Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το πρόγραμμα πληροί τις προϋποθέσεις των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Φ5/89656/Β3 υπουργικής απόφασης (Β’ 1466/2007) που αφορά στην Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων του προγράμματος είναι ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (Π.Μ.). Τα δέκα μαθήματα του προγράμματος σπουδών (8 μαθήματα κορμού και 2 μαθήματα επιλογής) προσφέρουν 60 Π.Μ. Ειδικότερα, κάθε μάθημα του προγράμματος σπουδών προσφέρει 6 Π.Μ. και η εκπαιδευτική διαδικασία περιέχει διαλέξεις, ασκήσεις, παρουσιάσεις στην τάξη, μελέτες περιπτώσεων, εκπόνηση εργασιών και πρακτικές εφαρμογές σε υπολογιστές. Κάθε μάθημα απαιτεί 180 ώρες συνολικής ενασχόλησης (total workload) που περιλαμβάνει συμμετοχή στις διαλέξεις και στην υποστηρικτική διδασκαλία, εκπόνηση εργασιών και μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού. Η διπλωματική εργασία εκπονείται μετά το πέρας όλων των μαθημάτων, προσφέρει 30 Π.Μ και ολοκληρώνεται σε ένα εξάμηνο.

Το πρόγραμμα διδασκόμενων και εξεταζόμενων μαθημάτων ορίζεται αναλυτικά ως εξής:

Α' Εξάμηνο

 • Αρχές Μάρκετινγκ για Αναλυτές - Foundations of marketing for analysts
 • Προηγμένη ποσοτική έρευνα καταναλωτή - Advanced quantitative consumer research
 • Ποσοτικά Υποδείγματα Μάρκετινγκ - Quantitative marketing models
 • Αναλυτική Ψηφιακού Μάρκετινγκ - Digital marketing analytics
 • Αναλυτική Μάρκετινγκ Κοινωνικών Μέσων - Social media marketing analytics

Β' Εξάμηνο

 • Αναλυτική Κειμένου και Εξόρυξη Διαδικτύου για Μάρκετινγκ - Text analytics and web mining for marketing
 • Αναλυτική για Αποφάσεις Μάρκετινγκ - Analytics for marketing decisions
 • Τεχνητή Νοημοσύνη και Μηχανική Μάθηση με Εφαρμογές στο Μάρκετινγκ - Artifi cial intelligence and machine learning with marketing applications
 • Μάθημα επιλογής 1
 • Μάθημα επιλογής 2

Γ' Εξάμηνο

 • Διπλωματική Εργασία – Master Thesis - 30 Π.Μ.

Γενικό Σύνολο Π.Μ.: 90

Κατάλογος Μαθημάτων Επιλογής

 • Πολυμεταβλητή ανάλυση με εφαρμογές μάρκετινγκ – Multivariate analysis with marketing applications
 • Προηγμένη ψηφιακή αναλυτική & βελτιστοποίηση – Advanced digital analytics & optimization
 • Προηγμένη συμπεριφορά καταναλωτή - Advanced Consumer Behaviour
 • Προηγμένη διοίκηση προϊόντος και καινοτομίας - Advanced Product and Innovation Management

Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ.

Το ανωτέρω Πρόγραμμα δύναται να προσφερθεί και ως Μερικής Φοίτησης. Η ανακατανομή των μαθημάτων στο Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης γίνεται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ..

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο