ΠΜΣ Πληροφορική και Εφαρμογές
ΠΜΣ Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής- Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
ΠΜΣ Δίκτυα Επικοινωνιών Νέας Γενιάς και Κατανεμημένα Περιβάλλοντα Εφαρμογών
MBA Food and Agribusiness
Τεχνητή Νοημοσύνη και Οπτική Υπολογιστική- Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
ELGS Postrgraduate Programmes

Προκήρυξη μίας (1) θέσης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ με γενικό πεδίο έρευνας «Μακροσκοπική και Μικροσκοπική Ανατομική».

Προκήρυξη:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Προκηρύσσεται μια (1) θέση για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τομέα Δομής και Λειτουργίας Ζωικών Οργανισμών  του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του  Α.Π.Θ με γενικό πεδίο έρευνας «Μακροσκοπική και Μικροσκοπική Ανατομική».

Δικαιολογητικά

  • Βιογραφικό Υπόμνημα
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Αναλυτική Βαθμολογία
  • Αναγνώριση ισοτιμίας (ΔΟΑΤΑΠ)
  • Τίτλους Μεταπτυχιακών Σπουδών
  • Πιστοποιητικά Παρακ. Σεμιναρίων – Συνεδρίων κ.ά.
  • Πιστοποιητικά Ξένων Γλωσσών
  • Συστατικές επιστολές (2) σφραγισμένες
  • Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβή

Εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή των δικαιολογητικών και της αίτησης μέχρι τις 23/7/2021 στη Γραμματεία του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγεία του Α.Π.Θ.,  τηλέφωνο 2310 99.98.57.

ΑΙΤΗΣΗ (Διδακτορικού)


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο