Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το πρόγραμμα σπουδών δεν διακρίνεται σε εξειδικεύσεις και έχει ένα ενιαίο πρόγραμμα σπουδών για όλους τους φοιτητές.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει 4 υποχρεωτικά μαθήματα, 4 μαθήματα επιλογής και μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης απαιτείται η συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS) οι οποίες προκύπτουν από την παρακολούθηση και την επιτυχή εξέταση των μαθημάτων και την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα, οι πρακτικές ασκήσεις, οι εργασίες και κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, η επιτυχής παρακολούθηση των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για την απονομή μεταπτυχιακού τίτλου έχουν υποχρεωτική παρακολούθηση.

Α' Εξάμηνο 

 • Ηλεκτρομαγνητισμός Ι (7,5 ECTS)
 • Κβαντική Μηχανική Ι (7,5 ECTS)
 • Στατιστική Φυσική (7,5 ECTS)

και ένα από τα παρακάτω

 • Θεωρητική Μηχανική (7,5 ECTS) 
 • Αλληλεπίδραση Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών και Ύλης (7,5 ECTS)
 • Πειραματικές Μέθοδοι (Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης και Οπτοηλεκτρονικής) Ι (7,5 ECTS)
 • Κβαντική Θεωρία Πεδίου Ι (7,5 ECTS)
 • Εξελιγμένοι Τύποι Πυρηνικών Αντιδράσεων (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Β' Εξάμηνο 

 • Κβαντική Μηχανική ΙΙ (7,5 ECTS)

και τρία από τα παρακάτω

 • Ηλεκτρομαγνητισμός ΙΙ (7,5 ECTS)
 • Φυσική Στερεάς Κατάστασης (7,5 ECTS)
 • Ραδιοπεριβαλλοντική Ανάλυση (7,5 ECTS)
 • Στοιχειώδη Σωματίδια (7,5 ECTS)
 • Πυρηνική Φυσική (7,5 ECTS)
 • Πειραματικές Μέθοδοι (Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης και Οπτοηλεκτρονικής) ΙΙ (7,5 ECTS)
 • Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής (7,5 ECTS)
 • Φυσική των Λέϊζερ (7,5 ECTS)
 • Οργανολογία (7,5 ECTS)
 • Εισαγωγή στον Μαγνητισμό και τα Μαγνητικά Υλικά (7,5 ECTS)
 • Πυρηνικοί αντιδραστήρες σύντηξης (7,5 ECTS)
 • Κβαντική Θεωρία Πεδίου ΙΙ (7,5 ECTS)
 • Γενική Σχετικότητα (7,5 ECTS)
 • Ιατρικές Εφαρμογές Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών (7,5 ECTS)
 • Υπολογιστικές και Στατιστικές τεχνικές στη Φυσική (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Γ' Εξάμηνο 

 • Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει με αποφάσεις της ΕΔΕ που επικυρώνονται από τη Σχολή ΕΜΦΕ.

Μπορεί να γίνει διδασκαλία μαθήματος με μέσα εξ αποστάσεως, μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση, περί επάρκειας των σχετικών μέσων, και απόφαση της ΣΕ.

Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα παρακολούθησης έως δύο κατ’ επιλογήν μαθημάτων σε αντίστοιχα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών άλλων Σχολών του ΕΜΠ ή Σχολών Θετικών Επιστημών άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΔΕ του προγράμματος.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο