Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Πόλη
Πάφος
Κατευθύνσεις

1. Λογιστική
2. Χρηματοοικονομικά και Τραπεζικά

Πρόσθετες Πληροφορίες

Στόχος του Πτυχιακού Προγράμματος στα Χρηματοοικονομικά είναι να προσφέρει στους φοιτητές την αρτιότερη δυνατή εκπαίδευση και προετοιμασία είτε για άμεση απασχόληση είτε για μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της Τραπεζικής, της Λογιστικής και των Χρηματοοικονομικών. Η συνολική εκπαίδευση καθιστά τον φοιτητή ικανό να προσεγγίσει και να επιλύσει θεωρητικά και πρακτικά θέματα που άπτονται του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Η δομή του Πτυχίου Τραπεζικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών και ο συνδυασμός των θεμάτων που προσφέρονται προετοιμάζει τους φοιτητές για τις εξετάσεις επαγγελματικής πιστοποίησης του Association of Charted Certified Accountants (ACCA).

Το Πτυχίο Τραπεζικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της Χρηματοοικονομικής Θεωρίας, της Μελέτης και Πρακτικής Ανάλυσης των Επενδύσεων, της Λογιστικής, της Διοίκησης Τραπεζών, των Οικονομικών και της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Οι φοιτητές αποκτούν μία ολοκληρωμένη αντίληψη της επιστήμης των Χρηματοοικονομικών, ενώ ταυτόχρονα εμπεδώνουν τις απαραίτητες δεοντολογικές και επαγγελματικές αρχές, με την κατανόηση των εταιρικών, ανθρωπιστικών, κοινωνικών, νομικών και περιβαλλοντικών παραγόντων, που επηρεάζουν τη λειτουργία Αγορών και Οργανισμών.

Το Πτυχίο Τραπεζικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών παρέχει κατευθύνσεις στα Τραπεζικά και τη Λογιστική. Στα δυο πρώτα έτη προσφέρεται ένα κοινό πεδίο γνώσεων, ενώ στα δυο τελευταία έτη σπουδών ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει, εάν το επιθυμεί, έναν πιο εξειδικευμένο τομέα είτε στα Τραπεζικά είτε στη Λογιστική. Και οι δύο κατευθύνσεις προσφέρουν δυνατότητα για άμεση απασχόληση και επαγγελματική πιστοποίηση.

Το πρόγραμμα είναι εξασφαλισμένο από το Πανεπιστήμιο Middlesex και θα λάβετε διπλό πτυχίο από Νεάπολις και Middlesex University London μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή του.

Στο Πτυχίο Τραπεζικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών συμπεριλαμβάνονται μαθήματα γενικής παιδείας, μαθήματα περιεχομένου στον τομέα των Χρηματοοικονομικών, της Διοίκησης Επιχειρήσεων και των Οικονομικών Επιστημών καθώς και μαθήματα κατεύθυνσης στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και των Τραπεζικών.

Λογιστική

 • Θεμελιώδεις Αρχές Λογιστικής
 • Προχωρημένη Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική
 • Συστήματα Πληροφόρησης για Λογιστές
 • Εφαρμογές Πληροφορικής στη Λογιστική
 • Προχωρημένες Οικονομικές Καταστάσεις
 • Διεθνή Λογιστική

Χρηματοοικονομικά και Τραπεζικά

 • Χρήμα και Τράπεζες
 • Αρχές Ασφάλισης και Διαχείρισης Κινδύνων
 • Αγορές Παραγώγων
 • Χρηματοοικονομικά των Ακινήτων
 • Ρύθμιση Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών
 • Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων
 • Τραπεζική Επενδυτική
 • Τραπεζική Διοίκηση
 • Εκτίμηση Ακινήτων
 • Διεθνής Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 • Αγορές Χρεογράφων
 • Συμπεριφορικά Χρηματοοικονομικά

Ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών:

1ο εξάμηνο

 • Αρχές Μικροοικονομίας
 • Εισαγωγή στις Επιχειρήσεις
 • Εισαγωγή στα Μαθηματικά
 • Εισαγωγή στην Ψυχολογία
 • Πληροφορική
 • Συγγραφή Ακαδημαϊκού Δοκιμίου, Δεξιότητες Επικοινωνίας και Ξένη Γλώσσα Ι

2ο εξάμηνο

 • Αρχές Μακροοικονομίας
 • Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
 • Στατιστική Ι
 • Αρχές Μάρκετινγκ
 • Εισαγωγή στην Φιλοσοφία ή
 • Εισαγωγή στη Συμπεριφορική Οικονομία
 • Συγγραφή Ακαδημαϊκού Δοκιμίου, Δεξιότητες Επικοινωνίας και Ξένη Γλώσσα ΙΙ

3ο εξάμηνο

 • Αρχές Διοικητικής Λογιστικής
 • Χρηματοοικονομική Θεωρία
 • Αρχές Κινδύνου και Ασφαλειών
 • Οργανωτική Συμπεριφορά
 • Χρηματιστηριακή Τεχνολογία

4ο εξάμηνο

 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση & Αξιολόγηση των Επιχειρήσεων
 • Επιχειρηματικό Δίκαιο
 • Επιχειρηματική Φορολογία
 • Αγορές Χρηματοοικονομικών Παραγώγων
 • Στατιστική ΙΙ

5ο εξάμηνο

 • Προηγμένη Διοικητική Λογιστική
 • Πληροφοριακά Λογιστικά Συστήματα
 • Προηγμένη Επιχειρηματική Φορολογία
 • Διαχείριση Χρηματοοικονομικού Κινδύνου
 • Κοινωνιολογία και Ανθρωπολογία

6ο εξάμηνο

 • Χρηματοοικονομική Αναφορά
 • Προηγμένη χρηματοοικονομική λογιστική
 • Εταιρικό δίκαιο
 • Βασικές Αρχές Ελέγχου και Διαδικασιών
 • Χρηματοοικονομική Διαχείριση & Ανάλυση

7ο εξάμηνο

 • Διαχείριση της απόδοσης
 • Επιχειρηματική Δεοντολογία & Κοινωνική Ευθύνη
 • Προηγμένη Χρηματοοικονομική Αναφορά
 • Σεμινάριο Διπλωματικής Εργασίας ή
 • Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων

8ο εξάμηνο

 • Προηγμένος έλεγχος και διαδικασίες
 • Διαχείριση της απόδοσης II
 • Διεθνής Χρηματοοικονομική
 • Διπλωματική Εργασία ή
 • Ερευνητικές Μέθοδοι
 • Πρακτική άσκηση ή
 • Επιλεγόμενο

Η δομή του Πτυχίου Τραπεζικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών και ο συνδυασμός των θεμάτων που προσφέρονται προετοιμάζει τους φοιτητές για τις εξετάσεις επαγγελματικής πιστοποίησης του Association of Charted Certified Accountants (ACCA). 

Στόχος του Πτυχιακού Προγράμματος στα Χρηματοοικονομικά είναι να προσφέρει στους φοιτητές την αρτιότερη δυνατή εκπαίδευση και προετοιμασία είτε για άμεση απασχόληση είτε για μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της Τραπεζικής, της Λογιστικής και των Χρηματοοικονομικών. Η συνολική εκπαίδευση καθιστά τον φοιτητή ικανό να προσεγγίσει και να επιλύσει θεωρητικά και πρακτικά θέματα που άπτονται του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτούν, οι απόφοιτοι του Πτυχίου Τραπεζικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών θα έχουν άριστες προοπτικές απασχόλησης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος τούς παρέχει ένα εξαιρετικό υπόβαθρο και προσφέρει επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία σε όλους του τομείς της οικονομίας και ιδιαίτερα σε κλάδους όπως το τραπεζικό, ασφαλιστικό, επενδυτικό και στο λογιστικό και ελεγκτικό επάγγελμα.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο