Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο

ΓΕΛ:   12.960

ΕΠΑΛ: 13.270

Βάση 2022
12.580
Εισακτέοι
90
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,05

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 25%

 Φυσική 25%

 Χημεία 20%

 Μαθηματικά 30%

 

EΠΑΛ

Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

 Μαθηματικά (Άλγεβρα) 30%

 Νέα Ελληνικά 30%

 Μάθημα Ειδικότητας 1  20%

 Μάθημα Ειδικότητας 2  20%Κωδικός Σχολής
0227
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Πόλη
Θεσσαλονίκη
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το προπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών παρέχει στους/στις φοιτητές/τριες ένα υπόβαθρο Γεωμετρίας, Μηχανικής και Γεωπληροφορικής και επακόλουθες σπουδές σε γνωστικά αντικείμενα σχετικά με την καταγραφή, χαρτογράφηση και παρακολούθηση του φυσικού και του δομημένου περιβάλλοντος, όπως επίσης και με τον σχεδιασμό και τη διαχείριση περιβαλλοντικών τεχνικών παρεμβάσεων.

 

 

ΤΟΜΕΙΣ

 1. Γεωδαισίας και Τοπογραφίας: με γνωστικό αντικείμενο τη μελέτη (μετρήσεις, επεξεργασία, απεικόνιση) γεωμετρικών, κινηματικών και δυναμικών χαρακτηριστικών και δομών του γήινου και διαστημικού χώρου σε διάφορες κλίμακες.
 2. Κτηματολογίου Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας: με γνωστικό αντικείμενο τη μελέτη (μετρήσεις και καταγραφές, επεξεργασία, απεικόνιση παρακολούθηση) του φυσικού χώρου, καθώς και ανάλυση, ερμηνεία και αξιολόγηση των χαρακτηριστικών του φυσικού και ανθρώπινου περιβάλλοντος με σκοπό τη δημιουργία ολοκληρωμένης πληροφοριακής υποδομής και τη συμμετοχή στη διαμόρφωση αναπτυξιακών προγραμμάτων.
 3. Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων: με γνωστικό αντικείμενο τη μελέτη των δυνατοτήτων μετασχηματισμού του φυσι­κού χώρου μέσω κατασκευών, τεχνικών, συγκοινωνιακών και υδραυλικών αναπτυξιακών έργων βασισμένη σε δοσμένη ή και συμπληρωματική πληροφοριακή υποδομή, με σκοπό την αξιοποίηση πλουτοπαραγωγικπών πηγών της χώρας.

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 • Γεωδαιτικών Μεθόδων και Δορυφορικών Εφαρμογών
 • Μελέτης και Εφαρμογών του Πεδίου Βαρύτητας (GravLab)
 • Τοπογραφίας (LabTop)
 • Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης (PersLab)
 • Κτηματολογίου και Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών
 • Χαρτογραφίας και Γεωγραφικής Ανάλυσης (CartoGeoLab)
 • Υδραυλικών Έργων και Διαχείρισης Περιβάλλοντος
 • Σχεδιασμού Μεταφορών, Συγκοινωνιακής Τεχνικής και Οδοποιϊας

 

 

 

 Η φοίτηση στο Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ

 • έχει διάρκεια πέντε (5) έτη, διαρθρώνεται σε δέκα (10) εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 300 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Oι σπουδές οδηγούν στη λήψη ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master).

 

 

 Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών διαρθρώνεται σε δύο (2) κύκλους σπουδών,

 • σε ένα πρώτο κύκλο τριών (3) ετών όπου με σαράντα (40) υποχρεωτικά μαθήματα
  • είκοσι (20) Υποδομής των τριών πρώτων εξαμήνων και
  • είκοσι (20) Κορμού των τριών επομένων εξαμήνων)

διαμορφώνεται η βασική "φυσιογνωμία" του/της Aγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού και

 • σ’ ένα δεύτερο κύκλο με τρία (3) υποχρεωτικά και δώδεκα (12) από πενήντα (50) μαθήματα Επιλογής Τομέα όπου επιδιώκεται ο προσανατολισμός του φοιτητή στην εξειδίκευση σε κάποιες από τις βασικές κατευθύνσεις του Τμήματος.

 O δεύτερος κύκλος περιλαμβάνει 4 διδακτικά εξάμηνα εκ των οποίων το τελευταίο είναι αφιερωμένο στην εκπόνηση της
διπλωματικής εργασίας. Στο 7ο ή και μεγαλύτερο εξάμηνο γίνεται η Eπιλογή Tομέα, η οποία είναι υποχρεωτική μέχρι το πέρας των σπουδών.

 • Προϋπόθεση για την Eπιλογή Tομέα είναι ο/η φοιτητής/τρια να έχει περάσει είκοσι (20) μαθήματα από τα πρώτα έξι (6) εξάμηνα

Το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών χορηγεί δίπλωμα και παράρτημα διπλώματος για την λήψη των οποίων
απαιτούνται συνολικά πενήντα πέντε (55) μαθήματα και η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

  

 

 

 

Η πρακτική άσκηση είναι προαιρετική και πραγματοποιείται στο 9ο εξάμηνο.

 

1o Eξάμηνο

Mαθήματα Κορμού

 • ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
 • ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
 • ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
 • ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι
 • ΦΥΣΙΚΗ Ι
 • ΣΧΕΔΙΟ

 

2ο Eξάμηνο

Mαθήματα Κορμού

 • ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ
 • ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
 • ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ
 • ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ II
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 

3ο Eξάμηνο

Mαθήματα Κορμού

 • ΘΕΩΡΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 • ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ
 • ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
 • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΧΩΝ ΜΕΣΩΝ

 

4ο Eξάμηνο

Mαθήματα Κορμού

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
 • ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ
 • ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
 • ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι
 • ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

 

5ο Eξάμηνο

Mαθήματα Κορμού

 • ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
 • ΤΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ G.P.S.
 • ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
 • ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ
 • ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ
 • ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
 • ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ

 

6ο Eξάμηνο

Mαθήματα Κορμού

 • ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ
 • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
 • ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
 • ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
 • ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 

7ο Eξάμηνο

Mαθήματα Κορμού

 • ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
 • ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
 • ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

 

Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας

 • ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ
 • ΒΑΡΥΤΗΜΕΤΡΙΑ
 • ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
 • ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
 • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ
 • ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
 • ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
 • ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ
 • ΧΡΗΣΗ ΧΑΡΤΗ
 • ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
 • ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ
 • ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
 • ΠΟΤΑΜΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 

Τομέας Κτηματολόγιου, Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας

 • ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ
 • ΒΑΡΥΤΗΜΕΤΡΙΑ
 • ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
 • ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
 • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ
 • ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
 • ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
 • ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ
 • ΧΡΗΣΗ ΧΑΡΤΗ
 • ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
 • ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ
 • ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
 • ΠΟΤΑΜΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 

Τομέας Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων

 • ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ
 • ΒΑΡΥΤΗΜΕΤΡΙΑ
 • ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
 • ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
 • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ
 • ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
 • ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
 • ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ
 • ΧΡΗΣΗ ΧΑΡΤΗ
 • ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
 • ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ
 • ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
 • ΠΟΤΑΜΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 

8ο εξάμηνο

Mαθήματα Κορμού

 • ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

 

Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας

 • ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
 • ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
 • ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ
 • ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
 • ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΔΑΦΟΥΣ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
 • ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΝ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ
 • ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΡΟΕΣ
 • ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
 • ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

 

Τομέας Κτηματολόγιου, Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας

 • ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
 • ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
 • ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ
 • ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
 • ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΔΑΦΟΥΣ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
 • ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΝ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ
 • ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΡΟΕΣ
 • ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
 • ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

 

Τομέας Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων

 • ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
 • ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
 • ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ
 • ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
 • ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΔΑΦΟΥΣ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
 • ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΝ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ
 • ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΡΟΕΣ
 • ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
 • ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

 

9ο εξάμηνο

Mαθήματα Κορμού

 • ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας

 • ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
 • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ G.P.S.
 • ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ
 • ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
 • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
 • ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
 • ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 
 • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ
 • ΜΗ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ
 • ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
 • ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ: ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ- ΚΙΝΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
 • ΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 • ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
 • ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

 

Τομέας Κτηματολόγιου, Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας

 • ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
 • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ G.P.S.
 • ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ
 • ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
 • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
 • ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
 • ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
 • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ
 • ΜΗ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ
 • ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
 • ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ: ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ- ΚΙΝΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
 • ΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 • ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
 • ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

 

Τομέας Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων

 • ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
 • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ G.P.S.
 • ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ
 • ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
 • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
 • ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
 • ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
 • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ
 • ΜΗ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ
 • ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
 • ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ: ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ- ΚΙΝΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
 • ΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 • ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
 • ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

 

10ο εξάμηνο

Mαθήματα Κορμού

 • ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
 • ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (επαναλαμβανόμενο)
 • Πρακτική άσκηση

Δείτε την αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

Οδηγός Σπουδών
 •  O/η Aγρονόμος και Tοπογράφος Mηχανικός (A.T.M.) είναι ο/η μηχανικός που ασχολείται με τη Γεωδαισία, την Tοπογραφία, την Xαρτογραφία, τη Φωτογραμμετρία, το Kτηματολόγιο, τα Συγκοινωνιακά, τα Yδραυλικά, τα Λιμενικά, τα Oικοδομικά έργα (μικρά έργα όσον αφορά στη μελέτη, μικρά και μεγάλα έργα όσον αφορά στην κατασκευή), τις Πολεοδομικές μελέτες και τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (MΠE).

 

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

 • Στην Ελλάδα τα επαγγελματικά δικαιώματα του/της Αγρονόμου - Τοπογράφου Μηχανικού προσδιορίστηκαν αρχικά με τον Νόμο 4663/1930 και σήμερα καθορίζονται με το ΠΔ 99/25-10-2018 (ΦΕΚ 187Α'/05-11-2018, άρθρο 7)

 Μετά την αποφοίτηση τους από το Πανεπιστήμιο οι νέοι/νέες A.T.M. δίνουν εξετάσεις στο Tεχνικό Eπιμελητήριο της Eλλάδας (T.E.E.) για την απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, όπως ακριβώς το ίδιο κάνουν και οι άλλες ειδικότητες των Mηχανικών. 

 

 

 • Εκπόνηση Αρχιτεκτονικών Μελετών Κτηριακών Έργων για απλές αρχιτεκτονικές εργασίες και νέα κτηριακά έργα ύψους μέχρι δύο ορόφων σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 769/1972 ΦΕΚ 223/Α’/1972.
 • Εκπόνηση μελετών Παθητικής Πυροπροστασίας Κτηριακών Έργων.
 • Αποτύπωση υφιστάμενων κτηρίων.
 • Εκπόνηση μελετών Περιβάλλοντος Χώρου, εκτός των μεμονωμένων κηρυγμένων Μνημείων και διατηρητέων Κτηρίων.
 • Εκπόνηση Χωροταξικών και Ρυθμιστικών μελετών, Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων και Περιφερειακών Ειδικών Πλαισίων.
 • Εκπόνηση μελετών εδαφικής συνοχής.
 • Εκπόνηση μελετών της δομής και της χωρικής οργάνωσης δικτύων υποδομής, υπηρεσιών και δικτύων κοινής ωφέλειας.
 • Εκπόνηση μελετών Αστικού Σχεδιασμού, Αστικής αναζωογόνησης, Αστικής ανάπλασης και Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης.
 • Εκπόνηση μελετών Αρχιτεκτονικής Τοπίου, εκτός των μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου.
 • Εκπόνηση μελετών βιοκλιματικής ή περιβαλλοντικής αναβάθμισης, επανάχρησης και επανασχεδιασμού υφιστάμενων υπαίθριων χώρων και τμημάτων πόλης.
 • Εκπόνηση Πολεοδομικών και Ρυμοτομικών μελετών, Τοπικών και Ειδικών Χωρικών Σχεδίων και άλλων αντίστοιχων πολεοδομικών και ρυμοτομικών μελετών.
 • Εκπόνηση Πολεοδομικών Σχεδίων Εφαρμογής. Περιλαμβάνουν πολεοδομικό σχέδιο και πράξη εφαρμογής.
 • Εκπόνηση μελετών χωροθέτησης κτηρίων, εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων επιχειρήσεων, ειδικών χρήσεων και οργανωμένων υποδοχέων και κατάρτιση γενικής διάταξης (Master Plan).
 • Εκπόνηση μελετών χωρικής ανάπτυξης (τοπικής και περιφερειακής) και επιχειρησιακών προγραμμάτων.
 • Εκπόνηση κοινωνικών, οικονομικών και γεωγραφικών μελετών.
 • Εκπόνηση μελετών Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές, Τοπογραφικές, Βυθομετρικές, Κτηματογραφικές, Κτηματολογικές και Αναλογισμού).
 • Εκπόνηση μελετών γεωχωρικής υποδομής συστημάτων, οργάνωσης και διαχείρισης συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών και σύνταξη πρωτογενούς γεωμετρικής τεκμηρίωσης και υποβάθρων.
 • Εκπόνηση μελετών και έργων οργάνωσης και διαχείρισης γεωγραφικών πληροφοριών και εφαρμογή μεθόδων τηλεπισκόπησης και συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών.
 • Εκπόνηση Στατικών μελετών σε απλές οικοδομικές εργασίες και νέα κτηριακά έργα ύψους μέχρι δύο ορόφων.
 • Εκπόνηση μελετών Συγκοινωνιακών Έργων και Κυκλοφοριακών Μελετών.
 • Σχεδιασμός ευφυών μεταφορικών συστημάτων.
 • Εκπόνηση μελετών Υδραυλικών Έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων) και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων.
 • Υλοποίηση μελετών Λιμενικών έργων.
 • Διαχείριση και εκτίμηση (αξιών γης και λοιπών ακινήτων, τρωτότητας, διακινδύνευσης).
 • Ανάπτυξη, σχεδιασμός υλικών και έλεγχος ποιότητας.
 • Εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας κτηριακού κελύφους για κτηριακά έργα ύψους μέχρι δύο ορόφων.
 • Ενεργειακοί έλεγχοι/επιθεωρήσεις.
 • Εκπόνηση Περιβαλλοντικών μελετών και μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Στρατηγικής Περιβαλλοντικής εκτίμησης.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων και δικτύων Ενεργητικής Πυρασφάλειας και Πυροπροστασίας, εκτός αν περιέχουν λέβητα ή κινητήριο ισχύ.

 

 Ωστόσο, η είσοδος των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και τα νέα επιστημονικά και επαγγελματικά δεδομένα, που προκύπτουν από την ενιαία αγορά εργασίας δίνουν νέες διαστάσεις και διαμορφώνουν νέες απαιτήσεις τόσο στον επιστημονικό τομέα όσο και στον επαγγελματικό τομέα του/της Αγρονόμου - Τοπογράφου Μηχανικού στα επόμενα χρόνια, καθιστώντας απαραίτητη τη μεταπτυχιακή εξειδίκευση.

Eνδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Ειδικότερα,

 

Ως Ιδιώτης Μελετητής/τρια

 • μελετών για λογαριασμό του Δημοσίου, Nομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Oργανισμών Tοπικής Aυτοδιοικήσεως, Nομαρχιακών Aυτοδιοικήσεων, Δημοσίων Eπιχειρήσεων (O.Σ.E., Δ.E.H., O.T.E. κ.λπ.)

Ως Κατασκευαστής /(εργολάβος)

 • έργων που προγραμματίζονται και εκτελούνται από τις δημόσιες υπηρεσίες, τα N.Π.Δ.Δ., O.T.A., N.A., δημόσιους οργανισμούς, δημόσιες επιχειρήσεις κ.λπ. (άρθρο 14, §1, ν. 2190/ 1994).

 

Ως Ιδιωτικός/ή Υπάλληλος

 • σε μελετητή/τρια ή σε γραφείο μελετών 
 • σε κατασκευαστή δημοσίων έργων (εργολάβο).

 

Ως Δημόσιος Υπάλληλος

 •  στο δημόσιο, στα N.Π.Δ.Δ., στους O.T.A., στη N.A. κ.λπ.

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών και συγκεκριμένα στην ειδικότητα ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών.

 

Ως Εκπαιδευτικός

 • ​​​​​​στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

  Oι απόφοιτοι/ες του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 81 Πολιτικών Μηχανικών - Αρχιτεκτόνων.

 

Ως Ερευνητής/τρια

 

Ως Ελεύθερος/η Επαγγελματίας

 •  μελετητής ή/και κατασκευαστής ιδιωτικών έργων κ.λπ.

 

 Αναδυόμενες τάσεις του τομέα

Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών λόγω των τεχνολογικών καινοτομιών με μια εξειδίκευση:

 • στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών και στις Αρχές Τηλεπισκόπησης μπορούν να εργαστούν σε τομείς όπως
  • ο πολεοδομικός σχεδιασμός,
  • η διαχείριση ακίνητης περιουσίας, 
  • η ανάδειξη μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς
  • ο σχεδιασμός χρήσης του εδάφους και η ανάπτυξη έργων
  • η διαχείριση περιβαλλοντικών καταστροφών.

 Mάλιστα, σε όλους τους παραπάνω τομείς, οι Αγρονόμοι - Τοπογράφοι συνεργάζονται στενά με αρχιτέκτονες και άλλους μηχανικούς προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τα έργα συμμορφώνονται σε τους κανονισμούς και είναι περιβαλλοντικά βιώσιμα.

 • στην Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων, μπορούν να απασχοληθούν στην υδρογραφική έρευνα και συγκεκριμένα
  • στη χαρτογράφηση και εκτίμηση των υδατικών πόρων,
  • στην υπεράκτια εξερεύνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου αλλά και
  • στην παράκτια μηχανική έργων προστασίας και διαχείρισης υδατικών πόρων.

 

 Μπορείτε να δείτε την επαγγελματική μονογραφία του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών από το ΑΠΘ εδώ.

 

 

Σύμφωνα με την Υ.Α. Φ1/192329/Β3/2013  (ΦΕΚ 3185Β), η κατάταξη πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους γίνεται αποκλειστικά με εξετάσεις, με θέματα ανάπτυξης σε τρία (3) μαθήματα.

 Οι εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

 • Το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία εκάστου Τμήματος τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.
 • Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος, καθώς και τυχόν υλικό που πρέπει να έχει ο/η υποψήφιος/α για την εξέταση, καθορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης εκάστου Τμήματος και ανακοινώνονται τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν τη διεξαγωγή της εξέτασης.
 • Οι υποψήφιοι/-ες, υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων, μία (1) ώρα νωρίτερα κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων και μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα τις υπόλοιπες ημέρες, προσκομίζοντας δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο, για την εξακρίβωση/πιστοποίηση της ταυτότητάς τους.

 

 Οι αιτήσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις υποβάλλονται από 1 μέχρι 15 Νοεμβρίου του 2024.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν

 • συμπληρωμένη την αίτηση καθώς και
 • αντίγραφο του πτυχίου τους.

Η αίτηση κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος είτε ιδιοχείρως, 11:30 πμ- 13:00 μμ, είτε ηλεκτρονικά στο mail της Γραμματείας

info@topo.auth.gr.

με υπεύθυνη δήλωση μέσω gov.gr: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

Η αίτηση επίσης, μπορεί να γίνει μέσω εταιρίας courier ή από εξουσιοδοτημένο άτομο, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής.

 

 Προκειμένου για κατόχους τίτλων σπουδών της αλλοδαπής, σύμφωνα με την παράγραφο 2, του άρθρου 36, του Ν.5029 (ΦΕΚ 55Α/2023), με την οποία τροποποιείται το 1ο και 2ο εδάφιο της παραγράφου 4, του άρθρου 304 του Ν.4957/2022, τα ΑΕΙ της Ελλάδας, για να διαπιστώσουν αν ένα ίδρυμα της αλλοδαπής ή ένας τύπος τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής είναι αναγνωρισμένο, δεσμεύονται από το Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και το Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Εάν το τίτλος σπουδών έχει απονεμηθεί από αλλοδαπό ίδρυμα με συμφωνία δικαιόχρησης το οποίο συμπεριλαμβάνεται στον αντίστοιχο κατάλογο του ΔΟΑΤΑΠ, υποβάλεται επιπροσθέτως Βεβαίωση Τόπου Σπουδών.

 Προκειμένου για υποψήφιους/-ες με αναπηρία και ειδικές μαθησιακές ανάγκες –όπως αυτές συγκριμένα ορίζονται από την Υ.Α. 92983/Ζ1/2015 (ΦΕΚ 1329Β) –  οι οποίοι/-ες δύνανται να εξετάζονται προφορικά, συνυποβάλλεται σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από την προβλεπόμενη σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής επιτροπής γνωμάτευση, από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι δυνατόν να εξεταστούν γραπτώς.

 

 

 1. Στατιστική και Ανάλυση Δεδομένων

 • Τυχαίες μεταβλητές.
 • Συναρτήσεις πυκνότητας και κατανομής.
 • Η κανονική κατανομή.
 • Διάφορες κατανομές.
 • Η εκτίμηση παραμέτρων.
 • Διαστήματα εμπιστοσύνης.
 • Στατιστικοί έλεγχοι υποθέσεων.
 • Ανάλυση κυρίων συνιστωσών.
 • Δειγματοληψία.
 • Γραμμική παλινδρόμηση.
 • Ανάλυση μεταβλητότητας.
 • Μη παραμετρικοί έλεγχοι.

2. Φυσική

 • Κινητική υλικού σημείου.
 • Σχετική κίνηση.
 • Δυναμική υλικού σημείου.
 • Έργο-Ενέργεια.
 • Δυναμική συστήματος σωμάτων

3. Μαθηματικά

 • Συναρτήσεις.
 • Παράγωγοι.
 • Παραγώγιση πεπλεγμένων συναρτήσεων.
 • Παραγώγιση αλγεβρικών και υπερβατικών συναρτήσεων.
 • Αόριστα ολοκληρώματα.
 • Ορισμένα ολοκληρώματα και εφαρμογές.
 • Ακολoυθίες και σειρές.
 • Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών.
 • Μερικές παράγωγοι.
 • Ανάπτυγμα Taylor συναρτήσεων πολλών μεταβλητών.
 • Μέγιστα και ελάχιστα.
 • Επικαμπύλια και επιφανειακά ολοκληρώματα.

 
 

 

 

Δείτε εδώ την ανακοίνωση του Τμήματος.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ
Παρουσίαση του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ ( 3:55:50)
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο