Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Περιβάλλον και Συμπεριφορά

Προκηρύσσονται 40 θέσεις φοιτητών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο “Περιβάλλον, Συμπεριφορά και Εκπαίδευση” για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18. Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων και σχολών Ψυχολογίας, Παιδαγωγικής Επιστήμης, Θετικών Επιστημών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Πολυτεχνικών και Γεωπονικών σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. 
Στο πρόγραμμα αυτό, η δυνατότητα απόκτησης του μεταπτυχιακού τίτλου είναι το 1,5 έτος, και η κυρίαρχη καινοτομία του είναι η ευελιξία του, καθώς είναι σχεδιασμένο ειδικά για εργαζόμενους.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το κόστος παρακολούθησης ανέρχεται σε 800€ το εξάμηνο. 
Τυπικό προσόν αποτελεί η τουλάχιστον καλή γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, με προτίμηση την Αγγλική. Η επιλογή θα γίνει από επιτροπή αξιολόγησης με βάση τη συνάφεια του τίτλου σπουδών, την αναλυτική βαθμολογία και την εξέταση του βιογραφικού σημειώματος. Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει στις αρχές του Οκτωβρίου 2017.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη γραμματειακή υποστήριξη του ΠΜΣ κα Ολυμπία Δεμεσούκα (eb@env.duth.gr), καθημερινά 11:00-13:00, στα τηλέφωνα 25410-79332, 6977255399 ή στον Αναπληρωτή Καθηγητή Δημήτριο Κομίλη, 25410-79391, (dkomilis@env.duth.gr). Επίσης, πληροφορίες εμφανίζονται και στην ιστοσελίδα www.env.duth.gr/eb. 

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από τα ακόλουθα έγγραφα
1. Αίτηση
2. Τίτλο σπουδών 
3. Πιστοποιητικό καλής γνώσης μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.
4. Αναλυτική βαθμολογία 
5. Βιογραφικό σημείωμα 

Καταληκτικές ημερομηνίες: 
30 Ιουλίου 2017 και 29 Σεπτεμβρίου 2017 


Μετά το τέλος της πρώτης προθεσμίας θα αξιολογηθούν οι αιτήσεις και, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, θα συμπληρωθούν μέσα στην επόμενη προθεσμία υποβολής. Οι επιτυχόντες θα κληθούν να προσκομίσουν φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών κατά την εγγραφή τους και υπεύθυνη δήλωση για τη γνησιότητά τους.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση secr@env.duth.gr και κοινοποίηση στο eb@env.duth.gr με επισυναπτόμενα τα σαρωμένα δικαιολογητικά 1, 2, 3, 4 και 5. Στο θέμα του μηνύματος θα πρέπει να αναγράφεται: Υποβολή Υποψηφιότητας για το ΠΜΣ «Περιβάλλον, Συμπεριφορά και Εκπαίδευση».
Σε περίπτωση που υποψήφιοι αναμένεται να αποφοιτήσουν μέσα στην επόμενη εξεταστική της προκήρυξης (Σεπτεμβρίου 2017), και υπάρχουν εκκρεμότητες με μαθήματα ή διπλωματική/πτυχιακή εργασία, θα πρέπει να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι πρόκειται να αποκτηθεί το πτυχίο το αργότερο στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου και θα κατατεθεί στη συνέχεια. Δεν επιτρέπεται η εγγραφή και παράλληλη παρακολούθηση του ΠΜΣ με άλλο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πρώτου κύκλου.
Η παρακολούθηση είναι προαιρετική εκτός από τα εργαστήρια/εργαστηριακά μαθήματα, στα οποία η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφιοτήτων είναι: 

1. Βαθμός πτυχίου (5-10) 
2. Γλώσσα (Καλή=5, Πολύ Καλή=7,5, Άριστη=10) 
3. Δημοσιεύσεις (Το μέγιστο από): 
Ελληνικό Συνέδριο /Κεφάλαιο Βιβλίου/Περιοδικό χωρίς κριτές=1 
Διεθνές Συνέδριο /Κεφάλαιο Βιβλίου/ Περιοδικό χωρίς κριτές=2 
Βιβλίο Ελληνικό=3
Βιβλίο Ξενόγλωσσο=4 
Ελληνικό περιοδικό με κριτές =5 
Ξενόγλωσσο περιοδικό με κριτές =6 
4. Βιογραφικό και προϋπηρεσία =5 
5. Μέγιστη βαθμολόγηση (10+10+6+5)= 31 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος 

Αναπληρωτής Καθηγητής Παράσχος Μελίδης 


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο