Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Προκήρυξη "ΠΜΣ Πολύπλοκα Συστήματα και Δίκτυα" 2017-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 2017-8

To Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα «Πολύπλοκα Συστήματα και Δίκτυα» (ΔΠΜΣ-ΠΣΔ), των Τμημάτων Μαθηματικών, Βιολογίας, Γεωλογίας και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με επισπεύδον το Τμήμα Μαθηματικών, θα λειτουργήσει για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Χειμερινό Εξάμηνο

 • από 09-10-2017 έως 26-01-2018 Μαθήματα
 • από 05-02-2018 έως 14-02-2018 Εξετάσεις

Εαρινό Εξάμηνο

 • από 21-02-2018 έως 08-06-2018 Μαθήματα
 • από 11-06-2018 έως 22-06-2018 Εξετάσεις

Το Πρόγραμμα Μαθημάτων καθώς και το περιεχόμενό τους περιγράφονται σε αντίστοιχα Αρχεία στον Ιστοχώρο του ΔΠΜΣ-ΠΣΔ (http://cosynet.auth.gr).

Στο ΔΠΜΣ-ΠΣΔ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Θετικών Επιστημών, Οικονομικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Περιβαλλοντικών Επιστημών και άλλων Τμημάτων συναφούς αντικειμένου Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) και ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Ο τρόπος επιλογής αναφέρεται στον κανονισμό σπουδών του ΔΠΜΣ-ΠΣΔ.

Σημαντικές ημερομηνίες για τους Υποψηφίους για το ακαδημαϊκό Έτος 2017-18:

 • από 03-07-2017 έως και 28-09-2017, ώρα 23:59: Υποβολή Αίτησης και σχετικών δικαιολογητικών των Υποψηφίων
 • 03-10-2017: Ειδοποίηση των Επιλεγέντων Υποψηφίων για Συνέντευξη με email είτε τηλέφωνο
 • 05-10-2017 από 11:00 έως 17:00: Συνεντεύξεις Επιλεγέντων Υποψηφίων στο Γραφείο του κ. Ι. Αντωνίου Σχολή Θετικών Επιστημών, Νέο Κτίριο, Δυτική Πτέρυγα, 3ος όροφος, Γραφείο 6
 • 06-10-2017: Ανακοίνωση Εισαγομένων και Επιλαχόντων
 • 09-10-2017: Μαθήματα

Οι Υποψήφιοι υποβάλλουν Αίτηση (διατίθεται στην Ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ ΠΣΔ http://cosynet.auth.gr) με τα Δικαιολογητικά:

 1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναγράφονται email και Τηλέφωνα (σταθερό, κινητό).
 2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών.
 4. Πρόταση Σπουδών έως 1.000 λέξεις, όπου περιγράφονται οι στόχοι του υποψηφίου για την συμμετοχή του στο ΔΠΜΣ-ΠΣΔ.
 5. Συστατικές επιστολές (προαιρετικά).
 6. Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών (προαιρετικά).
 7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις (προαιρετικά).

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά κατατίθενται ηλεκτρονικά σε μορφή pdf στον κ. Π. Τζουνάκη στη διεύθυνση (pj@auth.gr). Οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να μεριμνήσουν προσωπικά ώστε τα δικαιολογητικά να φτάσουν εγκαίρως στον κ. Π. Τζουνάκη πριν τις αναγραφόμενες Ημερομηνίες. Αιτήσεις που θα παραληφθούν αργότερα από τις αναγραφόμενες Ημερομηνίες δεν θα ληφθούν υπόψη.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία:

 • στην ιστοσελίδα: http://cosynet.auth.gr
 • στον κ. Π. Τζουνάκη (Εργαστήριο Υπολογιστών, Τμήμα Μαθηματικών, Α΄ όροφος κτιρίου Βιολογίας, Σ.Θ.Ε.

τηλ. 2310998438), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη

 • Γραμματεία Τμήματος Μαθηματικών, τηλ. 2310998096, fax 2310 999703.

 

Εκ μέρους της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του ΔΠΜΣ-ΠΣΔ

 

Ο Διευθυντής

Καθηγητής Ι. Αντωνίου


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο