Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Ηγεσία, Καινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία (2024-2025)

Ιστοσελίδα Προγράμματος: https://healthleader.uniwa.gr/

Το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) (ΦΕΚ 7692/τ.Β’/31-12-2023 επανίδρυσης) που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ), στο γνωστικό αντικείμενο:

«Ηγεσία, Καινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία»
(M.Sc. in Leadership Innovation, and Value Based Health Policies),

με Ειδίκευση:
1. Λήψη αποφάσεων και σχεδιασμός πολιτικών υγείας
 (Decision making and health policy planning) ή
2. Έρευνα και αξιολόγηση καινοτομίας και πολιτικών υγείας
 (Research and evaluation of innovation and policy in health care).

Γενικές Πληροφορίες

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, έχει ως αντικείμενο τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση πάνω στα ζητήματα της Ηγεσίας, της Καινοτομίας και των Πολιτικών Αξίας στην Υγεία, άξονες στους οποίους δίνεται έμφαση διεθνώς.

Η διεπιστημονική εκπαίδευση, η οποία θα παρέχεται από το ΠΜΣ, θα καλύπτει ένα ευρύ πεδίο γνωστικών αντικειμένων, στοχεύοντας στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σχεδιασμού αναπτυξιακών στρατηγικών, οικονομικής ανάλυσης και χάραξης πολιτικών υγείας και δημόσιας υγείας, αλλά και στην καλλιέργεια ηγετικών δεξιοτήτων ικανών να προωθούν θετικές στάσεις απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις στρατηγικού σχεδιασμού και διοίκησης φορέων και οργανισμών, ειδικά σε σχέση με την προώθηση της καινοτομίας και των πολιτικών αξίας στην υγεία και τις υπηρεσίες υγείας.

Το συγκεκριμένο ΠΜΣ απευθύνεται κυρίως σε όσους είναι ή στοχεύουν να γίνουν ανώτερα στελέχη διοίκησης δημόσιων οργανισμών, υπηρεσιών και επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, καθώς και ερευνητικών κέντρων και επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στο εν λόγω πεδίο, συμβάλλοντας στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των υπηρεσιών υγείας και δημόσιας υγείας.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, ειδικότερα, δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα διδασκαλίας και ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο αφιερωμένο στην εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας (ΔΕ), τα οποία οδηγούν συνολικά στην απόκτηση ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων (ECTS). Το πρόγραμμα είναι δομημένο με τρόπο που επιτρέπει τη μερική φοίτηση. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η ανώτατη διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ είναι πέντε (5) εξάμηνα. Ποσοστό 75% αφορά σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Στο ΠΜΣ Ηγεσία, Καινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των πρώην ΤΕΙ, σχετικών με επιστήμες Διοίκησης και Οικονομίας, Υγείας, Βιολογικές και Θετικές επιστήμες, επιστήμες της Γης και του Περιβάλλοντος, Κοινωνικές, Ανθρωπιστικές και Πολιτικές επιστήμες, της ημεδαπής, ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται στους σαράντα (40).

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 3.000 € (τρεις χιλιάδες ευρώ) και επιμερίζονται σε έως επτά (7) δόσεις. Η πρώτη δόση, των 450€ (τετρακοσίων πενήντα ευρώ) καταβάλλεται με την εγγραφή στο ΠΜΣ. Σε περίπτωση αναμονής για λήψη υποτροφίας και απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης, ο/η υποψήφιος/α μπορεί να μην καταβάλει τέλη φοίτησης, μέχρι την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης.

Διαδικασία & Χρονοδιάγραμμα Αιτήσεων

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σε δύο κύκλους:

Α) 1ος κύκλος: από 20/03/2024 έως και 20/06/2024
Β) 2ος κύκλος: από 01/09/2024 έως και 16/09/2024

Ειδικότερα υποβάλλονται:

  1. Ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας στο ΠΜΣ (https://healthleader.uniwa.gr/diadikasia-aitisewn/)
  2. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ΑΕΙ ή πρώην ΤΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται η επίσημη μετάφρασή του. Σε περίπτωση που έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος σπουδών, αλλά εκκρεμεί η ορκωμοσία, κατατίθεται πιστοποιητικό που βεβαιώνει την ολοκλήρωση πρώτου κύκλου σπουδών και τον βαθμό πτυχίου. Ο/Η υποψήφιος/α που γίνει δεκτός/ή υποχρεούται να καταθέσει το Πτυχίο κατά την εγγραφή του, στο ΠΜΣ τον Σεπτέμβριο.
  3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου (ΜΟΝΟ στην περίπτωση που ο βαθμός πτυχίου (αριθμητικά) δεν αναγράφεται στο Αντίγραφο πτυχίου).
  4. Ένα από τα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, όπως ορίζονται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, ή TOEFL, ή GMAT ή GRE. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν κατέχουν τα σχετικά αποδεικτικά, η επάρκεια για τις ανάγκες του ΠΜΣ στην Αγγλική γλώσσα θα αξιολογηθεί την ημέρα της συνέντευξης.
  5. Βιογραφικό Σημείωμα, βάσει υποδείγματος (Βιογραφικό Σημείωμα).
  6. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
  7. Μία πρόσφατη φωτογραφία. Σε περίπτωση επιλογής του/της υποψηφίου/ας, προσκομίζονται δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες αναγράφεται το ονοματεπώνυμό του/της.
  8. Δύο (2) συστατικές επιστολές από επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους από τον ακαδημαϊκό ή τον επαγγελματικό χώρο, βάσει υποδείγματος (Συστατική Επιστολή). Οι συστατικές επιστολές θα αποσταλούν απευθείας από τον συντάκτη τους, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: eduleader@uniwa.gr.
  9. Οποιοδήποτε άλλο πρόσθετο στοιχείο (αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, επιστημονικές ερευνητικές δραστηριότητες, διακρίσεις, υποτροφίες, σεμινάρια, μεταπτυχιακοί τίτλοι, κ.λπ. (αν υπάρχουν), το οποίο οι υποψήφιοι/ες θεωρούν ότι θα βοηθήσει, τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων στην τελική κρίση τους.

Αξιολόγηση Υποψηφίων

Η επιλογή των εισακτέων γίνεται σύμφωνα με το ν. 4957/2022 και τις προβλέψεις του Κανονισμού του ΠΜΣ (ΦΕΚ 7692/τ.Β’/31-12-2023 ΦΕΚ Επανίδρυσης του ΠΜΣ & Κανονισμός Σπουδών του ΠΜΣ «ΗΓΕΣΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΠΟΛΤΙΚΕΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ)

Για την επιλογή συνεκτιμώνται τα παραπάνω δικαιολογητικά και η συνέντευξη του/της υποψήφιου/ας, ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων (https://healthleader.uniwa.gr).

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν:
Για τον 1ο κύκλο: κατά το χρονικό διάστημα 25-28/6/2024
Για τον 2ο κύκλο: κατά το χρονικό διάστημα 20-23/09/2024

Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες διεξαγωγής των συνεντεύξεων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (https://healthleader.uniwa.gr)

Επικοινωνία – Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επισκέπτονται, την ιστοσελίδα του ΠΜΣ (https://healthleader.uniwa.gr), ή να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ, καθημερινά από 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., στο 213-2010208 ή μέσω email στη διεύθυνση: eduleader@uniwa.gr, υπόψη κας Σταθάκη Χριστίνας.

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο