Το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών έχει ως εξής:

 

Α’ Εξάμηνο

 • Εννοιολογικός σχεδιασμός συσκευασίας (6 ECTS)
 • Μεθοδολογίες Σχεδίασης. Στοιχεία συμβατικής και ευφυούς συσκευασίας (6 ECTS)
 • Ο εγκιβωτισμός στη σύγχρονη τέχνη (6 ECTS)
 • Επιχειρηματικότητα συσκευασίας (6 ECTS)
 • Σχεδιασμός και εικονογράφηση στη συσκευασία (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Β' Εξάμηνο 

 • Διαχείριση καινοτομίας και τεχνολογίας (6 ECTS)
 • B2C κ B2B μάρκετινγκ (6 ECTS)
 • Ψηφιακός σχεδιασμός εφαρμογών σε ευφυή συσκευασία (6 ECTS)
 • Εκτυπωμένες κεραίες. Προγραμματιστικό περιβάλλον στην ευφυή Συσκευασία (6 ECTS)
 • Εκτυπωτικές τεχνολογίες. Μελάνια. Υποστρώματα (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Γ' Εξάμηνο 

 • Διπλωματική εργασία (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Η συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα. Μπορεί να γραφτεί στην αγγλική γλώσσα μετά από αίτηση του μεταπτυχιακού φοιτητή με σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος και έγκριση από τη Συνέλευση.

Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα