Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τρεις ροές: (Ι) Ροή Ναυτικής Τεχνολογίας, (ΙΙ) Ροή Θαλάσσιων Κατασκευών και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων, και (ΙΙΙ) Ροή Θαλασσίου Περιβάλλοντος και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Το πρόγραμμα σπουδών σε κάθε ροή περιλαμβάνει 8 υποχρεωτικά μαθήματα, 4 μαθήματα επιλογής και μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Για την απόκτηση του διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών απαιτείται η συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων οι οποίες προκύπτουν από την παρακολούθηση και την επιτυχή εξέταση των μαθημάτων και την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα, οι πρακτικές ασκήσεις, οι εργασίες και κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες η επιτυχής παρακολούθηση των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για την απονομή μεταπτυχιακού τίτλου, έχουν υποχρεωτική παρακολούθηση.

Ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών φαίνεται παρακάτω:

Μαθήματα Βάσης: 

 • Ειδικά Θέματα Ναυτικής και Θαλάσσιας Υδροδυναμικής (6 ECTS)
 • Αριθμητική Ανάλυση (6 ECTS)
 • Πεπερασμένες διαφορές και Πεπερασμένα Στοιχεία για ΜΔΕ (6 ECTS)
 • Μετρήσεις και Μετρητικές Συσκευές για Θαλάσσιες Εφαρμογές (6 ECTS)

Μάθημα ανά Ροή:

Ι: Ροής Ναυτικής Τεχνολογίας

 

 • Δυναμική Συμπεριφορά Πλοίων σε Θαλάσσιους Κυματισμούς και Εφαρμογές στη Σχεδίαση (6 ECTS)
 • Υδραυλικές Εγκαταστάσεις Πλοίων (6 ECTS)
 • Δυναμική ευστάθεια και ασφάλεια πλοίου (6 ECTS)
 • H Μέθοδος των Πεπερασμένων Στοιχείων στη Στατική και Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών (6 ECTS)
 • Σχεδίαση και Λειτουργία Ναυτικών Κινητήρων Diesel (6 ECTS)
 • Συστήματα Θαλάσσιων Μεταφορών (6 ECTS)
 • Διαχείριση Ασφάλειας και Περιβαλλοντικών Κινδύνων στις Υπεράκτιες Εγκαταστάσεις Εξόρυξης Πετρελαίου και Αερίου (6 ECTS)
 • Υδροδυναμική και Αεροδυναμική Ιστιοπλοϊκών Σκαφών (6 ECTS)
 • Δυναμική Στροφείων και Αξόνων (6 ECTS)
 • Ειδικά Θέματα Υπολογιστικής Υδροδυναμικής (6 ECTS)
 • Μοντελοποίηση και Προσομοίωση Φαινομένων Ροής και Καύσης σε Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (6 ECTS)

ΙΙ: Ροής Θαλάσσιων Κατασκευών και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων

 • Συνθήκες Περιβάλλοντος και Φορτίσεις Θαλασσίων Κατασκευών (6 ECTS)
 • Υλικά Ναυπηγικών και Θαλασσίων Κατασκευών και Μέθοδοι Κατεργασίας τους (6 ECTS)
 • Κατασκευαστικός Σχεδιασμός (6 ECTS)
 • Δυναμική Απόκριση Θαλασσίων Κατασκευών (6 ECTS)
 • Μηχανική των γεωυλικών - εδαφικών & βραχωδών (6 ECTS)
 • Υδρομηχανική Ανάλυση και Σχεδίαση Αγκυρωμένων Κατασκευών (6 ECTS)
 • Οριακή ανάλυση ναυπηγικών κατασκευών (6 ECTS)
 • Σεμινάρια σε Προβλήματα Θαλάσσιας και Υποθαλάσσιας Τεχνολογίας (6 ECTS)
 • Βασικές αρχές σχεδιασμού θεμελιώσεων θαλάσσιων κατασκευών (6 ECTS)
 • Ειδικά Θέματα Υπολογιστικής Υδροδυναμικής (6 ECTS)
 • Θαλάσσιες Μεταλλικές Κατασκευές (6 ECTS)
 • Συσκευές Ανάκτησης Θαλάσσιας Ενέργειας (6 ECTS)
 • Δομική Συμπεριφορά και Σχεδιασμός Υποθαλάσσιων Αγωγών (6 ECTS)
 • Αξιοπιστία και Διακινδύνευση Θαλάσσιων Κατασκευών (6 ECTS)

ΙΙΙ: Ροής Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και ΑΠΕ

 • Κυματικά Φαινόμενα το Θαλάσσιο Περιβάλλον (6 ECTS)
 • Θαλάσσια Γεωλογία και Γεωφυσική (6 ECTS)
 • Δυναμική της Ατμόσφαιρας των Ωκεανών (6 ECTS)
 • Μη-Μαρκοβιανές στοχαστικές συναρτήσεις. Στοχαστική δυναμική (6 ECTS)
 • Εισαγωγή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από τη θάλασσα (6 ECTS)
 • Μέθοδοι Παρακολούθησης και Τηλεπισκόπησης για τη Μελέτη του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (6 ECTS)
 • Προβλήματα βελτιστοποίησης και μεταβολικές αρχές της Μαθηματικής Φυσικής (6 ECTS)
 • Ειδικά Θέματα Υπολογιστικής Υδροδυναμικής (6 ECTS)
 • Θαλάσσιες Μεταλλικές Κατασκευές (6 ECTS)
 • Μη-Γραμμικά Κύματα (6 ECTS)
 • Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών και Βάσεις Δεδομένων για το Θαλάσσιο Περιβάλλον (6 ECTS)
 • Βασικές Αρχές Προγραμματισμού και χρήσεις αυτού στα Μαθηματικά (6 ECTS)
 •  Δυναμική Συστημάτων, Ευστάθεια και Έλεγχος (6 ECTS)

Εκπόνηση και συγγραφή μεταπτυχιακής εργασίας (18 ECTS)

Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει με αποφάσεις της ΕΔΙΕ που επικυρώνονται από τη Σχολή ΣΝΜΜ.

Μπορεί να γίνει διδασκαλία μαθήματος με μέσα εξ αποστάσεως, μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση, περί επάρκειας των σχετικών μέσων, και απόφαση της ΣΕ.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο