Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης. Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση θεωρητικών μεταπτυχιακών μαθημάτων, κλινική άσκηση σε Μονάδες Αποκατάστασης ή άλλους φορείς κλινικής εφαρμογής των μεθόδων αποκατάστασης, επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων και εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική ή/και αγγλική. 
Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται συνολικά 120 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Τα μαθήματα του κάθε εξαμήνου αντιστοιχούν σε 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, η οποία εκπονείται κατά το τέταρτο εξάμηνο σπουδών, αντιστοιχεί σε 30 διδακτικές μονάδες. 
Αναλυτικότερα το πρόγραμμα μαθημάτων έχει ως εξής: 


1ο Εξάμηνο 
Κωδ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 
1.1 Μεθοδολογία Έρευνας, Στατιστική και Εφαρμογές -Research Methods, Statistics & Applications 9 
1.2 Προηγμένη διαχείριση δεδομένων 
- 1.2α Matlab και Simulink για Ανάλυση, Επεξεργασία και Μοντελοποίηση ή 
- 1.2β Ανάλυση Δεδομένων Ποιοτικών και Μικτών Ερευνών - Advanced data processing 
- 1.2α Matlab and Simulink for Analysis, Processing and Modeling or 
- 1.2b Qualitative and Mixed Research Methods Data Analysis 6 
1.3 Εισαγωγή στις Επιστήμες Αποκατάστασης -Introduction to Rehabilitation Sciences 7 

Κωδ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 
1.4.1 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
Γλώσσα και Νόηση -Language and Cognition 8 
1.4.2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 
Κλινικά Νοσηλευτικά Θέματα στην Αποκατάσταση Ι -Clinical Nursing Topics in Rehabilitation I
1.4.3 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
Κλινική Εμβιομηχανική -Clinical Biomechanics
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 


2ο Εξάμηνο 
Κωδ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 
2.1 Καινοτόμες Τεχνολογίες στην Αποκατάσταση -Novel Technologies in Rehabilitation 6 

Κωδ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 
2.2.1 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
Αφασία και συναφείς γλωσσικές διαταραχές -Aphasia and related language disorders 8 
2.2.2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 
Κλινικά Νοσηλευτικά Θέματα στην Αποκατάσταση ΙI -Clinical Nursing Topics in Rehabilitation II
2.2.3 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
Χειροθεραπευτική Φυσικοθεραπεία -Manipulative Physiotherapy

2.3.1 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
Διαταραχές κατάποσης -Swallowing Disorders 8 
2.3.2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 
Διαχείριση Χρόνιου Πόνου -Chronic Pain Management 5 
2.3.3 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
Η θεραπευτική Άσκηση στη Φυσικοθεραπεία -Therapeutic Exercise in Physiotherapy 8 

2.4.1 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
Νευρογενείς κινητικές διαταραχές ομιλίας -Neurogenic motor speech disorders 8 
2.4.2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 
Οργάνωση-Διοίκηση Μονάδας Αποκατάστασης / Νομοθεσία-Δεοντολογία -Rehabilitation Unit Organization-Administration / Legislation-Deontology 7 
2.5.2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 
Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη Χρόνιων Ασθενών -Psychosocial Support of Chronic Patients 4 
2.4.3 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
Κλινική Αθλητική Φυσικοθεραπεία -Clinical Sports Physiotherapy 8 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 


3ο Εξάμηνο 
Κωδ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 
3.1.1 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
Διαταραχές Φωνής -Voice Disorders 8 
3.1.2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 
Κλινικά Νοσηλευτικά Θέματα στην Αποκατάσταση ΙIΙ -Clinical Nursing Topics in Rehabilitation IIΙ
3.1.3 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
Προηγμένες Τεχνικές Μαλακών Μορίων στη Φυσικοθεραπεία -Advanced Soft Tissue Techniques in Physiotherapy

3.2.1 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
Γνωστικές διαταραχές επικοινωνίας -Cognitive Communication Disorders 8 
3.2.2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 
Νοσηλευτική Αποκατάσταση Ηλικιωμένων Ασθενών -Nursing Rehabilitation of Elderly Patients
3.2.3 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
Νευρομυοσκελετική Φυσικοθεραπεία -Neuromusculoskeletal Physiotherapy

3.3.1 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
Τεκμηριωμένη Κλινική πρακτική στη Λογοθεραπεία -Evidence based Clinical practice in Speech and language Therapy 14 
3.3.2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 
Τεκμηριωμένη Κλινική Πρακτική στη Νοσηλευτική Αποκατάσταση -Evidence-based Clinical Practice in Nursing Rehabilitation
3.3.3 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
Τεκμηριωμένη Κλινική Φυσικοθεραπεία Μυοσκελετικών Δυσλειτουργιών -Evidence-based Clinical Physiotherapy in Musculoskeletal Dysfunction 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 


4ο Εξάμηνο Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία –MScThesis: 30 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο