Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Μάρκετινγκ Αθλητισμού, Πολιτισμού, Πολιτικής (Sports, Cultural, Political Marketing)

Ιστοσελίδα Προγράμματος: https://marketing-scp.ba.uoa.gr/

Παράταση μίας εβδομάδας
Λήξη υποβολής αιτήσεων έως 15 Ιουλίου 2024
 (Ανακοίνωση)

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

  1. Ηλεκτρονική αίτηση πατώντας εδώ
  2. Με κατάθεση της αίτησης στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Μάρκετινγκ, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης στο τηλ 2103689830 και στο email scp@ba.uoa.gr
  3. Με email στη διεύθυνση scp@ba.uoa.gr στο οποίο θα έχετε επισυνάψει την αίτηση καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
  4. Ταχυδρομικώς στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, στη διεύθυνση: Γρυπάρειο Μέγαρο Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου, 105 59 Αθήνα, 5ος όροφος γρ.520. Υπόψη κας Σταθοπούλου

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Η πλήρης αίτηση περιλαμβάνει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση συμμετοχής
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 4. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
 5. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
 6. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 7. Δύο συστατικές επιστολές
 8. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2. Το επίπεδο γλωσσομάθειας δύναται να αξιολογηθεί και ύστερα από τη διενέργεια εξετάσεων.
 9. Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να καταθέσουν την αναγνώριση του πτυχίου τους ή να ξεκινήσουν τη διαδικασία αναγνώρισης τους βασικού πτυχίου από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017 και της παρ. 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/2018.

Κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων

Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από επιτροπή η οποία κρίνει, καθορίζει και εισηγείται στην Γενική Συνέλευση τη σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων στους πίνακες επιτυχίας, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
 - Βαθμός πτυχίου
 - Κατοχή δεύτερου πτυχίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών
 - Επαγγελματική εμπειρία
 - Ερευνητική δραστηριότητα
 - Δημοσιεύσεις
 - Συστατικές επιστολές
 - Προφορική συνέντευξη (σε περίπτωση ύπαρξης μεγάλου αριθμού υποψηφίων)

Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο