Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Προκήρυξη ΠΜΣ "Χημική Μηχανική" 2016-2017

Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 23 Σεπτεμβρίου 2016

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ γνωστοποιεί την προκήρυξη 30 θέσεων για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) με χορήγηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδικευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Χημική Μηχανική για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Το ΠΜΣ λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης της Συγκλήτου του ΑΠΘ με αριθμό 3304/28-7-2015, του ΦΕΚ 1727/18-8-2015, και τον Εσωτερικό Κανονισμό του, ο οποίος έχει καταρτιστεί και εγκριθεί από την ΓΣΕΣ του Τμήματος με αριθμό συνεδρίαση 1/9/2015. 

Οι μεταπτυχιακές σπουδές του παραπάνω ΠΜΣ οδηγούν στη λήψη ΜΔΕ μετά από κύκλο σπουδών τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων, ο οποίος περιλαμβάνει την παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων καθώς και την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας κατά το τρίτο εξάμηνο.

Η ημερομηνία έναρξης του ΠΜΣ είναι το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016. Δικαίωμα υποβολής αίτησης στο ΠΜΣ, έχουν πτυχιούχοι ΑΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφών αντικειμένων. Πτυχιούχοι ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ και ισότιμων συναφών σχολών μπορούν επίσης να γίνουν δεκτοί. Όσοι επιλεγούν στο ΠΜΣ, καλούνται να καταβάλουν κατά την εγγραφή τους , το ποσό των 400 ευρώ ως οικονομική συμμετοχή στα λειτουργικά έξοδα του ΠΜΣ. Tα μαθηματα θα διεξάγονται κανονικά τις πρωινές κα απογευματινές ώρες (9:00- 17 .00).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ, αίτηση υποψηφιότητας (Έντυπο Τμήματος) μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εώς και την 23η Σεπτεμβρίου, ως ακολούθως:

  • Αντίγραφο Διπλώματος-Πτυχίου
  • Αντίγραφο Πιστοποιητικού Αναλυτικής Βαθμολογίας
  • Βεβαίωση ισοτιμίας από ΔΟΑΤΑΠ για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
  • Τεκμηρίωση ερευνητικής και εργασιακής εμπειρίας (αν υπάρχει)
  • Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Β2)
  • Υπεύθυνη δήλωση περι μη παρακολούθησης άλλου ΠΜΣ.
  • Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές
  • Βιογραφικό Σημείωμα
  • Φωτοτυπία Ταυτότητας

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ

ΤΗΛ: 2310-996158

e-mail: info@cheng,auth.gr

http://cheng.auth.gr

Για την αίτηση συμμετοχής πατήστε εδώ 


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο