Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΜΔΕ ανέρχονται σε εξήντα (60). Συγκεκριμένα, ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει: α) τριάντα (30) ECTS από την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση όλων των υποχρεωτικών μαθημάτων, β) πέντε (5) ECTS από την πραγματοποίηση μίας διμηνιαίας προχωρημένης εργαστηριακής άσκησης στα γνωστικά αντικείμενα των τομέων ειδίκευσης, γ) είκοσι (20) ECTS από την Ερευνητική Εργασία σε Ερευνητικό Εργαστήριο, και δ) πέντε (5) ECTS για τη συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας σε ένα από τα επιστημονικά πεδία του ΠΜΣ.

 

Α' Εξάμηνο 

  • Φυτικά Γονιδιώματα: Δομή, Ρύθμιση, Χαρτογράφηση και Κλωνοποίηση (4 ECTS)
  • Μοριακή / Γενετική Βελτίωση Φυτών (5 ECTS)
  • Φωτοσύνθεση - Από την Βιοενεργητική στη Βιοτεχνολογία (3 ECTS)
  • Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία Αβιοτικών και Βιοτικών Καταπονήσεων (5 ECTS)
  • Μεταβολισμός - Μεταβολική Γενετική (3 ECTS)
  • Νέες Τεχνολογίες Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας Φυτών (5 ECTS)
  • Φαρμακευτικά, Αρωματικά, Διατροφικά και Κτηνοτροφικά Φυτά - Περιβαλλοντική Διαχείριση και Καινοτομία (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο

  • Προχωρημένη εργαστηριακή άσκηση (5 ECTS)
  • Ερευνητική Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (20 ECTS)
  • Συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο