Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
1ο
Εισακτέοι
123
Βάση 2023
16.190
Βάση 2022
15.440
Κωδικός Σχολής
0671
Πόλη
Αθήνα
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

To Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής  έχει ως αποστολή την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και εξειδίκευσης στην Κοινωνική Εργασία. Η εκπαίδευση αυτή οδηγεί στην ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού ικανού να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες προκλήσεις της Κοινωνικής Εργασίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

 Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις ώστε να στελεχώσουν με επιτυχία ένα ευρύτατο φάσμα κοινωνικών υπηρεσιών, οργανώσεων ή προγραμμάτων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, καθώς και να παρέχουν υπηρεσίες ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

 

 

 • Συμβουλευτικής, Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και Κοινοτικών Παρεμβάσεων  
 • Κέντρο Έρευνας Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Κρίσεων

 

ΕΠΑΛ

Στο τμήμα μπορούν να ενταχθούν απόφοιτοι ΕΠΑΛ του Τομέα Υγείας και Πρόνοιας - Ευεξίας

 

 

ΓΕΛ

1ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Φιλολογία 30%

 Αρχαία Ελληνικά 20%

 Ιστορία 30%

 Λατινικά 20%

 

EΠΑΛ

Τομέας Υγείας και Πρόνοιας - Ευεξίας

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα) 20%

 Νέα Ελληνικά 40%

 Μάθημα Ειδικότητας 1  20%

 Μάθημα Ειδικότητας 2 20%

 

 

 

 Η φοίτηση στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΠΑΔΑ διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες ( ECTS).

 

 

 Για τη λήψη πτυχίου προσφέρονται συνολικά πενήντα δύο (52) μαθήματα, εκ των οποίων

 • τα τριάντα τέσσερα (34) είναι υποχρεωτικά και
 • τα δεκαοκτώ (18) κατ' επιλογήν υποχρεωτικά (Ε’,ΣΤ’, Ζ’, Η’ εξάμηνο).

 Από τα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες οφείλουν να επιλέξουν τα οκτώ (8) (ή τα 6 και τη συγγραφή πτυχιακής εργασίας).

Για τη λήψη πτυχίου, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν

 • είτε σαράντα δύο (42) μαθήματα χωρίς τη συγγραφή Πτυχιακής Εργασίας, εκ των οποίων τριάντα τέσσερα (34) υποχρεωτικά και οκτώ (8) επιλογής,
 • είτε σαράντα (40) μαθήματα και επί πλέον συγγραφή Πτυχιακής Εργασίας (που αντιστοιχεί σε δύο (2) μαθήματα).

 

 

 

 Η Πτυχιακή Εργασία είναι προαιρετική.

 Οι φοιτητές/ήτριες κάνουν αίτηση ανάληψης Πτυχιακής εργασίας με το πέρας του Ζ΄ εξαμήνου και την εκπονούν στο Η΄ εξάμηνο. Σε περίπτωση που ο χρόνος δεν επαρκεί, ο/η φοιτητής/ήτρια πρέπει να έχει ολοκληρώσει την Πτυχιακή του/της εντός ενός έτους.

Όσοι φοιτητές/ήτριες δεν επιθυμούν να αναλάβουν Πτυχιακή Εργασία πρέπει να επιλέξουν δύο μαθήματα επιλογής σε αντικατάσταση της, συνεπώς η Πτυχιακή Εργασία ισοδυναμεί με έξι διδακτικές μονάδες και 8 ECTS

 

 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος, υπάρχουν δύο εργαστηριακά μαθήματα, η Πρακτική Εργαστηριακή Άσκηση - Εποπτεία Ι (Ζ’ εξάμηνο) και η Πρακτική Εργαστηριακή Άσκηση -Εποπτεία ΙΙ (Η’ εξάμηνο).

 Το κάθε ένα από αυτά περιλαμβάνει τριάντα δύο (32) ώρες άσκησης εβδομαδιαίως σε επιλεγμένες Κοινωνικές Υπηρεσίες από το Τμήμα και 3ωρη εβδομαδιαία εποπτεία στο Τμήμα.

 αριθμός ωρών της Πρακτικής Εργαστηριακής Άσκησης εξασφαλίζει στους/στις αποφοίτους/τές μας την απόκτηση επαγγελματικών δικαιωμάτων σε διεθνές επίπεδο, καθώς πληροί τα κριτήρια διεθνών Συλλόγων Κοινωνικών Λειτουργών.

 

 

1o Eξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Εισαγωγή στην Κοινωνική Εργασία 
 • Αυτογνωσία Κοινωνικού Λειτουργού 
 • Γενική Κοινωνιολογία
 • Εισαγωγή στην Ψυχολογία 
 • Μεθοδολογία Συγγραφής Επιστημονικής Εργασίας 

2ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Εργασία 
 • Θεωρητικές Προσεγγίσεις στην Κοινωνική Εργασία 
 • Επαγγελματική Ηθική και Δεοντολογική Συμπεριφορά
 • Οργάνωση και Διοίκηση Κοινωνικών Υπηρεσιών 
 • Κοινωνική Ψυχολογία 
 • Κοινωνιολογία της Υγείας 

3ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Μεθοδολογία Κοινωνικής Εργασίας με Άτομα
 • Μέθοδοι Επικοινωνίας και Δημιουργικής Έκφρασης στην Κοινωνική Εργασία
 • Τομείς και Υπηρεσίες Εφαρμογής της Κοινωνικής Εργασίας
 • Αναπτυξιακή Ψυχολογία 
 • Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Προαιρετικό Μάθημα

 • Γενική Παιδαγωγική

4ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Κοινοτική Κοινωνική Εργασία 
 • Μεθοδολογία Κοινωνικής Εργασίας με Ομάδες 
 • Κλινική Ψυχολογία και Ψυχοπαθολογία Ενηλίκων
 • Κοινωνιολογία της Οικογένειας 
 • Κοινωνική Εργασία με Παιδιά και Εφήβους 

5ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Μεθοδολογία Κοινοτικών Παρεμβάσεων 
 • Κοινωνική Εργασία στην Εκπαίδευση
 • Μέθοδοι και Δεξιότητες Συνέντευξης
 • Κοινωνική Εργασία στην Ψυχική Υγεία 

ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ - Α΄ ΟΜΑΔΑ: 1 από 3

 • Κοινωνιολογία της Απόκλισης
 • Διακρίσεις & Αντικαταπιεστικές Προσεγγίσεις στην Κοινωνική Εργασία
 • Κοινωνική Ανθρωπολογία 

ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ - Β΄ ΟΜΑΔΑ: 2 από 3

 • Κοινωνικός Αποκλεισμός στην Ελληνική Κοινωνία 
 • Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία 
 • Διεθνής Κοινωνική Εργασία και Ελληνική Πραγματικότητα 

Προαιρετικό Μάθημα

 • Διδακτική Άσκηση Μικροδιδασκαλίες

6ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ποιοτικές Μέθοδοι στην Κοινωνική Έρευνα
 • Κοινωνική Εργασία σε Καταστάσεις Κρίσης 
 • Συμβουλευτική και Κοινωνική Εργασία 

ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ - Γ΄ ΟΜΑΔΑ: 2 από 3

 • Κοινωνική Εργασία και Εξαρτήσεις
 • Δικαστική Κοινωνική Εργασία
 • Η Ανάλυση της Συμπεριφοράς 

ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ - Δ΄ ΟΜΑΔΑ: 1 από 3

 • Κοινωνική Εργασία και Αναπηρία 
 • Κοινωνική Εργασία με Ηλικιωμένους 
 • Ψυχολογία Διαπροσωπικών Σχέσεων 

7ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ποσοτικές Μέθοδοι στην Κοινωνική Έρευνα 
 • Κοινωνική Εργασία με Οικογένεια 
 • Πρακτική Εργαστηριακή Άσκηση – Εποπτεία Ι

ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ - Ε΄ ΟΜΑΔΑ: 1 από 3

 • Ανθρώπινα Δικαιώματα, Κοινωνική Εργασία και Κινήματα
 • Ψυχιατρική 
 • Κοινωνική Εργασία στον Εργασιακό Χώρο 

8ο Εξάμηνο

 • Διαπολιτισμική Κοινωνική Εργασία 
 • Ριζοσπαστική και Κριτική Κοινωνική Εργασία
 • Πρακτική Εργαστηριακή Άσκηση – Εποπτεία ΙΙ

ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ - ΣΤ΄ ΟΜΑΔΑ: 1 από 3

 • Αγγλική Γλώσσα - Ορολογία 
 • Κοινωνική Εργασία στην Υγεία 
 • Έμφυλες Ταυτότητες και Σεξουαλικός προσανατολισμός

ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

 • Πτυχιακή Εργασία 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ

Οδηγός Σπουδών

 

 Στην Ελλάδα το επάγγελμα του/της κοινωνικού/ής λειτουργού και ο εφαρμοσμένος επιστημονικός κλάδος της κοινωνικής εργασίας είναι θεσμικά κατοχυρωμένα (Ν.Δ.4018/1959, Π.Δ. 50/ΦΕΚ23, τ. Α, 26.1.1998, Π.Δ. 23(2)/20.1.1992). 

 •   Οι πτυχιούχοι του τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΠΑ.Δ.Α. ασκούν το επάγγελμα του/της κοινωνικού λειτουργού μετά την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος, που χορηγείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 Όμως, οι σύγχρονες εξελέξεις και ο ανταγωνισμός στον επαγγελματικό στίβο δημιουργούν στους/στις απόφοιτους την ανάγκη για απόκτηση περαιτέρω μεταπτυχιακής εξειδίκευσης.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Έτσι,

 

Ως Κοινωνικοί  Λειτουργοί στους τομείς

 

 • Κοινωνικής Πρόνοιας:  σε προγράμματα παιδικής προστασίας, υπερηλίκων, αναπήρων και γενικά ατόμων και οικογενειών με κοινωνικές ανάγκες. Προώθηση του θεσμού της αναδοχής και της υιοθεσίας.

 

 • Υγείας: με την παροχή ειδικών κοινωνικών υπηρεσιών προς τον ασθενή και τους οικείους του, σε νοσηλευτικά ιδρύματα, αναρρωτήρια, θεραπευτικούς ξενώνες, ιατροκοινωνικά κέντρα, μονάδες οικογενειακού προγραμματισμού κ.λπ.

 

 • Ψυχικής Υγείας: με την παροχή υπηρεσιών διαγνωστικού συμβουλευτικού και θεραπευτικού χαρακτήρα σε άτομα, ομάδες και οικογένειες τα οποία θεραπεύονται σε Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, Παιδοψυχιατρικές Κλινικές, κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Θεραπευτήρια Ψυχικών Παθήσεων, Συμβουλευτικούς Σταθμούς κ.λπ.

 

 • Κοινωνικής Ασφάλισης: με την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών ενημερωτικού, συμβουλευτικού και επιβοηθητικού χαρακτήρα σε ασφαλισμένα άτομα ή και στις οικογένειες τους, μέσα από τους αρμόδιους φορείς.

 

 • Επαγγελματικού προσανατολισμού εργασίας: με την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στο πλαίσιο των φορέων επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής εκπαίδευσης και απασχόλησης, όπως Κέντρα Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Σχολές Μαθητείας, Κέντρα Εργαζομένης Νεότητας, βιομηχανικές μονάδες, επιχειρήσεις κ.λπ.

 

 • Εκπαίδευσης: με την παροχή ειδικών κοινωνικών υπηρεσιών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

  Oι πτυχιούχοι εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 87 .06 Κοινωνικής Εργασίας και ως Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό στον κλάδο ΠΕ 30 Κοινωνικών Λειτουργών.

 

 • Πρόληψης και καταστολής της ροπής προς παραβάσεις ανηλίκων και εγκληματικότητας: με την παροχή ειδικών υπηρεσιών ενημερωτικού, συμβουλευτικού και επιβοηθητικού χαρακτήρα, μέσα από κρατικούς ή άλλους φορείς όπως Εισαγγελικές Αρχές, Δικαστήρια Ανηλίκων, Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων, Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων, Ιδρύματα Αγωγής Ανηλίκων, Σωφρονιστικά Καταστήματα, Φυλακές, Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων, Εταιρεία Προστασίας Αποφυλακιζομένων, ιδρύματα και υπηρεσίες για άτομα με παρεκκλίνουσα κοινωνική συμπεριφορά.

 

 • Κοινωνικής Οργάνωσης και Ανάπτυξης: με την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών με στόχο την υποβοήθηση αναπτυξιακών δραστηριοτήτων στις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων, σε όλες τις βαθμίδες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Λαϊκής Επιμόρφωσης, Κέντρων Νεότητας, Πολιτιστικών Κέντρων κ.λπ.

 

 • Κοινωνικών Υπηρεσιών για τις ένοπλες Δυνάμεις και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης καθώς και συμβολή στο Γραφείο Ενδοοοικογενειακής  Βίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

 
 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΠΑ.Δ.Α. ασκούν κάθε άλλη δραστηριότητα σε επαγγελματικά αντικείμενα που δεν αναφέρονται παραπάνω και προκύπτουν από την εξέλιξη της επιστήμης, στην ειδικότητα της Κοινωνικής Εργασίας, και καλύπτουν όλο το φάσμα της Διοικητικής ιεραρχίας των Υπηρεσιών που υπηρετούν.


 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και κατάρτισης σε θέματα Κοινωνικής Εργασίας, σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν με την έρευνα θεμάτων της ειδικότητας τους.

  Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΠΑ.Δ.Α. ασκούν το επάγγελμα στα πλαίσια των αναφερομένων επαγγελματικών τους δικαιωμάτων, μετά την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος, που χορηγείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας. 

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τις Κοινωνικές Σπουδές στο άρθρο μας εδώ.  

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο