέσω του προγράμματος σπουδών του στοχεύει να εφοδιάσει τους αποφοίτους με τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις δεξιότητες που καλύπτουν το εύρος της ειδικότητας του Μηχανικού Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής, και το αντίστοιχο επάγγελμα,.

 Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος φιλοδοξεί να παρέχει στους/στις φοιτητές/τριες σύγχρονες, υψηλού επιπέδου και εξειδίκευσης γνώσεις, καθώς και δεξιότητες στην επιστήμη του Μηχανικού Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής. αλλά και των διεπιστημονικών πεδίων εφαρμογής της.

 Το πρόγραμμα στοχεύει σε αποφοίτους που συνδυάζουν την άρτια θεωρητική γνώση με σημαντική εργαστηριακή εφαρμογή σε τεχνολογίες αιχμής, ώστε να μπορούν να παρακολουθήσουν το συνεχώς εξελισσόμενο τοπίο στο πεδίο της επιστήμης τους αλλά και στον επαγγελματικό τους χώρο

 

 

ΤΟΜΕΙΣ

 1. Συστημάτων Βιομηχανικής Παραγωγής
 2. Βασικών Επιστημών και Εφαρμοσμένων Τεχνολογιών
 3. Επιστήμης Αποφάσεων και Διαδικασιών

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 • Βιομηχανικών Συστημάτων και Εφαρμογών Μηχατρονικής
 • Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού, Τηλεματικής και Κυβερνοφυσικών Συστημάτων (ΕΗΑΤΚΣ)
 • Υπολογιστικής Νοημοσύνης και Ευφυών Συστημάτων (ΕΥΝΕΣ)
 • Σχεδίασης και Ανάπτυξης Πλεκτών καινοτόμων προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης (ΣΑΠΚΕ)

Σε Τομείς του Τμήματος υπάγονται τα ακόλουθα Ερευνητικά Εργαστήρια: 

 • Βαφικής, Εξευγενισμού, Χρωμάτων και Προηγμένων Πολυμερών
 • Τεχνολογικής Έρευνας Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ινοδομών (ΤΕΣΑΙ)

 

EΠΑΛ

Στο τμήμα μπορούν να ενταχθούν απόφοιτοι ΕΠΑΛ του Τομέα Μηχανολογίας, του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού, του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, του Τομέα Πληροφορικής και του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών

 

Η φοίτηση στο Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του ΠΑ.Δ.Α. είναι πενταετής,

 • διαρθρώνεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 300 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Τα μαθήματα του Π.Π.Σ. διακρίνονται σε τρεις (3) τύπους:

 •  Μαθήματα Γενικού Υποβάθρου (ΜΓΥ)
 •  Μαθήματα Ειδικού Υποβάθρου (ΜΕΥ)
 •  Μαθήματα Εμβάθυνσης/Εμπέδωσης (ΜΕΕ)

Τα μαθήματα του Π.Π.Σ. χωρίζονται και σε δύο (2) επιπρόσθετες κατηγορίες:

Υποχρεωτικά Μαθήματα: Μαθήματα κορμού τα οποία παρέχουν βασικές γνώσεις και πρέπει όλα ανεξαιρέτως να ολοκληρωθούν επιτυχώς από όλους τους φοιτητές του Τμήματος. Συμμετέχουν στη διαμόρφωση του βαθμού διπλώματος.
Επιλογής Υποχρεωτικά Μαθήματα: Εξειδικευμένα μαθήματα, από τα οποία καλείται ο κάθε φοιτητής να επιλέξει και να ολοκληρώσει επιτυχώς έναν ικανό αριθμό για τη λήψη του διπλώματος. Συμμετέχουν στη διαμόρφωση του βαθμού διπλώματος.

Eιδικότερα,

 • τα επτά (7) πρώτα εξάμηνα (210 ECTS) αποτελούν τον Βασικό Κύκλο Σπουδών 
 • τα τρία (3) τελευταία εξάμηνα (90 ECTS) αποτελούν τον Κύκλο Σπουδών Εμβάθυνσης – Εμπέδωσης, οπότε και οι φοιτητές/τριες εξειδικεύουν σε ζητήματα εντεταγμένα στο πλαίσιο και τις πρακτικές της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, αποκτώντας έτσι γνώσεις ειδικότητας.

Για τη λήψη του πτυχίου απαιτείται οι φοιτητές/τριες:


 Να επιτύχουν σε, τουλάχιστον, πενήντα τέσσερα (54) μαθήματα.

 • Ειδικότερα σε σαράντα τρία (43) χαρακτηριζόμενα ως Υποχρεωτικά και επιπλέον
 • έντεκα (11) μαθήματα από το 7ο έως το 9ο εξάμηνο, χαρακτηριζόμενα ως Επιλογής Υποχρεωτικά.
  • Τα έντεκα (11) Επιλογής Υποχρεωτικά επιλέγονται από ένα σύνολο είκοσι έξι (26) προσφερόμενων μαθημάτων αυτής της κατηγορίας, και ειδικότερα τρία (3) από το 7ο εξάμηνο, τρία (3) από το 8ο εξάμηνο και πέντε από το 9ο εξάμηνο.

 Να εκπονήσουν και να υποστηρίξουν επιτυχώς τη Διπλωματική Εργασία.

 

 

Στο τελευταίο δέκατο εξάμηνο (10ο), οι φοιτητές/τριες εκπονούν υποχρεωτικά την Διπλωματική Εργασία.

 • Η ατομική Διπλωματική Εργασία έχει ερευνητικό χαρακτήρα, εμβαθύνει σε ένα θέμα αιχμής στο αντικείμενο της ειδικότητας και υποστηρίζει την ανάληψη δράσεων που χαρακτηρίζονται από πρωτοτυπία και συστηματική διερεύνηση με σκοπό την σε βάθος θεραπεία του αντιμετωπιζόμενου ζητήματος.

 

 

Η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα του Μηχανικού Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής, προσφέρεται προαιρετικά στο 10ο εξάμηνο σπουδών, είναι τρίμηνης διάρκειας και ισοδυναμεί με δέκα (10) ECTS.

 •  Η Πρακτική Άσκηση δίνει τη δυνατότητα απαλλαγής από δύο (2) επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα (8ου και 9ου εξαμήνου, συνολικά 10 ECTS) και για την ανάληψή της πρέπει να πληρούνται ορισμένα κατ` ελάχιστον κριτήρια ως προς την πρόοδο του φοιτητή σε σχέση με τις συνολικές του υποχρεώσεις εντός του προγράμματος σπουδών.

Η Πρακτική Άσκηση προσφέρει εμπειρία στους/στις φοιτητές/τριες υπό τη μορφή της εμβάθυνσης σε θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα που ανακύπτουν από την άσκηση των καθηκόντων του Μηχανικού και προωθεί την άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας.

 

1o Εξάμηνο

 • ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ
 • ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ
 • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
 • ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ
 • ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

 

2o Εξάμηνο

 • ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΣΤΑΤΙΚΗ
 • ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

3o Εξάμηνο

 • ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΙ  
 • ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ Η/Υ (CAD/CAM) 
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 
 • ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ 
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΩΝ 

 

4o Εξάμηνο

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS)
 • ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ
 • ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

 

5o Εξάμηνο

 • ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ 
 • ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΙ  
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΣΑΕ) Ι  
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
 • ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ  

 

6o Εξάμηνο

 • ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Ι
 • ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
 • ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ
 • ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

 

7ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗ
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 • ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Μαθήματα Επιλογής

 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ-ΕΥΦΥΕΣ ΠΛΕΓΜΑ
 • ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 • ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΙ
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΦΥΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • ΤΕΧΝΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
 • ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Ι

 

8ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - 3D PRINTING
 • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ - PLC
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Μαθήματα Επιλογής

 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΣΑΕ) ΙΙ
 • ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
 • ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ (ΙοΤ)
 • ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑ
 • ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 • ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
 • ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

 

9ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

Μαθήματα Επιλογής

 • ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
 • ΝΕΦΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
 • ΕΞΥΠΝΑ ΥΛΙΚΑ
 • ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
 • ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
 • ΚΥΒΕΡΝΟΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
 • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 

10o Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μαθήματα Επιλογής

 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 

Δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών.
Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

Οδηγός Σπουδών

 Ο/η απόφοιτος/η του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του ΠΑ.Δ.Α. είναι σε θέση να επεξεργάζεται και να αναλύει προβλήματα σχετικά με το γνωστικό του αντικείμενο επιλέγοντας την εκάστοτε προσφορότερη μέθοδο, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, ενώ παράλληλα είναι σε θέση να ελέγχει και να αξιολογεί τα αποτελέσματα των λύσεων που προτείνει.

 • Το Τμήμα καλύπτει με συνεχή τρόπο όλες τις διαστάσεις της βιομηχανικής παραγωγής: τεχνολογική, ενεργειακή, οικονομο-τεχνική, περιβαλλοντική, θεσμική και επενδυτική. Αφετέρου, μέσω της έμφασης στις ψηφιακές τεχνολογίες, σε αυτές συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, οι προσθετικές κατεργασίες (Additive Manufacturing), η διαδικτυακή ολοκλήρωση των συστημάτων πληροφορίας σε πολλαπλές κλίμακες (Cyberphysical Systems), η διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών στον κυβερνο-χώρο (Cyber-security), η υπολογιστική νέφους (Cloud Computing) και οι άλλοι πυλώνες της εξελισσόμενης 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης.

 Οι απόφοιτοι/ες του τμήματος εφοδιάζονται με θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σε ένα ευρύ πεδίο θεμάτων και δεξιοτήτων στην επιστήμη του Μηχανικού Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωής και έχουν από την εκπαίδευσή τους τον κατάλληλο προσανατολισμό, ώστε να μπορούν να καλύψουν άμεσα τις ανάγκες της αγοράς σε στελέχη με θεωρητική, αλλά και πρακτική κατάρτιση.

 • Συνεπώς, δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύτατο πεδίο επαγγελματικής απασχόλησης, που εκτείνεται πρακτικά σε διαφορετικούς κλάδους της αγοράς, όπως είναι ο Ιδιωτικός όσο και ο Δημόσιος τομέας.

 

 Ωστόσο, στη σύγχρονη ανταγωνιστική αγορά εργασίας αρκετές θέσεις εργασίας απαιτούν εμπειρία ή πρόσθετα προσόντα όπως μια μεταπτυχιακή εξειδίκευση.

Eνδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Πιο συγκεκριμένα,

 

σε πεδία που σχετίζονται με;

 • το Σχεδιασμό και διοίκηση συστημάτων και εγκαταστάσεων παραγωγής
 • την Ανάπτυξη και διοίκηση πληροφοριακών συστημάτων
 • το  Ψηφιακό μετασχηματισμό συστημάτων παραγωγής και υπηρεσιών
 • τις Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες
 • την Ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικού επιχειρείν
 • το Σχεδιασμό προϊόντων με Η/Υ και ταχεία ανάπτυξη πρωτοτύπων
 • την Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας
 • την Εφοδιαστική και δυναμική κατανομή πόρων
 • τη Μελέτη και σχεδιασμό ρομποτικών εγκαταστάσεων και οχημάτων
 • τη Διοίκηση και χρονικό προγραμματισμό έργων
 • τη Τηλεματική μεταφορών
 • την Οργάνωση συστημάτων και διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας
 • τη Χρηματοοικονομική διοίκηση και αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων
 • τη Χρηματοοικονομική μηχανική και διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων
 • την Ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων
 • τις Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • τη Μελέτη συμπεριφοράς καταναλωτών και τεχνολογικό marketing
 • την Επιχειρησιακή έρευνα και πολυκριτηριακή ανάλυση αποφάσεων
 • την Έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο