Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται: α) επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση σε οκτώ μαθήματα κατά τα 2 εξάμηνα και β) η εκπόνηση και συγγραφή της Μεταπτυχιακής Εργασίας, η οποία πραγματοποιείται κατά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών. Κάθε εξάμηνο σπουδών πιστώνεται με τριάντα (30) Πιστωτικές Μονάδες (ΠΜ). Το σύνολο των ΠΜ που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε ενενήντα (90 ΠΜ). Υπάρχει η δυνατότητα διδασκαλίας στα Αγγλικά. Η συγγραφή της Μεταπτυχιακής Εργασίας δύναται να είναι στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων ανά εξάμηνο σπουδών κατανέμεται ως εξής:

Α΄ Εξάμηνο (Σύνολο 30 ECTS)

Ανάλυση συμπεριφοράς (πειραματική και εφαρμοσμένη) 7,5 ECTS

Περιβαλλοντική επιστήμη και μηχανική I 7,5 ECTS

Περιβαλλοντική επιστήμη και μηχανική IΙ 7,5 ECTS

Περιβαλλοντικό Μάρκετινγκ και Μάνατζμεντ 7,5 ECTS

 

Β΄ Εξάμηνο (Σύνολο 30 ECTS)

Περιβαλλοντική ψυχολογία 7,5 ECTS

Επιχειρηματική Περιβαλλοντική Συμπεριφορά 7,5 ECTS

Μελλοντικές Προκλήσεις στην Επιστήμη και Μηχανική του Περιβάλλοντος7,5 ECTS

Μεθοδολογία της έρευνας και εφαρμοσμένη στατιστική 7,5 ECTS

 

Γ΄ Εξάμηνο

Μεταπτυχιακή εργασία 30 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ 90 ECTS

Η ανακατανομή των μαθημάτων στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης θα γίνεται με αποφάσεις οργάνων και θα περιλαμβάνεται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο