Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά μαθήματα και για τις δύο κατευθύνσεις:

 • Οικονομική του Τουρισμού και Διαχείριση Προσόδου στις Τουριστικές Επιχειρήσεις (6 ECTS) 
 • Διοίκηση Τουριστικών Οργανισμών για Επιχειρήσεις Φιλοξενίας (6 ECTS)
 • Διοίκηση Αερομεταφορών και Κρουαζιέρας (6 ECTS)
 • Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας στον Τουρισμό (6 ECTS)

Μαθήματα επιλογής και για τις δύο κατευθύνσεις:

 • Θεσμικό και νομικό πλαίσιο στον τουρισμό (6 ECTS)
 • Κοινωνιολογία και Ανθρωπολογία του Τουρισμού (6 ECTS)

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν ένα από τα δύο μαθήματα επιλογής.

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά μαθήματα και για τις 2 κατευθύνσεις:

 • Ανάπτυξη και Διοίκηση Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού (6 ECTS)
 • Μάρκετινγκ Τουριστικών Προορισμών και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (6 ECTS)

Κατεύθυνση «Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης»

Υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσης:

 • Τουριστική Στρατηγική και Πολιτική (6 ECTS)
 • Βιώσιμη Περιφερειακή Τουριστική Ανάπτυξη (6 ECTS)

Κατεύθυνση «Διοίκηση Φιλοξενίας-Hospitality»

Υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσης:

 • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στις Επιχειρήσεις Φιλοξενίας (6 ECTS)
 • Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (6 ECTS)

Μαθήματα επιλογής και για τις 2 κατευθύνσεις:

 • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία σε Τουριστικούς Οργανισμούς και Επιχειρήσεις Φιλοξενίας  (6 ECTS)
 • Διοίκηση Λειτουργιών για Επιχειρήσεις Φιλοξενίας και Οργάνωση Εκδηλώσεωνν (6 ECTS)
 • Σχεδιασμός και Διαχείριση Πολιτισμικής Κληρονομιάς (3 ECTS)

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν ένα εκ των τριών μαθημάτων επιλογής.

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Διπλωματική Εργασία  (30 ECTS)

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο