Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές οδηγούν στη λήψη ΔΜΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ – Βιολογία Φυτικών Οργανισμών από το Μόριο έως το Περιβάλλον μετά από εντατικές σπουδές ενός έτους (4 μήνες μεταπτυχιακών μαθημάτων και σεμιναρίων, ακολουθούμενα από 8 μήνες εργαστηριακής άσκησης και Μεταπτυχιακής Εργασίας).

Κατά το πρώτο τετράμηνο σπουδών, οι Μεταπτυχιακοί/ες Φοιτητές/ριες (ΜΦ) παρακολουθούν υποχρεωτικά μεταπτυχιακά μαθήματα και σεμινάρια, οργανωμένα σε 7 ενότητες, διάρκειας τουλάχιστον 200 διδακτικών ωρών (30 ECTS). Το δεύτερο εξάμηνο πραγματοποιούν, α) διμηνιαία προχωρημένη εργαστηριακή άσκηση σε ένα από τα γνωστικά αντικείμενα των τομέων ειδίκευσης που θα επιλέξουν (5 ECTS), β) εκπαιδεύονται στην ερευνητική μεθοδολογία και εκπονούν ερευνητική εργασία σε Ερευνητικό Εργαστήριο της επιλογής τους (20 ECTS) και γ) συγγράφουν τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία τους (5 ECTS).

Α' Εξάμηνο 

  • Φυτικά Γονιδιώματα: Δομή, Ρύθμιση, Χαρτογράφηση και Κλωνοποίηση (4 ECTS)
  • Μοριακή / Γενετική Βελτίωση Φυτών (5 ECTS)
  • Φωτοσύνθεση - Από την Βιοενεργητική στη Βιοτεχνολογία (3 ECTS)
  • Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία Αβιοτικών και Βιοτικών Καταπονήσεων (5 ECTS)
  • Μεταβολισμός - Μεταβολική Γενετική (3 ECTS)
  • Νέες Τεχνολογίες Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας Φυτών (5 ECTS)
  • Φαρμακευτικά, Αρωματικά, Διατροφικά και Κτηνοτροφικά Φυτά - Περιβαλλοντική Διαχείριση και Καινοτομία (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Β' Εξάμηνο

  • Προχωρημένη εργαστηριακή άσκηση (5 ECTS)
  • Ερευνητική Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (20 ECTS)
  • Συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Γενικό Σύνολο 60 ECTS

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο