Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
Τμήμα
Λογοθεραπείας, Νοσηλευτικής και Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας
Τίτλος Προγράμματος
Επιστήμες Αποκατάστασης – Rehabilitation Sciences
Δίδακτρα
3900 ευρώ
Κατευθύνσεις

1. Λογοθεραπεία
2. Νοσηλευτική
3. Φυσικοθεραπεία.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. 

Αριθμός εισακτέων: 45  άτομα (15 ανά κατεύθυνση)

Αντικείμενο του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ. αποτελεί η ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων και η προαγωγή της έρευνας στο πεδίο των επιστημών της Αποκατάστασης σε πτυχιούχους επιστημών υγείας. Οι θεματικές ενότητες του αντικειμένου του μεταπτυχιακού προγράμματος αναφέρονται στην πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση, ενώ διακρίνονται σε τρεις επιμέρους - κατευθύνσεις: στη Λογοθεραπεία, στη Νοσηλευτική και στη Φυσικοθεραπεία. 
Σκοποί του προγράμματος είναι: 
1. Η απόκτηση ισχυρού επιστημονικού υπόβαθρου ώστε οι επιστήμονες υγείας να διευρύνουν την εμπειρία και την επιστημονική τους γνώση στην αποκατάσταση των ασθενών, μέσω αναζήτησης και αξιολόγησης της παρεχόμενης πληροφορίας στα επιμέρους αντικείμενα υγείας. 
2. Η έρευνα για την παραγωγή και αξιοποίηση προηγμένων θεωρητικών γνώσεων, την ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών, τεχνικών και κλινικών εφαρμογών στον επιστημονικό χώρο της Αποκατάστασης. 
3. Η διεπιστημονική εκπαίδευση επιστημόνων υγείας στο σχεδιασμό και υλοποίηση της έρευνας στις προηγμένες τεχνικές αποκατάστασης και στην προαγωγή της υγείας του ατόμου καθώς και της ασφάλειας του κατά την υλοποίησή τους. 
4. Η τελική απόδοση στο ευρύτερο υγειονομικό σύστημα της χώρας επιστημόνων υγείας με τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό και δημόσιο κλινικό τομέα, καθώς και στον ακαδημαϊκό τομέα, ως εξειδικευμένων επιστημόνων αποκατάστασης, που να είναι ικανοί να αναπτύξουν, σχεδιάσουν, αξιολογήσουν και να εφαρμόσουν επιστημονικά τεκμηριωμένες υπηρεσίες/ προγράμματα αποκατάστασης. 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο