Η δομή του προγράμματος είναι η ακόλουθη:

 

1ο εξάμηνο

 • Εισαγωγή στο πρόγραμμα και ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας (Υ-2 ECTS)
 • Ψυχολογικές βάσεις του αθλητισμού και φυσικής δραστηριότητας (Y-7 ECTS)
 • Ανάπτυξη ψυχολογικών δεξιοτήτων στον αθλητισμό (Y-7 ECTS)
 • Ψυχολογία στη σχολική φυσική αγωγή και στο νεανικό αθλητισμό (Y-7 ECTS)
 • Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική (Y-7 ECTS)

2ο εξάμηνο

 • Ευρωπαϊκή διάσταση στην ψυχολογία του αθλητισμού και της άσκησης (Ε-7 ECTS)
 • Ψυχολογία της άσκησης και αγωγή υγείας (Ε-7 ECTS)
 • Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στον αθλητισμό και την άσκηση (Ε-7 ECTS)
 • Ψυχολογία στην προσαρμοσμένη φυσική δραστηριότητα (E-7 ECTS)
 • Ψυχολογία φυσικής δραστηριότητας στην τρίτη ηλικία (Ε-7 ECTS) 
 • Ειδικά θέματα στην ψυχολογία του αθλητισμού και της άσκησης (Ε-7 ECTS)
 • Σεμινάριο Ψυχολογικών Τεχνικών (Υ-2 ECTS)
 • Σεμινάριο Ερευνητικής Διαδικασίας (Υ*)

3ο εξάμηνο

 • Δεξιότητες Συμβουλευτικής (Ε - 7 ECTS)
 • Αναγνώριση και Παρακίνηση μαθητών που χρειάζονται Φυσική Δραστηριότητα (Ε-7 ECTS)
 • Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση δεδομένων (Ε/Υ* - 7 ECTS)
 • Πρακτική Άσκηση (Ε - 16 ECTS)

4ο εξάμηνο

 • Ερευνητική Διατριβή (30 ECTS)

 

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η Αγγλική και σε κάποια μαθήματα επιλογής εφαρμογών η Ελληνική. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική και η Αγγλική. Μέρος των μαθημάτων των οποίων το ποσοστό δεν υπερβαίνει το 25% είναι δυνατόν να διδάσκεται με μεθόδους εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας.

Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
eduguide App

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα