Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το Πρόγραμμα Σπουδών στα «Πολύπλοκα Συστήματα και Δίκτυα», απαιτεί την παρακολούθηση κύκλου μαθημάτων διάρκειας δύο εξαμήνων και εκπόνηση, στο τρίτο εξάμηνο, μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας που θα αφορά πρωτότυπη έρευνα σε θέματα ειδίκευσης. Το σύνολο των ευρωπαϊκών μονάδων (ECTS) που πρέπει να συγκεντρώσει ο φοιτητής, ανέρχεται σε 90 ECTS συνολικά.

Τα προσφερόμενα μαθήματα είναι:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

  1. Δ1 Θεωρία Δικτύων και Δυναμικά Συστήματα 10 ECTS
  2. Δ2 Στατιστική Ανάλυση Δικτύων 10 ECTS
  3. Δ3 Δίκτυα Γνώσης και Σημασιολογικός Ιστός 10 ECTS

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ 3 ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΩΘI:

  1. Δ4 Θεωρία Πληροφορίας, Εντροπία και Πολυπλοκότητα 10 ECTS
  2. Δ5 Δίκτυα Ζωής και Γεω−οικολογικά Συστήματα 10 ECTS
  3. Δ6 Κοινωνικο−οικονομικά Δίκτυα 10 ECTS
  4. Δ7 Ειδικά Θέματα Δικτύων Γνώσης και Σημασιολογικού Ιστού 10 ECTS
  5. Δ8 Ειδικά Θέματα Δικτύων Ζωής και Γεωοικολογικών Συστημάτων 10 ECTS
  6. Δ9 Ειδικά Θέματα Κοινωνικο−οικονομικών Δικτύων 10 ECTS
  7. Δ10 Ειδικά Θέματα Πολύπλοκων Συστημάτων 10 ECTS

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 30 ECTS

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο