Το ΠΜΣ περιλαμβάνει δέκα (10) υποχρεωτικά μαθήματα, κατανεμημένα εξίσου σε δύο εξάμηνα σπουδών. Κατά τη διάρκεια του 3ου εξαμήνου πραγματοποιείται η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.).

A' εξάμηνο

 • Ειδικά Θέματα Ελεγκτικής (6 ECTS)
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση (6 ECTS)
 • Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων & Επιχειρηματικότητα (6 ECTS)
 • Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα (6 ECTS)
 • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν  & Ηλεκτρονικό Εμπόριο (6 ECTS) 

Σύνολο 30 ECTS

B' εξάμηνο

 • Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (6 ECTS) 
 • Ειδικά Θέματα Διοικητικής Λογιστικής (6 ECTS) 
 • Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης (6 ECTS) 
 • Χρηματοοικονομικές Αγορές (6 ECTS) 
 • Αναλυτική των Επιχειρήσεων (6 ECTS) 

Σύνολο 30 ECTS

Γ' εξάμηνο

 • Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο