Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Στο Π.Μ.Σ. προσφέρονται μαθήματα θεωρίας (Θ) και εργαστηρίου (Ε). Οι τίτλοι μεταπτυχιακών μαθημάτων ανά εξάμηνο με τις πιστωτικές μονάδες (ECTS) τους αναγράφονται παρακάτω:

 

Εξάμηνο Α΄ 

 • Χρώμα: Επιστήμη και Τεχνολογία 4
 • Πειραματικός σχεδιασμός και ποσοτικές μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων 4
 • Ιστορική και αισθητική προσέγγιση των πολιτιστικών αγαθών 4
 • Ψηφιακές τεχνικές τρισδιάστατης απεικόνισης 6 
 • Ειδικά θέματα παθολογίας και διάβρωσης ανόργανων υλικών πολιτιστικής κληρονομιάς 6
 • Ειδικά θέματα παθολογίας και φθοράς οργανικών υλικών πολιτιστικής κληρονομιάς 6

Σύνολο 30 

 

Εξάμηνο Β΄ 

 • Ειδικά θέματα μη καταστρεπτικού ελέγχου 4 
 • Σύγχρονες τεχνικές χαρακτηρισμού και ανάλυσης δομής υλικών 4 
 • Προηγμένα υλικά και μέθοδοι συντήρησης 6 
 • Μελέτη περιπτώσεων συντήρησης σύνθετων αντικειμένων 6 
 • Διαχείριση κινδύνων και σχεδιασμός βιωσιμότητας της πολιτιστικής κληρονομιάς 4 
 • Σχεδιασμός εκπόνησης εργασίας συντήρησης 6 

Σύνολο 30 

 

Εξάμηνο Γ' 

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Project) 30 

Σύνολο 30

 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, θεωρούνται ότι περάτωσαν επιτυχώς τις σπουδές τους και τους απονέμεται το Δ.Μ.Σ., εφόσον:

(α) παρακολούθησαν επιτυχώς βάσει του προβλεπόμενου αριθμού παρουσιών τον απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων,

(β) αξιολογήθηκαν επιτυχώς στα μαθήματα (βαθμός επιτυχίας είναι τουλάχιστον 5,0 της κλίμακας 0-10), και

(γ) ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (βαθμός επιτυχίας: τουλάχιστον 5,0 της κλίμακας 0-10).

Ο βαθμός του Δ.Μ.Σ. προκύπτει από το βαθμό αξιολόγησης: α) στα μαθήματα (ισότιμος μέσος όρος), σε ποσοστό 70% και β) στη Διπλωματική Εργασία στη Συντήρηση, σε ποσοστό 30%.

Η συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα. Προβλέπεται η συγγραφή της στην αγγλική γλώσσα κατόπιν αιτήματος του μεταπτυχιακού φοιτητή με σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος και έγκριση από τη Συνέλευση.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο