Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα
Μαθηματικών, Γεωλογίας, Βιολογίας, Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ
Τίτλος Προγράμματος
Πολύπλοκα Συστήματα και Δίκτυα
Δίδακτρα
Δωρεάν
Πρόσθετες Πληροφορίες

Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. 

Αριθμός εισακτέων: 20 άτομα/έτος

Σκοπός του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στην Ανάλυση και Μοντελοποίηση Πολύπλοκων Συστημάτων σε σχέση με εφαρμογές στη Βιολογία Συστημάτων τα Οικο-Γεωλογικά Συστήματα και Δίκτυα, τα Οικονομικά και Κοινωνικά Δίκτυα, τη διερευνητική προσομοίωση σε πραγματικά προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας. Στο πρόγραμμα θα γίνονται δεκτοί  πτυχιούχοι Θετικών Επιστημών, Οικονομικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Περιβαλλοντικών Επιστημών και άλλων Τμημάτων συναφούς αντικειμένου Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) και ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο