Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση 10 μαθημάτων τα οποία αποδίδουν 60 πιστωτικές μονάδες (ECTS), και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (30 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Συνολικά το πρόγραμμα αποδίδει 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κάθε μάθημα έχει 6 πιστωτικές μονάδες. Το πρόγραμμα μαθημάτων ορίζεται ως εξής:


ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 
Α΄ Εξάμηνο 

α/α ΚΩΔ. Μάθημα Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 

 1. ΜΦ101 - Μεθοδολογία έρευνας- Βιοστατιστική στο χώρο της υγείας 5 
 2. ΜΦ102 - Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες-παθολογία και προσέγγιση ασθενών με οξέα και χρόνια νοσήματα του νευρομυοσκελετικού συστήματος 5 
 3. ΜΦ103 - Ιατρική συντηρητική και χειρουργική παρέμβαση σε δυσλειτουργίες του νευρομυοσκελετικού συστήματος 5 
 4. ΜΦ104 - Εμβιομηχανική-εργονομία του νευρομυοσκελετικού συστήματος και βιοϋλικά 5 
 5. ΜΦ105 - Κινητικός έλεγχος και κινητική μάθηση στη λειτουργική αποκατάσταση 5 
 6. ΜΦ106 - Σύστημα διαχείρισης ποιότητας στην παροχή φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών 5 

Σύνολο: 30 

Β΄ Εξάμηνο 
α/α ΚΩΔ. Μάθημα Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 

 1. ΜΦ201 - Φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση και διάγνωση νευρομυοσκελετικών δυσλειτουργιών 5 
 2. ΜΦ202 - Φυσικοθεραπεία των νευρομυοσκελετικών δυσλειτουργιών με την εφαρμογή φυσικών μέσων 5 
 3. ΜΦ203 - Εφαρμογή ειδικών φυσικοθεραπευτικών τεχνικών στις νευρομυοσκελετικές δυσλειτουργίες 5 
 4. ΜΦ204 - Σχεδιασμός θεραπευτικών πρωτοκόλλων στις νευρομυοσκελετικές δυσλειτουργίες παιδιών, εφήβων και ενηλίκων 5 
 5. ΜΦ205 – Ρομποτική, τηλεϊατρική και διαδραστικά μέσα στην αποκατάσταση νευρομυοσκελετικών ελλειμμάτων 5 
 6. ΜΦ206 - Αναπηρία και προγράμματα λειτουργικής αποκατάστασης 5 

Σύνολο: 30 

Γ΄ Εξάμηνο 
α/α ΚΩΔ.  Μάθημα Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 

 1. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝAΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ECTS) 90 ECTS 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 
Α΄ Εξάμηνο
α/α ΚΩΔ.  Μάθημα Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 

 1. ΜΦ101 - Μεθοδολογία έρευνας- Βιοστατιστική στο χώρο της υγείας 5 
 2. ΜΦ102 - Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες-παθολογία και προσέγγιση ασθενών με οξέα και χρόνια νοσήματα του νευρομυοσκελετικού συστήματος 5 
 3. ΜΦ103 - Ιατρική συντηρητική και χειρουργική παρέμβαση σε δυσλειτουργίες του νευρομυοσκελετικού συστήματος 5 

Σύνολο: 15 


Β΄ Εξάμηνο

 1. ΜΦ104 - Εμβιομηχανική-εργονομία του νευρομυοσκελετικού συστήματος και βιοϋλικά 5 
 2. ΜΦ105 - Κινητικός έλεγχος και κινητική μάθηση στη λειτουργική αποκατάσταση 5 
 3. ΜΦ106 - Σύστημα διαχείρισης ποιότητας στην παροχή φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών 5 

Σύνολο: 15 


Γ΄ Εξάμηνο
α/α ΚΩΔ.  Μάθημα Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 

 1. ΜΦ201 - Φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση και διάγνωση νευρομυοσκελετικών δυσλειτουργιών 5 
 2. ΜΦ202 - Φυσικοθεραπεία των νευρομυοσκελετικών δυσλειτουργιών με την εφαρμογή φυσικών μέσων 5 
 3. ΜΦ203 - Εφαρμογή ειδικών φυσικοθεραπευτικών τεχνικών στις νευρομυοσκελετικές δυσλειτουργίες 5 

Σύνολο 15 


Δ΄ Εξάμηνο

 1. ΜΦ204 - Σχεδιασμός θεραπευτικών πρωτοκόλλων στις νευρομυοσκελετικές δυσλειτουργίες παιδιών, εφήβων και ενηλίκων 5 
 2. ΜΦ205 – Ρομποτική, τηλεϊατρική και διαδραστικά μέσα στην αποκατάσταση νευρομυοσκελετικών ελλειμμάτων 5 
 3. ΜΦ206 - Αναπηρία και προγράμματα λειτουργικής αποκατάστασης 5 

Σύνολο: 15 


Ε΄και ΣΤ΄ Εξάμηνο
α/α ΚΩΔ.  Μάθημα Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 

 1. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝAΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ECTS) 90 ECTS 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο