Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1η ειδίκευση: Λήψη αποφάσεων και σχεδιασμός πολιτικών υγείας

Α΄ εξάμηνο 

Υποχρεωτικά μαθήματα

 • Στρατηγική ηγεσίας, καινοτομία και σχεδιασμός αξίας στην υγεία  (5 ECTS )
 • Οικονομικά της υγείας (5 ECTS )
 • Οργανωσιακή θεωρία, ηγεσία και διαχείριση αλλαγής στην υγεία (5 ECTS )
 • Χρηματοοικονομική ανάλυση και διοίκηση υπηρεσιών υγείας (5 ECTS )

Μαθήματα Επιλογής (Οποιαδήποτε από τα παρακάτω, έως 10 ECTS)

 • Βιοηθική και Δίκαιο στις Πολιτικές Δημόσιας Υγείας (5 ECTS )
 • Έρευνα και μέτρηση της απόδοσης των υπηρεσιών υγείας (5 ECTS )
 • Δυναμική των oμάδων (2,5 ECTS )
 • Διαπραγματεύσεις, επίλυση προβλημάτων και Διαχείριση συγκρούσεων (2,5 ECTS )

ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

Β΄ εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα

 • Στατιστική της διοίκησης των υπηρεσιών υγείας (5 ECTS )
 • Οργάνωση, χρηματοδότηση και πoλιτική συστημάτων υγείας (5 ECTS )
 • Ψηφιακή υγεία και τεχνολογίες πληροφορικής (5 ECTS )
 • Διοίκηση και ανασχεδιασμός λειτουργιών & ποιότητα υπηρεσιών υγείας (5 ECTS )

Μαθήματα Επιλογής (Οποιαδήποτε από τα παρακάτω, έως 10 ECTS)

 • Επικοινωνία, ΜΜΕ και κοινωνικά μέσα (5 ECTS )
 • Marketing υπηρεσιών υγείας (5 ECTS )
 • Ανάλυση και λήψη αποφάσεων στις υπηρεσίες υγείας (2,5 ECTS )
 • Πολιτικές δημόσιας υγείας (2,5 ECTS )

ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

Γ΄ εξάμηνο

 • Διπλωματική εργασία ή Πρακτική Άσκηση (30 ECTS )

ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS 90
 

2η ειδίκευση: Έρευνα και αξιολόγηση καινοτομίας και πολιτικών υγείας

Α΄ εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα

 • Στρατηγική ηγεσίας, καινοτομία και σχεδιασμός αξίας στην υγεία (5 ECTS)
 • Οικονομικά της υγείας (5 ECTS)
 • Οργανωσιακή θεωρία, ηγεσία και διαχείριση αλλαγής στην υγεία (5 ECTS)
 • Χρηματοοικονομική ανάλυση και διοίκηση υπηρεσιών υγείας (5 ECTS)

Μαθήματα Επιλογής (Οποιαδήποτε από τα παρακάτω, έως 10 ECTS)

 • Βιοηθική και Δίκαιο στις Πολιτικές Δημόσιας Υγείας (5 ECTS)
 • Έρευνα και μέτρηση της απόδοσης των υπηρεσιών υγείας (5 ECTS)
 • Μέθοδοι και τεχνικές της κοινωνικής έρευνας (2,5 ECTS)
 • Πολιτική φαρμάκου και τεχνολογιών υγείας (2,5 ECTS)

ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

Β΄ εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα

 • Στατιστική της διοίκησης των υπηρεσιών υγείας (5 ECTS)
 • Οργάνωση, χρηματοδότηση και πoλιτική συστημάτων υγείας (5 ECTS)
 • Διοίκηση και ανασχεδιασμός λειτουργιών & ποιότητα υπηρεσιών υγείας (5 ECTS)
 • Επιδημιολογικές μέθοδοι και υπηρεσίες υγείας (5 ECTS)

Μαθήματα Επιλογής (Οποιαδήποτε από τα παρακάτω, έως 10 ECTS)

 • Οικονομική αξιολόγηση τεχνολογιών και πολιτικών υγείας (5 ECTS)
 • Ψηφιακή υγεία και τεχνολογίες πληροφορικής (5 ECTS)
 • Ανάλυση και λήψη αποφάσεων στις υπηρεσίες υγείας (2,5 ECTS)
 • Πολιτικές δημόσιας υγείας (2,5 ECTS)

ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

Γ΄ εξάμηνο

 • Διπλωματική εργασία ή Πρακτική Άσκηση (30 ECTS)

ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS 90

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο