ΠΜΣ Συμβουλευτικής- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
MBA Agribusiness
International Hellenic University

Στο Π.Μ.Σ. προσφέρονται μαθήματα θεωρίας (Θ) και εργαστηρίου (Ε). Οι τίτλοι μεταπτυχιακών μαθημάτων ανά εξάμηνο με τις πιστωτικές μονάδες (ECTS) τους αναγράφονται παρακάτω:

 

Εξάμηνο Α΄ 

 • Χρώμα: Επιστήμη και Τεχνολογία 4
 • Πειραματικός σχεδιασμός και ποσοτικές μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων 4
 • Ιστορική και αισθητική προσέγγιση των πολιτιστικών αγαθών 4
 • Ψηφιακές τεχνικές τρισδιάστατης απεικόνισης 6 
 • Ειδικά θέματα παθολογίας και διάβρωσης ανόργανων υλικών πολιτιστικής κληρονομιάς 6
 • Ειδικά θέματα παθολογίας και φθοράς οργανικών υλικών πολιτιστικής κληρονομιάς 6

Σύνολο 30 

 

Εξάμηνο Β΄ 

 • Ειδικά θέματα μη καταστρεπτικού ελέγχου 4 
 • Σύγχρονες τεχνικές χαρακτηρισμού και ανάλυσης δομής υλικών 4 
 • Προηγμένα υλικά και μέθοδοι συντήρησης 6 
 • Μελέτη περιπτώσεων συντήρησης σύνθετων αντικειμένων 6 
 • Διαχείριση κινδύνων και σχεδιασμός βιωσιμότητας της πολιτιστικής κληρονομιάς 4 
 • Σχεδιασμός εκπόνησης εργασίας συντήρησης 6 

Σύνολο 30 

 

Εξάμηνο Γ' 

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Project) 30 

Σύνολο 30

 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, θεωρούνται ότι περάτωσαν επιτυχώς τις σπουδές τους και τους απονέμεται το Δ.Μ.Σ., εφόσον:

(α) παρακολούθησαν επιτυχώς βάσει του προβλεπόμενου αριθμού παρουσιών τον απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων,

(β) αξιολογήθηκαν επιτυχώς στα μαθήματα (βαθμός επιτυχίας είναι τουλάχιστον 5,0 της κλίμακας 0-10), και

(γ) ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (βαθμός επιτυχίας: τουλάχιστον 5,0 της κλίμακας 0-10).

Ο βαθμός του Δ.Μ.Σ. προκύπτει από το βαθμό αξιολόγησης: α) στα μαθήματα (ισότιμος μέσος όρος), σε ποσοστό 70% και β) στη Διπλωματική Εργασία στη Συντήρηση, σε ποσοστό 30%.

Η συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα. Προβλέπεται η συγγραφή της στην αγγλική γλώσσα κατόπιν αιτήματος του μεταπτυχιακού φοιτητή με σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος και έγκριση από τη Συνέλευση.

Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα