Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
1ο
Εισακτέοι
120
Βάση 2023
14.860
Βάση 2022
14.100
Κωδικός Σχολής
1301
Πόλη
Κομοτηνή
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης ιδρύθηκε μετά την τριχοτόμηση του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης, το οποίο προσέφερε πανεπιστημιακού επιπέδου σπουδές στην κοινωνική εργασία, ήδη από το 1996 για τους φοιτητές της αντίστοιχης κατεύθυνσης.

Το πρόγραμμα σπουδών ανταποκρίνεται στα διεθνή πρότυπα σπουδών κοινωνικής εργασίας. Η κοινωνική εργασία αποτελεί μια εφαρμοσμένη κοινωνική επιστήμη, που εστιάζει στην πρόληψη, στη μελέτη και την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων και αναγκών και την ανάπτυξη προγραμμάτων για την κοινωνική ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την κοινωνική ανάπτυξη. Συνδυάζει τη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική άσκηση για την πρόληψη, τη διερεύνηση και αντιμετώπιση κινδύνων και ζητημάτων που αφορούν  σε ένα εύρος πεδίων άσκησης της κοινωνικής εργασίας, όπως στην παιδική προστασία και την πρόληψη και αντιμετώπιση βίας και κακοποίησης, τη φροντίδα της οικογένειας, την υγεία, την ψυχική υγεία και τις εξαρτήσεις, την κοινοτική ανάπτυξη, την παραβατικότητα κ.α

Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών επιστημών, όπως η κοινωνική εργασία, η κοινωνική πολιτική, η κοινωνιολογία, το δίκαιο, και οι διεθνείς και ευρωπαϊκές σπουδές. Ως εκ τούτου, έχει έναν ισχυρό διεπιστημονικό προσανατολισμό, που υποστηρίζει τις σπουδές της κοινωνικής εργασίας, εμβαθύνοντας περαιτέρω στη θεωρία, τη μεθοδολογία και το πλαίσιο (context) άσκησης της, σε διαφορετικούς τομείς όπως η κλινική ΚΕ, η κοινωνική εργασία στην εκπαίδευση, η κοινωνική εργασία με μειονότητες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, η Κοινωνική εργασία με αναπηρία και με Τρίτη ηλικία και άλλα.

 

 

ΕΠΑΛ

Στο τμήμα μπορούν να ενταχθούν απόφοιτοι ΕΠΑΛ του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας

 

 

ΓΕΛ

1o πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Φιλολογία 30%

 Αρχαία Ελληνικά 20%

 Ιστορία 30%

Λατινικά 20%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα) 20%

 Νέα Ελληνικά 40%

 Μάθημα Ειδικότητας 1 20%

Μάθημα Ειδικότητας 2 20%

 

Η διάρκεια του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Δ.Π.Θ. είναι οκτώ (8) εξάμηνα και αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες ( ECTS).

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών του Tμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΔΠΘ περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες μαθημάτων:

 • Μαθήματα Υποβάθρου: Τα μαθήματα εκείνα που, αν και δεν αναφέρονται άμεσα στην επιστήμη που θεραπεύει το Πρόγραμμα Σπουδών, ωστόσο αποτελούν αναγκαία προϋπάρχουσα επιστημονική γνώση για να μπορέσει ο φοιτητής να αντιληφθεί θέματα άμεσα εντασσόμενα σ’ αυτήν.
 • Μαθήματα Επιστημονικής Περιοχής: Πρόκειται για τα μαθήματα εκείνα που αναφέρονται σε γνωστικά πεδία που εντάσσονται άμεσα στο επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών.
 • Μαθήματα Γενικών Γνώσεων: Μαθήματα που δεν σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών, αλλά στοχεύουν στην ευρύτερη παιδεία του φοιτητή ως επιστήμονα και πολίτη.
 • Μαθήματα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων: Μαθήματα που δεν στοχεύουν στην παροχή επιστημονικής γνώσης στο αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών, αλλά στην καλλιέργεια και ανάπτυξη άλλων δεξιοτήτων του φοιτητή.

 

Για τη λήψη του πτυχίου είναι απαραίτητη η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση 

 σε 39 μαθήματα (27 Υποχρεωτικά και 12 Επιλογής)

 • τρία (3) εκ των οποίων επιλογής μπορούν να αντικατασταθούν από την επιτυχή υποστήριξη προαιρετικής πτυχιακής εργασίας.

 

 

Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας είναι προαιρετική για τους/τις φοιτητές/τριες του Τμήματος και μπορεί να αντικατασταθεί από τρία (3) μαθήματα Επιλογής.

 

 

Το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας αποκτάται με την προαιρετική παρακολούθηση του προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτικής Eπάρκειας το οποίο συμπεριλαμβάνει ένα σύνολο θεωρητικών, βιωματικών και εργαστηριακών μαθημάτων, με έμφαση στην Κοινωνική Εργασία στην Εκπαίδευση, την Κοινωνική Παιδαγωγική και Κοινωνικοπολιτισμική Εμψύχωση.

 Για τους φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος που επιθυμούν να λάβουν το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής
και Διδακτικής Επάρκειας, απαιτείται η συμμετοχή και επιτυχής εξέταση σε οκτώ (8) από τα δεκαέξι (16) προσφερόμενα μαθήματα. Τα απαραίτητα για τη λήψη του Πιστοποιητικού οκτώ (8) μαθήματα, αντιστοιχούν σε 50 ECTS, από τα 240 ECTS που απαιτούνται συνολικά για τη λήψη του πτυχίου.

 

 

Η Πρακτική Άσκηση  αποτελεί μάθημα ενταγμένο στον Οδηγό Σπουδών, στην ομάδα των υποχρεωτικών μαθημάτων.
 

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) των φοιτητών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΔΠΘ ορίζεται σε δυο (2) κύκλους με διάρκεια διακοσίων (200) ημερών, οι οποίες κατανέμονται σε 100 ημέρες στο Ε΄ εξάμηνο και 100 ημέρες στο Η΄ εξάμηνο με καθημερινή συχνότητα και το ωράριο που ισχύει σε κάθε φορέα ΠΑ.

 Ωστόσο το ωράριο παρουσίας του ασκούμενου / της ασκούμενης στον φορέα/την υπηρεσία δεν μπορεί να είναι μικρότερο από έξι (6) ώρες την ημέρα.

 Στις 100 ημέρες προσμετρούνται εκείνες κατά τις οποίες διεξάγονται σεμινάρια προετοιμασίας και εκπαίδευσης στην πρακτική άσκηση, και τα Εργαστήρια (work-shops): "Ειδικά Θέματα Μεθόδων και Τεχνικών Παρέμβασης" και "Ειδικά θέματα τεκμηριωμένης και κλινικής πρακτικής".

 Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή ενός/μιας φοιτητή/τριας στον πρώτο κύκλο ΠΑ αποτελεί η επιτυχής εξέταση του σε τέσσερα (4) μαθήματα: (1) Μεθοδολογία κοινωνικής εργασίας, (2) Κοινωνική Εργασία με Ομάδες, (3) Κοινοτική Κοινωνική Εργασία και (4) Θεωρίες Κοινωνικής Εργασίας.

 

 

1ο Eξάμηνο  

Yποχρεωτικά Μαθήματα

 • Εισαγωγή στην Κοινωνική Εργασία     
 • Κοινωνιολογία    
 • Κοινωνική Πολιτική
 • Εισαγωγή στο Δίκαιο
 • Ψυχολογία    
 • Ανθρώπινα Δικαιώματα    

2ο Εξάμηνο  

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • Κοινωνικός Σχεδιασμός και Στοιχεία Οικονομικής Θεωρίας    
 • Μεθοδολογία Ποιοτικής Έρευνας
 • Εισαγωγή στην Οργάνωση της Διεθνούς Κοινωνίας
 • Οργάνωση και Διοίκηση Κοινωνικών Υπηρεσιών

Μαθήματα Επιλογής (διαθέσιμα και στα εξάμηνα 4ο και 6ο)

 • Κοινωνία Πολιτών και Κοινωνική Πολιτική     
 • Φύλο και Ισότητα    
 • Κοινωνία, Εκπαίδευση και Περιβάλλον    

3ο Εξάμηνο 

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
 • Κοινωνική Εργασία και Πολυπολιτισμικότητα
 • Κοινωνιολογικές Θεωρίες    
 • Μεθοδολογία Ποσοτικής Έρευνας
 • Ευρωπαϊκή Ένωση: Ιστορία, Θεσμοί και Πολιτικές    

Μαθήματα Επιλογής (διαθέσιμα και στα εξάμηνα 5ο και 7ο)

 • Δίκτυα Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνική Εργασία με Αναπηρία και Τρίτη Ηλικία
 • Κοινωνική Εργασία και Ενδοοικογενειακή Βία    
 • Κοινωνικό Μάρκετινγκ – Κοινωνική Επιχειρηματικότητα    
 • Διεθνείς Διαπραγματεύσεις και Διαχείριση Κρίσεων
 • Εγκληματολογία     
 • Κοινωνική Παιδαγωγική και Kοινωνικοπολιτισμική Εμψύχωση

4ο εξάμηνο 

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΟΜΑΔΕΣ
 • Ανθρώπινη Ανάπτυξη
 • Κοινωνική Στατιστική    

Μαθήματα Επιλογής (διαθέσιμα και στο 6ο εξάμηνο)

 • Κοινωνική Εργασία στον Χώρο της Υγείας    
 • Κοινωνική Ψυχολογία    
 • Διεθνής Περιβαλλοντική Πολιτική     
 • Μεταναστευτική Πολιτική και Προσφυγικές Ροές στη ΝΑ Ευρώπη    
 • Ακαδημαϊκά Αγγλικά για Κοινωνικούς Λειτουργούς Ι 
 • Εκπαίδευση Ενηλίκων Δια Βίου Μάθηση

5ο εξάμηνο 

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Πρακτική Άσκηση Ι    
 • Εποπτεία Ι    
 • Ειδικά Θέματα Μεθόδων και Τεχνικών Παρέμβασης
 • Κοινωνική Εργασία στην Εκπαίδευση

Μαθήματα Επιλογής (διαθέσιμα και στο 7ο εξάμηνο)

 • Η Τέχνη στην Πρακτική της Κοινωνικής Εργασίας    
 • Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων Ι
 • Ηθική και Δεοντολογία στην Πρακτική της Κοινωνικής Εργασίας

6ο εξάμηνο  

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Συμβουλευτική    
 • Ψυχοπαθολογία    

Μαθήματα Επιλογής

 • Κοινωνική Εργασία με Οικογένειες
 • Κριτική Κοινωνική Εργασία και Μειονότητες
 • Καταστάσεις Κρίσης και Κοινωνικές Παρεμβάσεις
 • Διεθνής και Συγκριτική Κοινωνική Εργασία
 • Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων ΙΙ 
 • Συνταγματικοί Θεσμοί    
 • Κοινωνική Ασφάλιση
 • Οικονομική Αξιολόγηση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας    
 • Πληροφορική Ι 
 • Δίκαιο, Παραβατικότητα και Κοινωνική Εργασία με Ανηλίκους
 • Σύγχρονες Τεχνολογίες και κριτικός Αναστοχασμός στην Κοινωνική Εργασία και τη Συμβουλευτική

7ο εξάμηνο 

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Κλινική Κοινωνική Εργασία (Τραύμα – Απώλεια – Πένθος)    
 • Κοινωνική Εργασία στις Εξαρτήσεις
 • Παιδική Προστασία
 • Πολιτικές Υγείας

Μαθήματα Επιλογής (διαθέσιμα και στο 7ο εξάμηνο)

 • Kοινωνική Εργασία στην Ψυχική Υγεία
 • Εκπαιδευτική Εποπτεία και Προσωπική Ανάπτυξη    
 • Διδακτική Κοινωνικών Επιστημών
 • Πληροφορική ΙΙ
 • Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας    

8ο εξάμηνο 

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Πρακτική Άσκηση ΙΙ    
 • Εποπτεία ΙΙ    
 • Ειδικά Θέματα Τεκμηριωμένης και Κλινικής Πρακτικής

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ

Οδηγός Σπουδών

 

 Στην Ελλάδα το επάγγελμα του/της κοινωνικού/ής λειτουργού και ο εφαρμοσμένος επιστημονικός κλάδος της κοινωνικής εργασίας είναι θεσμικά κατοχυρωμένα (Ν.Δ.4018/1959, Π.Δ. 50/ΦΕΚ23, τ. Α, 26.1.1998, Π.Δ. 23(2)/20.1.1992). 

 •    Οι πτυχιούχοι του τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΔΠΘ ασκούν το επάγγελμα του/της κοινωνικού λειτουργού μετά την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος, που χορηγείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 Όμως, οι σύγχρονες εξελέξεις και ο ανταγωνισμός στον επαγγελματικό στίβο δημιουργούν στους/στις απόφοιτους την ανάγκη για απόκτηση περαιτέρω μεταπτυχιακής εξειδίκευσης.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

 

Έτσι,

 

Ως Κοινωνικοί  Λειτουργοί στους τομείς

 

 • Κοινωνικής Πρόνοιας:  σε προγράμματα παιδικής προστασίας, υπερηλίκων, αναπήρων και γενικά ατόμων και οικογενειών με κοινωνικές ανάγκες. Προώθηση του θεσμού της αναδοχής και της υιοθεσίας.

 

 • Υγείας: με την παροχή ειδικών κοινωνικών υπηρεσιών προς τον ασθενή και τους οικείους του, σε νοσηλευτικά ιδρύματα, αναρρωτήρια, θεραπευτικούς ξενώνες, ιατροκοινωνικά κέντρα, μονάδες οικογενειακού προγραμματισμού κ.λπ.

 

 • Ψυχικής Υγείας: με την παροχή υπηρεσιών διαγνωστικού συμβουλευτικού και θεραπευτικού χαρακτήρα σε άτομα, ομάδες και οικογένειες τα οποία θεραπεύονται σε Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, Παιδοψυχιατρικές Κλινικές, κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Θεραπευτήρια Ψυχικών Παθήσεων, Συμβουλευτικούς Σταθμούς κ.λπ.

 

 • Κοινωνικής Ασφάλισης: με την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών ενημερωτικού, συμβουλευτικού και επιβοηθητικού χαρακτήρα σε ασφαλισμένα άτομα ή και στις οικογένειες τους, μέσα από τους αρμόδιους φορείς.

 

 • Επαγγελματικού προσανατολισμού εργασίας: με την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στο πλαίσιο των φορέων επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής εκπαίδευσης και απασχόλησης, όπως Κέντρα Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Σχολές Μαθητείας, Κέντρα Εργαζομένης Νεότητας, βιομηχανικές μονάδες, επιχειρήσεις κ.λπ.

 

 • Εκπαίδευσης: με την παροχή ειδικών κοινωνικών υπηρεσιών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

  Oι πτυχιούχοι εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 87. 06 Κοινωνικής Εργασίας και ως Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό στον κλάδο ΠΕ 30 Κοινωνικών Λειτουργών.

 

 • Πρόληψης και καταστολής της ροπής προς παραβάσεις ανηλίκων και εγκληματικότητας: με την παροχή ειδικών υπηρεσιών ενημερωτικού, συμβουλευτικού και επιβοηθητικού χαρακτήρα, μέσα από κρατικούς ή άλλους φορείς όπως Εισαγγελικές Αρχές, Δικαστήρια Ανηλίκων, Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων, Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων, Ιδρύματα Αγωγής Ανηλίκων, Σωφρονιστικά Καταστήματα, Φυλακές, Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων, Εταιρεία Προστασίας Αποφυλακιζομένων, ιδρύματα και υπηρεσίες για άτομα με παρεκκλίνουσα κοινωνική συμπεριφορά.

 

 • Κοινωνικής Οργάνωσης και Ανάπτυξης: με την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών με στόχο την υποβοήθηση αναπτυξιακών δραστηριοτήτων στις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων, σε όλες τις βαθμίδες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Λαϊκής Επιμόρφωσης, Κέντρων Νεότητας, Πολιτιστικών Κέντρων κ.λπ.

 

 • Κοινωνικών Υπηρεσιών για τις ένοπλες Δυνάμεις και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης καθώς και συμβολή στο Γραφείο Ενδοοοικογενειακής  Βίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

 

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΔΠΘ ασκούν κάθε άλλη δραστηριότητα σε επαγγελματικά αντικείμενα που δεν αναφέρονται παραπάνω και προκύπτουν από την εξέλιξη της επιστήμης, στην ειδικότητα της Κοινωνικής Εργασίας, και καλύπτουν όλο το φάσμα της Διοικητικής ιεραρχίας των Υπηρεσιών που υπηρετούν.


 Οι πτυχιούχοι απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και κατάρτισης σε θέματα Κοινωνικής Εργασίας, σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν με την έρευνα θεμάτων της ειδικότητας τους.

 Οι πτυχιούχοι ασκούν το επάγγελμα στα πλαίσια των αναφερομένων επαγγελματικών τους δικαιωμάτων, μετά την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος, που χορηγείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας. 

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τις Κοινωνικές Σπουδές στο άρθρο μας εδώ.  

 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο