Σύγχρονη Τεχνολογία Τροφίμων-Οινολογία
ΕΚΠΑ: Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση οκτώ (8) εξαμηνιαίων μεταπτυχιακών μαθημάτων, καθώς και να εκπονήσουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ή ότι άλλο ορίζεται εναλλακτικά στο πρόγραμμα σπουδών για το 3ο εξάμηνο σπουδών. Κατά το τρίτο εξάμηνο διενεργείται σεμινάριο μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ή ερευνητικού προγράμματος (research project), εκπονείται και εξετάζεται μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, η οποία μπορεί να αντικαθίσταται με άλλο πρόσφορο επιστημονικό τρόπο που κρίνεται τεκμηριωμένα ισοδύναμος με αυτήν (ερευνητικό πρόγραμμα - research project). Εναλλακτικά στο 3ο εξάμηνο δύναται να υπάρξει πρόγραμμα απασχόλησης (internship) σε επιχειρήσεις του χρηματοοικονομικού και ναυτιλιακού τομέα της οικονομίας, τα αποτελέσματα της οποίας θα παρακολουθούνται και καταγράφονται από το ΠΜΣ, ενώ θα υποβάλλεται σχετική έκθεση αξιολόγησης. Το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών έχει ως εξής:

 

Α' Εξάμηνο

  • Χρηματοοικονομική και Διοικητική Λογιστική (7,5 ECTS)
  • Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων (7,5 ECTS)
  • Διεθνής και Ναυτιλιακή Οικονομική (7,5 ECTS)
  • Διεθνές Περιβάλλον της Ναυτιλίας (7,5 ECTS) 

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο 

  • Ναυτικό Δίκαιο και Συμβάσεις (7,5 ECTS)
  • Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση και Επενδύσεις (7,5 ECTS)
  • Ναυτιλιακή Λογιστική (7,5 ECTS)
  • Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ' Εξάμηνο 

  • Σεμινάριο Μεθοδολογίας Έρευνας (7,5 ECTS)
  • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ή Ερευνητικό Πρόγραμμα ή Πρόγραμμα Απασχόλησης (22,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Η συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα. Μπορεί να γραφτεί στην αγγλική γλώσσα μετά από αίτηση του μεταπτυχιακού φοιτητή με σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος και έγκριση από τη Συνέλευση.

Τροποποίηση του προγράμματος σπουδών και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και θα περιλαμβάνεται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα