ΠΜΣ Πληροφορική και Εφαρμογές
MA in Mediterranean Studies, University of the Peloponnese
MBA Food and Agribusiness
AUTH - Department of Journalism
Φορέας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα
Χημικών Μηχανικών
Τίτλος Προγράμματος
Χημική Μηχανική
Δίδακτρα
400 ευρώ
Πρόσθετες Πληροφορίες

Αριθμός εισακτέων:  30 άτομα ανά έτος

Κύριοι στόχοι του παρόντος Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή και η εδραίωση προχωρημένων μεταπτυχιακών σπουδών υψηλής ποιότητας και η επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση επιστημόνων στα πεδία ενασχόλησης των Χημικών Μηχανικών. Σ΄ αυτά περιλαμβάνονται οι κλασικές περιοχές της Χημικής Μηχανικής, όπως αυτές εφαρμόζονται στην χημική και ενεργειακή βιομηχανία, στις εφαρμογές πληροφορικής, στη χημική εν γένει βιομηχανία, στην επιστήμη και τεχνολογία προηγμένων υλικών, στη μηχανική τροφίμων, στη βιοχημική μηχανική, βιοϊατρική μηχανική και βιοτεχνολογία, στην επιστήμη, μηχανική και τεχνολογία αντιρρύπανσης και προστασίας περιβάλλοντος, κ.α. 
Μέσω του παρόντος Π.Μ.Σ. θα επιτευχθεί επίσης η ενίσχυση της έρευνας στην παραγωγή νέας επιστημονικής γνώσης και στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, ιδιαίτερα τεχνολογιών αιχμής, με άμεσες επιπτώσεις στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και αποδοτικότητας των ελληνικών βιομηχανιών, επιχειρήσεων και κοινωνικών φορέων, στη συγκράτηση στην Ελλάδα των νέων επιστημόνων, που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές καθώς και στην κάλυψη αναγκών σε επιστήμονες και ερευνητές, ανταγωνιστικούς σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 
Ο σκοπός του Π.Μ.Σ. εκπληρώνεται με την παρακολούθηση οργανωμένων μεταπτυχιακών μαθημάτων, σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα, που προσδίδουν βάθος αλλά και την απαιτούμενη ευρύτητα στο επιστημονικό και τεχνικό υπόβαθρο ενός Μεταπτυχιακού Διπλωματούχου του Τμήματος Χημικών Μηχανικών. 

Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο