Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα και εργαστήρια του Α΄ και Β’ εξαμήνου, καθώς και η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στο Γ’ εξάμηνο.

Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμεται μετά τη συμπλήρωση ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων (ECTS).

Αναλυτικά, η διάρθρωση του προγράμματος είναι η ακόλουθη:

Εξάμηνο Α΄

  • Εισαγωγή στην ανάπτυξη παιχνιδιών (Προγραμματισμός και βασικές εφαρμογές σε μηχανήπαιχνιδιών) (Θεωρητικό/Εργαστηριακό) (5 ECTS)
  • Αλγοριθμική Σκέψη (Θεωρητικό/Εργαστηριακό) (ECTS 5)
  •  Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (C#), Τεχνολογία Λογισμικού για ανάπτυξη παιχνιδιών (Θεωρητικό/Εργαστηριακό) (ECTS 7,5)
  • Ψηφιακή Επεξεργασία Πολυμέσων (Θεωρητικό/Εργαστηριακό) (Θεωρητικό/Εργαστηριακό) (ECTS 7,5) 
  • Δημιουργική ανάπτυξη σεναρίων, Σκηνοθεσία (Θεωρητικό/Εργαστηριακό) (ECTS 5)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Εξάμηνο Β’ 

  • Ανάπτυξη Διανυσματικών γραφικών (2D), Μοντέλων (3D) και Animation (Θεωρητικό/Εργαστηριακό) (ECTS 7)
  • Marketing και Επικοινωνία (Θεωρητικό) (ECTS 5)
  • Προχωρημένα θέματα ανάπτυξης παιχνιδιών (Θεωρητικό/Εργαστηριακό) (ECTS 11.5)
  • Επαυξημένη και Εικονική Πραγματικότητα (Θεωρητικό/Εργαστηριακό) (ECTS 6.5)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Εξάμηνο Γ’ 

  • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Master Thesis) (ECTS 30)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Γ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 90

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η ελληνική. Η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική ή και η αγγλική.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο