Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Tο ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στο «Μάρκετινγκ Αθλητισμού, Πολιτισμού, Πολιτικής» («Sports, Cultural, Political Marketing»).

Οι φοιτητές του ΠΜΣ, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να αποκτήσουν μία ή και περισσότερες από τις ακόλουθες ειδικεύσεις:

1. Μάρκετινγκ Αθλητισμού (Sports Marketing)

2. Μάρκετινγκ Πολιτισμού (Cultural Marketing)

3. Μάρκετινγκ Πολιτικής (Political Marketing)

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) του ΠΜΣ είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση μαθημάτων και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), με συγκεκριμένη ειδίκευση, είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση των μαθημάτων της συγκεκριμένης ειδίκευσης και η εκπόνηση σχετικής διπλωματικής εργασίας.

Όλο το ΠΜΣ έχει διεθνή προσανατολισμό, δίνει έμφαση στη διεθνή προσέγγιση και πρακτική και στοχεύει στην προώθηση συνεργασιών με άλλα γνωστά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Οργανισμούς της αλλοδαπής.

Παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα που θα τους επιτρέψει την αναγραφή επιπλέον ειδίκευσης στο απονεμόμενο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.). Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ΕΚΠΑ

Για την απόκτηση ΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο