Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Τμήμα
Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Τίτλος Προγράμματος
Νευρομυοσκελετική Φυσικοθεραπεία
Δίδακτρα
3900 ευρώ
Πρόσθετες Πληροφορίες

Αριθμός εισακτέων: 40 άτομα ανά έτος.

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου στον τομέα της Φυσικοθεραπείας, δίνοντας παράλληλα έμφαση στην φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση των παθήσεων και κακώσεων του Νευρομυοσκελετικού συστήματος.

Ο τίτλος του ΜΠΣ είναι «Νευρομυοσκελετική Φυσικοθεραπεία». Σκοπός του ΠΜΣ, που οργανώνει το Τμήμα Φυσικοθεραπείας, του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, είναι μέσα από την εμβάθυνση και προαγωγή των γνώσεων στα γνωστικά αντικείμενα της Φυσικοθεραπείας σε προβλήματα που παρουσιάζουν το Νευρικό, το Μυϊκό και το Σκελετικό (ερειστικό) Σύστημα να σταθεί ικανή η εξειδίκευση των πτυχιούχων του Τμήματος και των ομολόγων Τμημάτων άλλων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, η διαμόρφωση στελεχών ικανών να ανταποκριθούν στον επαγγελματικό χώρο των επιχειρήσεων, των οργανισμών αλλά και του δημόσιου τομέα καθώς επίσης και η προώθηση της ανάπτυξης της έρευνας, της θεωρίας και των εφαρμογών στα προαναφερόμενα αντικείμενα.

Ο απόφοιτος μπορεί να εργασθεί με το προσόν της εξειδικευμένης Φυσικοθεραπευτικής γνώσης ως ιδιοκτήτης ατομικής επιχείρησης, ως πάροχος υγείας σε φορείς όπως Τράπεζες, Ε.Ο.Π.Υ.Υ, ασφαλιστικές εταιρείες, ως υπάλληλος στις Δημόσιες και Ιδιωτικές δομές υγείας (Νοσοκομεία, Κλινικές, Κέντρα Υγείας, Κ.Α.Π.Η, Κέντρα Αποκατάστασης), ως σύμβουλος Φυσικοθεραπείας, ως αξιολογητής έγκρισης Φυσικοθεραπειών σε ασφαλιστικές εταιρείες, ως υπεύθυνος Φυσικοθεραπείας επιχειρηματικών σχημάτων (Ο.Ε, Ε.Ε), ως υπεύθυνος οργανισμών υγείας, ως σύμβουλος επιχειρήσεων υγείας, ως εκπαιδευτικός στην Β/θμια Εκπαίδευση και στα Ειδικά Σχολεία καθώς και με κάθε άλλη δραστηριότητα που έχει σχέση με τη Φυσικοθεραπεία σε θεραπευτικό ή διοικητικό επίπεδο. Επίσης να συνεχίσει τις σπουδές του για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος είτε στο οικείο Τμήμα (όταν το θεσμικό πλαίσιο το επιτρέψει), είτε σε άλλο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας ή του εξωτερικού.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα για το Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και σε έξι (6) για το πρόγραμμα μερικούς φοίτησης

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο