Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχονται σε εκατόν είκοσι (120).

Οι θεματικές ενότητες, η ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, όπως και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες (ΠΜ) ορίζονται ως εξής:

 

Α' Εξάμηνο

 • Δομή και λειτουργία πρωτεϊνών (4 ECTS)
 • Οι πρωτεΐνες στο ενδο- και εξωκυτταρικό περιβάλλον (3 ECTS)
 • Δομική Βιοτεχνολογία (3 ECTS)
 • Νανοβιοτεχνολογία (4 ECTS)
 • Βιοπληροφορική (3 ECTS)
 • Τεχνολογίες παραγωγής πρωτεϊνών (3 ECTS)
 • Εφαρμογές πρωτεϊνών στη Βιοτεχνολογία και στις επιστήμες υγείας (4 ECTS)
 • Τεχνολογίες ανάπτυξης φαρμάκων (4 ECTS)
 • Επιχειρηματικότητα και καινοτομία (2 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Β' Εξάμηνο 

 • Προχωρημένη εργαστηριακή άσκηση 1 (15 ECTS)
 • Προχωρημένη εργαστηριακή άσκηση 2 (15 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Γ' Εξάμηνο 

 • Πειραματική - εργαστηριακή έρευνα (15 ECTS)
 • Βιβλιογραφική έρευνα (15 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Δ' Εξάμηνο

 • Συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Οι τίτλοι και το περιεχόμενο μαθημάτων και ασκήσεων μπορούν να τροποποιούνται και να αναπροσαρμόζονται μετά από έγκριση της ΕΔΕπ. Το περιεχόμενο των μαθημάτων, η εφαρμογή του συστήματος μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων (ECTS) και η διαδικασία απόκτησης ΔΜΣ περιγράφονται αναλυτικά στον Κανονισμό του Προγράμματος.

Γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος είναι η ελληνική ή και η αγγλική. Η συγγραφή αναφορών και εργασιών μπορεί να γίνεται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο