ΟΠΑ - Management Information Systems
ΠΜΣ στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοικονομικά
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Δεκαπέντε (15) θέσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας από το δίκτυο Inspire4Nature

Προκήρυξη:

Δεκαπέντε (15) θέσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας από το δίκτυο Inspire4Nature.

Οι θέσεις απευθύνονται σε ερευνητές πρώιμης φάσης (ερευνητική εμπειρία <4 ετών) και εμπεριέχουν διακρατική κινητικότητα. Κάθε έργο αποτελεί συνεργασία μεταξύ ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος (ενός ερευνητικού κέντρου ή ενός πανεπιστημίου στο οποίο θα φοιτήσει ο φοιτητής) και τουλάχιστον ενός κορυφαίου διεθνούς οργανισμού για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας (όπου οι υποψήφιοι θα αποσπασθούν για 6-10 μήνες). Οι φοιτητές θα επωφεληθούν ακόμη από ένα συναρπαστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αφορά όλο το δίκτυο, και το οποίο θα τους προσφέρει πρακτική εμπειρία σε σημαντικά εργαλεία διατήρησης της βιοποικιλότητας, καθώς και μια σειρά μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων, μεταξύ άλλων στην επικοινωνία σε ένα ευρύ κοινό των επιστημονικών αποτελεσμάτων και των προκλήσεων της διατήρησης της βιοποικιλότητας.

Το έργο αυτό έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης: «Horizon 2020» στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης Marie Skłodowska-Curie αριθ. 766417.


Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 16 Απριλίου 2018

Δείτε περισσότερα εδώ.


Μοιραστείτε το:

Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα