1. Το πρόγραμμα είναι εντατικό και πληροί τις προϋποθέσεις των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. Φ5/89656/Β3 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1466/τ.Β’/13-8-2007) που αφορά στην Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων του προγράμματος είναι εβδομήντα πέντε (75) πιστωτικές μονάδες (Π.Μ.).

2. Το πρόγραμμα διδασκόμενων και εξεταζόμενων μαθημάτων ορίζεται αναλυτικά ως εξής:

 

Α' Εξάμηνο

 • Οικονομική ανάλυση για επιχειρηματικές αποφάσεις 5 Π.Μ.
 • Δίκαιο της ενέργειας 5 Π.Μ.
 • Οικονομικά της ενέργειας 5 Π.Μ.
 • Νομικές πτυχές ανταγωνισμού και ρύθμιση αγορών 5 Π.Μ.

1 νομικό μάθημα επιλογής (από) 

 • Διεθνές Δίκαιο (γενική θεωρία, ενέργεια και βιώσιμη ανάπτυξη 5 Π.Μ.
 • Δίκαιο περιβάλλοντος. 5 Π.Μ.

1 οικονομικό μάθημα επιλογής (από)

 • Οικονομικά των φυσικών πόρων και του Περιβάλλοντος 5 Π.Μ.
 • Αειφόρος ανάπτυξη και οικονομίες περιορισμένου άνθρακα 5 Π.Μ.
 • Δομή και λειτουργία του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου οικονομικού συστήματος 5 Π.Μ.

Σύνολο 30 ECTS 

 

Β' Εξάμηνο

 • Αξιολόγηση ενεργειακών επενδύσεων και διαχείριση κινδύνου 5 Π.Μ.
 • Διασφάλιση κανονιστικής συμμόρφωσης 5 Π.Μ.
 • Σεμινάριο συγγραφής διπλωματικής εργασίας * 10 Π.Μ.

Ένα νομικό μάθημα (από)

 • Νομικές πτυχές Ενεργειακής Ένωσης και δράσης για το κλίμα 5. Π.Μ.
 • Επίλυση διεθνών επενδυτικών (οικονομικών) διαφορών στο τομέα της ενέργειας 5 Π.Μ.

1 οικονομικό μάθημα (από)

 • Ειδικά θέματα ενεργειακής πολιτικής 5 Π.Μ.
 • Υποδείγματα ενέργειας, περιβάλλοντος και οικονομίας 5 Π.Μ.
 • Σχεδιασμός και οικονομική ρύθμιση ενεργειακών αγορών 5 Π.Μ.

Σύνολο 30 ECTS 

 

Συγγραφή διπλωματικής εργασίας 15 Π.Μ.

 

*Λόγω της φύσης του μαθήματος (συλλογή, ταξινόμηση και μελέτη ερευνητικών ερωτημάτων, εμπειρικών δεδομένων και βιβλιογραφίας, παρουσίαση αποτελεσμάτων βιβλιογραφίας, σύνδεση με συγγραφή διπλωματικής εργασίας ) το συγκεκριμένο μάθημα περιλαμβάνει πολλαπλά ερευνητικά σεμινάρια που θα προσφέρονται σε ολιγομελείς ομάδες φοιτητών.

3. Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ.

4. Το παραπάνω Πρόγραμμα παρέχεται και ως Μερικής Φοίτησης. Η ανακατανομή των μαθημάτων στο Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης γίνεται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ.

 

Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα