Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές (2023-2024)

Με βάση το ΦΕΚ λειτουργίας [ΦΕΚ, Τεύχος Β΄,αριθμ. 3762, 03/9/2018 (Απόφαση 38902)] του ΔΠΜΣ «Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές» και σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας, όπως αυτός εγκρίθηκε [ΦΕΚ, Τεύχος Β΄, Αρ. Φύλλου3701, 29/8/2018 (Απόφαση 38907)], καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αιτήσεις υποψηφιότητας για το προαναφερθέν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, μέχρι και την 8 η Σεπτεμβρίου 2023.

1. Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν διπλωματούχοι Μηχανικοί των Σχολών του Ε.Μ.Π. και άλλων Πολυτεχνικών Σχολών, πτυχιούχοι Σχολών Θετικών Επιστημών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι ΑΣΕΙ, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Υποψήφιοι μπορούν να είναι και όσοι θα καταστούν πτυχιούχοι κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2023.

2. Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν εμπρόθεσμα, δηλαδή έως και την Παρασκευή 8/9/2023, στη Γραμματεία της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (υπάρχει στον ιστότοπο του προγράμματος εδώ καθώς και στον ιστότοπο της Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε. (www.semfe.ntua.gr) στις Ανακοινώσεις για τα Μεταπτυχιακά).
 • Αντίγραφο πτυχίου (ή διπλώματος) και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (για τους απόφοιτους πανεπιστημιακών σχολών της αλλοδαπής, απαιτείται πράξη αναγνώρισης ισοτιμίας).
 • Βιογραφικό Σηµείωµα, με πλήρη καταγραφή των σπουδών, της ερευνητικής ή/και επαγγελματικής δραστηριότητας, πιθανές επιστημονικές εργασίες και λοιπά στοιχεία (ξένες γλώσσες, πιθανή συμμετοχή σε σχολεία και συνέδρια, πιθανή γνώση της σειράς κατάταξης, γνώσεις σε υπολογιστές κλπ.)
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

Η αίτηση και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία της ΣΕΜΦΕ στη διεύθυνση: pgradsemfe@mail.ntua.gr, με θέμα: ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ «ΦΤΕ». Παράλληλα, οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τη συμπληρωμένη αίτηση και τα δικαιολογητικά (σε μορφή doc(x) ή pdf) ως επισυναπτόμενα αρχεία σε ηλεκτρονικό μήνυμα και προς το Διευθυντή του προγράμματος στην διεύθυνση: fteappl@central.ntua.gr

Περισσότερες πληροφορίες για το Δ.Π.Μ.Σ. υπάρχουν στην διεύθυνση εδώ.

Πληροφορίες: Στη γραμματεία της Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε., κυρία Β. Μπάρμπα (mpar@central.ntua.gr,  210 772 4191), κυρία Π. Λούρα (v-loura@mail.ntua.gr, 2107722023), ή στον Τομέα Φυσικής, κυρία Μ. Πιπερίγκου (marika@central.ntua.gr, 210 772 3032).

3. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει με συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων:

 • γενικός βαθμός του διπλώματος/πτυχίου,
 • σειρά κατάταξης στο έτος αποφοίτησης
 • βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών,
 • επίδοση στη διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο,
 • άλλοι τυχόν μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών που σχετίζονται με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ
 • ερευνητική, επαγγελματική ή και τεχνολογική δραστηριότητα του υποψηφίου
 • γνώσεις ξένων γλωσσών και τουλάχιστον της αγγλικής, για δε τους αλλοδαπούς και η γνώση της ελληνικής γλώσσας,
 •  γνώσεις πληροφορικής,
 • συστατικές επιστολές,
 • εν γένει, η ακαδημαϊκή συμπεριφορά
 • προσωπική συνέντευξη, και
 • εφόσον ο υποψήφιος είναι υπάλληλος, οι ανάγκες και προοπτικές του φορέα από τον οποίο προέρχεται.

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεών τους. Η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Προγράμματος (βλ. ανωτέρω).

Προκήρυξη

Αίτηση 


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο