Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Ψυχολογία Αθλητισμού, Άσκησης και Φυσικής Αγωγής (2024-2025)

2 Περίοδοι Αιτήσεων: 

 • 1η περίοδος: 1 Μαρτίου έως 31 Μαΐου
 • 2η περίοδος: 15/7-31/8 (μπορούν να αιτηθούν ξανά όσοι απέτυχαν στην πρώτη περίοδο)

Προαπαιτούμενα:

 1. Βασικό πτυχίο. Αίτηση εισαγωγής δικαιούνται πτυχιούχοι:
  • Τ.Ε.Φ.Α.Α.,
  • Ψυχολογίας
  • Παιδαγωγικών Τμημάτων
  • Συναφών ειδικοτήτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντιστοίχων Τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής
  • Πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφών γνωστικών αντικειμένων, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 12γ του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 Α΄).
  • Το 25% των εισακτέων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ψυχολογία του Αθλητισμού, Άσκησης και Φυσικής Αγωγηής θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ή συναφών Πανεπιστημιακών Σχολών/Τμημάτων της ημεδαπής ή αντιστοίχων τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής (υποβάλλεται αναγνώριση τίτλου από το ΔΟΑΤΑΠ). Σε περίπτωση που ο όρος αυτός δεν ικανοποιείται, ο τελευταίος της κατάταξης των επιτυχόντων θα αντικαθίσταται από τον πρώτο της κατάταξης των επιτυχόντων με το σχετικό πτυχίο. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας, για επιπλέον διευκρινήσεις, αν δεν εμπίπτετε στις παραπάνω κατηγορίες.
 2. Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Lower (Δεκτά γίνονται τα  πτυχία που αναγνωρίζονται και από τον ΑΣΕΠ)

Διαδικασία αιτήσεων/επιτροπή αξιολόγησης

Οι αιτήσεις των υποψηφίων με τα συνημμένα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και διαβιβάζονται στην Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών στις 2 προαναφερόμενες περιόδους.
Στα μέσα Ιουνίου βγαίνουν τα αποτελέσματα της α΄ περιόδου αιτήσεων και στα μέσα Σεπτεμβρίου τα αποτελέσματα της β΄περιόδου των αιτήσεων. Το εξάμηνο ξεκινάει στα τέλη του Σεπτεμβρίου.

Κόστος Προγράμματος

Συνολικό κόστος Προγράμματος: 4.000 ευρώ σε δύο ισόποσες δόσεις  των 2.000 ευρώ στην αρχή κάθε έτους(επικοινωνήστε με τη γραμματεία για περισσότερες διευκρινίσεις).

ΠΜΣ Ψυχολογία Αθλητισμού, Άσκησης και Φυσικής Αγωγής
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Καρυές 42 100 Τρίκαλα
τηλ. +30 2431047019
msc-sportpsy@uth.gr

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Προγράμματος.


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο