Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα
Χημικών Μηχανικών
Τίτλος Προγράμματος
Χημική Μηχανική
Δίδακτρα
400 ευρώ
Πρόσθετες Πληροφορίες

Αριθμός εισακτέων:  30 άτομα ανά έτος

Κύριοι στόχοι του παρόντος Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή και η εδραίωση προχωρημένων μεταπτυχιακών σπουδών υψηλής ποιότητας και η επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση επιστημόνων στα πεδία ενασχόλησης των Χημικών Μηχανικών. Σ΄ αυτά περιλαμβάνονται οι κλασικές περιοχές της Χημικής Μηχανικής, όπως αυτές εφαρμόζονται στην χημική και ενεργειακή βιομηχανία, στις εφαρμογές πληροφορικής, στη χημική εν γένει βιομηχανία, στην επιστήμη και τεχνολογία προηγμένων υλικών, στη μηχανική τροφίμων, στη βιοχημική μηχανική, βιοϊατρική μηχανική και βιοτεχνολογία, στην επιστήμη, μηχανική και τεχνολογία αντιρρύπανσης και προστασίας περιβάλλοντος, κ.α. 
Μέσω του παρόντος Π.Μ.Σ. θα επιτευχθεί επίσης η ενίσχυση της έρευνας στην παραγωγή νέας επιστημονικής γνώσης και στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, ιδιαίτερα τεχνολογιών αιχμής, με άμεσες επιπτώσεις στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και αποδοτικότητας των ελληνικών βιομηχανιών, επιχειρήσεων και κοινωνικών φορέων, στη συγκράτηση στην Ελλάδα των νέων επιστημόνων, που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές καθώς και στην κάλυψη αναγκών σε επιστήμονες και ερευνητές, ανταγωνιστικούς σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 
Ο σκοπός του Π.Μ.Σ. εκπληρώνεται με την παρακολούθηση οργανωμένων μεταπτυχιακών μαθημάτων, σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα, που προσδίδουν βάθος αλλά και την απαιτούμενη ευρύτητα στο επιστημονικό και τεχνικό υπόβαθρο ενός Μεταπτυχιακού Διπλωματούχου του Τμήματος Χημικών Μηχανικών. 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο