Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές (MSc Law and Economics in Energy Markets) (2021-2022)

Ιστοσελίδα προγράμματος: https://www.dept.aueb.gr/el/lawecon

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές για το ακαδ. έτος  2021-2022, παρατείνεται έως τις 29/08/2021.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές απευθύνεται σε απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με διαφορετικό επιστημονικό / γνωσιακό υπόβαθρο. Έχει ως αντικείμενο την επιστημονική κατάρτιση και την εφαρμογή γνώσεων και δεξιοτήτων των φοιτητών σε επίκαιρα οικονομικά, πολιτικά και νομικά θέματα που χαρακτηρίζουν τις σύγχρονες ενεργειακές αγορές στο διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον, με τα εξής γνωστικά πεδία:

α) Ευρωπαϊκά και Διεθνή Οικονομικά της Ενέργειας

β) Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο Ενέργειας

Το Πρόγραμμα στοχεύει στη διεπιστημονική εκπαίδευση των φοιτητών και στην εφαρμογή γνώσεων και δεξιοτήτων. Αποβλέπει στην κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων και στελεχών, ικανών να καλύψουν με επάρκεια τις ανάγκες των επιχειρήσεων και των οργανισμών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και διεθνώς, να επιλύουν σύνθετα νομικά και οικονομικά ζητήματα και να συμβάλλουν αποφασιστικά στη λειτουργία και ανάπτυξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ιδίως στον τομέα των ενεργειακών αγορών.

Στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. λειτουργούν δύο τμήματα σπουδών:

 • Τμήμα Πλήρους φοίτησης (full time) που απευθύνεται σε νέους αποφοίτους οι οποίοι επιθυμούν να ολοκληρώσουν ταχύρρυθμα τον κύκλο σπουδών τους, με διάρκεια 12 μήνες.
 • Τμήμα Μερικής φοίτησης (part time) που απευθύνεται σε Στελέχη του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, με διάρκεια σπουδών 24 μήνες.

Τα τέλη φοίτησης για την παρακολούθηση ορίζονται σε 4.200€ και καταβάλλονται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του Προγράμματος. Το πρόγραμμα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδρυτικού Νόμου 4485/2017 και του Κανονισμού Λειτουργίας του [ΦΕΚ5248Β/23-11-2018].

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων και αξιολόγησης πραγματοποιείται σε δύο κύκλους:

 • 1ος κύκλος: υποβολή αιτήσεων έως 16/04/2021
 • 2ος κύκλος: υποβολή αιτήσεων έως 31/05/2021
 • Παράταση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας έως 29/08/2021

Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: https://e-graduate.applications.aueb.gr

Για την υποβολή της ηλεκτρονικής σας αίτησης απαιτείται:

 1. να συνδεθείτε στον ανωτέρω σύνδεσμο
 2. να εντοπίσετε στον κατάλογο των προσφερόμενων ανά Σχολή Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων το Π.Μ.Σ. Διεθνείς Διαπραγματεύσεις
 3. να επιλέξετε το τμήμα πλήρους ή μερικής φοίτησης (αυστηρά σε ένα από τα δύο τμήματα)
 4. να συμπληρώσετε με ακρίβεια όλα τα στοιχεία της αίτησης

Προσοχή: θα πρέπει να ολοκληρώσετε την ηλεκτρονική αίτηση και να πατήσετε «Υποβολή» προκειμένου να ληφθεί υπόψη.

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση [υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον ανωτέρω σύνδεσμο]
 2. Βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία (1) τύπου διαβατηρίου
 3. Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών. [Οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλουν πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών και δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση της απόκτησης πτυχίου μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου που ακολουθεί.]
 4. Πιστοποιητικό τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1/C1 ή Γ2/C2, όλα τα αποδεκτά πιστοποιητικά από τον ΑΣΕΠ). [Οι υποψήφιοι που δεν έχουν το ανωτέρω πιστοποιητικό, θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχή τους στο Πρόγραμμα γίνεται με την αίρεση της απόκτησης του απαιτούμενου αποδεικτικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας και της προσκόμιση του αποδεικτικού αυτού στοιχείου το αργότερο δύο μήνες μετά την έναρξη του ΠΜΣ.]
 5. Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές (από Καθηγητές για το Τμήμα Πλήρους φοίτησης, ή/και Εργοδότες για το Τμήμα Μερικής φοίτησης). Οι συστατικές επιστολές θα γίνονται δεκτές ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος αιτήσεων, απευθείας από αυτόν που κάνει τη σύσταση (καθηγητής/εργοδότης).
 6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας εμπειρίας [μόνο για τους υποψηφίους στο Τμήμα Μερικής Φοίτησης: βεβαίωση ενσήμων ή/και βεβαίωση εργοδότη ή/και αντίγραφα συμβάσεων που να καλύπτουν όλο το διάστημα της αποκτηθείσας, μετά τη λήψη του 1ου πτυχίου, προϋπηρεσίας].
 7. Οι υποψήφιοι με πτυχίο από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης – ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ. 76 του ν. 4485/2017.

* Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά. Τα επικυρωμένα φωτοαντιγράφα (από την εκδούσα αρχή ή από δικηγόρο) των ξενόγλωσσων εγγράφων και των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από ιδιωτικό φορέα, καθώς και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου κριθεί απαραίτητο υποβάλλονται μετά από επικοινωνία της Γραμματείας με τους υποψήφιους.

Η υποβολή υποψηφιότητας στην παρούσα προκήρυξη δεν δημιουργεί οιαδήποτε αξίωση για αποδοχή αυτής.

Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές – Τμήμα Δ.Ε.Ο.Σ.

Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, Αθήνα 113 62 6ος όροφος, Γραφείο 605 (Καθημερινά 11:00 – 15:00, τηλ: 210-8203642 & 697, lawecon@aueb.gr)

Η δια ζώσης υποβολή ή ταχυδρομική αποστολή απαραίτητων δικαιολογητικών θα γίνει κατόπιν επικοινωνίας της Γραμματείας του Π.Μ.Σ. με τον υποψήφιο.

ΠροκήρυξηΈχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο