Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία (2023-2024)

Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 21/7/23 (Ανακοίνωση)

Οι παρακάτω Σχολές του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ): 

 • Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Πολιτικών Μηχανικών,
 • το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), και
 • το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ),

προσφέρουν από κοινού Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία. Το Πρόγραμμα υποστηρίζεται διοικητικά από τη Σχολή Ναυπηγών και Μηχανικών Ναυπηγών του ΕΜΠ.

Το περιεχόμενο του Προγράμματος αντιστοιχεί συνολικά σε 90 μονάδες ECTS και οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης που ισοδυναμεί με Master of Science. Περιλαμβάνει τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα πλήρους φοίτησης, με έναρξη τον Σεπτέμβριο. Για να αποφοιτήσει, ένας φοιτητής απαιτείται να παρακολουθήσει επιτυχώς  δώδεκα (12) μαθήματα του Προγράμματος, καθώς επίσης να συγγράψει και να εξεταστεί επιτυχώς σε μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Η μέγιστη επιτρεπόμενη διάρκεια σπουδών είναι δύο (2) έτη. Οι απόφοιτοι αυτού του Προγράμματος είναι ευπρόσδεκτοι να υποβάλλουν αίτηση για εισαγωγή τους σε πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών οποιασδήποτε από τις συνεργαζόμενες Σχολές.

Είναι ευπρόσδεκτες αιτήσεις από πτυχιούχους ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4957/2022. Ειδικότερα, η πρόσκληση απευθύνεται σε αποφοίτους Σχολών του ΕΜΠ καθώς και άλλων Σχολών Μηχανικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς επίσης και σε αποφοίτους Φυσικής, Μαθηματικών και συναφών σπουδών. Δεκτοί γίνονται απόφοιτοι ΑΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων και ισότιμων με το ΕΜΠ. Τελειόφοιτοι που αναμένουν να αποφοιτήσουν έως τον Σεπτέμβριο του 2023 ενθαρρύνονται επίσης να υποβάλλουν αίτηση.

Για την εισαγωγή θα ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Ο συνολικός βαθμός του προπτυχιακού τίτλου σπουδών (θα πρέπει να είναι υψηλότερος από 6/10 ή ισοδύναμο),
 • η απόδοση στα προπτυχιακά μαθήματα που έχουν περιεχόμενο συναφές με το Πρόγραμμα, 
 • η κατάταξη του βαθμού πτυχίου σε σύγκριση με άλλους πτυχιούχους της ίδιας Σχολής και ακαδημαϊκού έτους,
 • το θέμα και ο βαθμός της προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, 
 • η επάρκεια γνώσης της αγγλικής και άλλων ξένων γλωσσών,
 • οι ερευνητικές και επαγγελματικές δραστηριότητες,
 • οι δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες,
 • η κατοχή άλλου μεταπτυχιακού τίτλου,
 • το περιεχόμενο συστατικών επιστολών. 

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών δύναται να καλέσει υποψηφίους σε συνέντευξη ή/και σε εξέταση. Για την αντιμετώπιση κενών στο υπόβαθρο γνώσεων ορισμένων υποψηφίων, η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών μπορεί να ζητήσει να παρακολουθήσουν επιλεγμένα προπτυχιακά μαθήματα προσφερόμενα από τις συνεργαζόμενες Σχολές. Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων, ανά έτος, μετά τη θετική αξιολόγησή τους από την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών, είναι σαράντα (40).

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία” έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα διεθνοποίησης των μεταπτυχιακών σπουδών του ΕΜΠ (πρόγραμμα ΕΣΠΑ με τίτλο «Υποστήριξη Δράσεων Διεθνοποίησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης», χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), με σκοπό τη συμμετοχή φοιτητών και από το εξωτερικό.  

Στο πλαίσιο αυτό, με την υλοποίηση των δράσεων, η διδασκαλία θα πραγματοποιείται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα. Στα κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών θα υπολογίζεται από φέτος με αυξημένη βαρύτητα η γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

Δεν υπάρχουν δίδακτρα για φοιτητές που είναι υπήκοοι χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους υπόλοιπους φοιτητές απαιτούνται δίδακτρα 500 ευρώ ανά εξάμηνο σπουδών

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά από την 29η Μαΐου 2023 έως την 21η Ιουλίου 2023, στην ηλεκτρονική διεύθυνση app_dpms@naval.ntua.gr του Γραφείου Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ. Η αίτηση πρέπει να είναι σε αρχείο PDF με το όνομα ΕΠΩΝΥΜΟ_ΟΝΟΜΑ_2023.pdf και να περιλαμβάνει τα ακόλουθα έγγραφα με την καθορισμένη σειρά:
1.    Αίτηση Εισαγωγής στο Διιδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σε Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία (ΑΙΤΗΣΗ ΔΠΜΣ 2023-2024). 
2.    Τίτλους προπτυχιακών σπουδών*.
3.    Αντίγραφο πτυχίου, και έγγραφο στο οποίο θα αναφέρεται η σειρά βαθμολογικής κατάταξης του υποψηφίου σε σχέση με τους αποφοίτους του έτους του.
4.    Αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων, και βαθμό διπλώματος, εκτός αν είναι τελειόφοιτοι. 
5.    Πλήρες βιογραφικό σημείωμα το οποίο θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή/και επαγγελματική δραστηριότητα, τις τυχόν επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου, καθώς και αν λαμβάνει ή αν ενδιαφέρεται να λάβει υποτροφία. 
6.    Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής και άλλης ξένης γλώσσας (επικυρωμένο αν η αρχή έκδοσης είναι αλλοδαπή). Οι αλλοδαποί πρέπει να υποβάλουν πιστοποιητικό γνώσης και της ελληνικής γλώσσας. 
Οι συστατικές επιστολές πρέπει να αποσταλούν απευθείας ηλεκτρονικά από το συντάξαντα αυτές στο email app_dpms@naval.ntua.gr από 29.5.2023 έως 10.7.2023.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία της Σχολής Ναυπηγών και Μηχανικών Ναυπηγών κα Π. Καντά (τηλέφωνα: +30 210 7724147, +30 210 7721938 και emails app_dpms@naval.ntua.gr, secrmet@mail. ntua.gr)

*Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί ακόμη πτυχίο ή δίπλωμα, θα πρέπει να υποβληθεί βεβαίωση από την οικεία Σχολή για την αναμενόμενη αποφοίτηση, αναλυτική βαθμολογία όλων των μαθημάτων, καθώς και υπεύθυνη δήλωση όπως εκδίδεται από την πύλη https://www.gov.gr/ για το χρόνο ολοκλήρωσης των προπτυχιακών σπουδών από το φοιτητή.

Προκήρυξη

Αίτηση


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο